တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Friday, March 20, 2009

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆီသို႔

စာေရးျပဳစုသူ ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
ကယန္းအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၊
ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္။

Federal (2nd Editon final).pdf

2 comments:

  1. ေသခ်ာလာဖတ္ပါတယ္ဆရာ--
    ေလးစားပါတယ္--

    ReplyDelete