တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Monday, March 2, 2009

၁၉၆၂ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု။

The National Conference to discuss the Federal Proposal began meeting at 6 p.m. on the 24th of February 1962 while the Parliament was still in session, in the Main Hall of the Burma Broadcasting Service building on Prome Road. (ပုလဲသြယ္)

(၂၄၊ ၂၊ ၁၉၆၂)ရက္ေန႔ေဆြးေႏြးပြဲမွ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

လ်ိဳ ႔ဝွက္

(၁၉၆၂)ခု ေဖေဖၚဝါရီလ(၂၄)ရက္ေန႕ႏွင့္ မတ္လ(၁)ရက္ေန႕
ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ျပည္လမ္း အသံလႊင့္ရံုခန္းမေဆာင္၌က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ပတ္သက္သည့္ေဆြးေႏြးပြဲ တင္ျပေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား

မာတိကာ
(၂၄၊ ၂၊ ၆၂)ရက္ေန႕အစည္းအေဝး
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု၏ မိန္႔ခြန္း
၂။ ရွမ္းျပည္နယ္ ဥကၠ႒ႀကီး၊ ဝန္ႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ ေစာခြန္ခ်ိဳ
၃။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း
၄။ ခ်င္းအထူးဝိေသသတိုင္း ကိုယ္စားလွယ္ မဟာသေရစည္သူ ကပၸတိန္မန္းတုံႏုန္း
၅။ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး)
၆။ ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္ မဟာသေရစည္သူ ဦးစိန္

(၁၊ ၃၊ ၆၂)ရက္ေန႕အစည္းအေဝး
၇။ ပ.မ.ည.တ. ကိုယ္စားလွယ္ ဝိဓူရသခင္ခ်စ္ေမာင္
၈။ ဖ.ဆ.ပ.လ. ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဘေဆြ

အခမ္းအနားမႉး။ ။ယခုအခ်ိန္ကစၿပီး ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲႀကီးကို စတင္က်င္းပပါေတာ့မယ္။ ဒီႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက သဘာပတိအျဖစ္နဲ႔ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့ က်ေနာ္က အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္နဲ႔ ေဆာင္ရြက္ပါ့မယ္။ ဒီေန႔ ပထမေန႔အစီအစဥ္မွာေတာ့
(၁) ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳျခင္း၊
(၂) က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အေလးျပဳျခင္း၊
(၃) ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္း၊
(၄) ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ႀကီး၊ ဝန္ႀကီး သတိုးမဟာသေရစည္သူ ေစာခြန္ခ်ိဳက ဖယ္ဒရယ္မူကို တင္ျပေဆြးေႏြးရန္၊
(၅) ကခ်င္ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္းက ေထာက္ခံတင္ျပရန္၊
(၆) ခ်င္းအထူးဝိေသသတိုင္းကိုယ္စားလွယ္ မဟာသေရစည္သူ ကပၸတိန္ မန္းတုံႏုန္းက ေထာက္ခံရန္၊
(၇) ရွမ္းျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး)က ေထာက္ခံရန္၊
(၈) ကယားျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ မဟာသေရစည္သူ ဦးစိန္က ေထာက္ခံရန္။

ယခုအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္က်ဆံုးေလၿပီးေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကို အေလးျပဳရန္ အားလံုး လူႀကီးမင္းမ်ား မတ္တတ္ထေတာ္မူပါ။
ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အလံကို အေလးျပဳ။
ေနျမဲ။
က်ဆံုးေလၿပီးေသာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳ။
ေနျမဲ။
အားလံုး ထိုင္ႏိုင္ပါတယ္။

ခုခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က မိန္႔ခြန္းျမြက္ၾကားပါလိမ့္မယ္။

ၾသဘာသံမ်ား

ႏိုင္ငံေတာ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။
ဒီကေန႔ဒီေနရာမွာ က်ေနာ္တို႔ စုေဝးၾကတာဟာ ျပည္နယ္မ်ား ညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔က တင္ျပတဲ့ ဖယ္ဒရယ္မူကို ေဆြးေႏြးၾကဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီမူနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဘယ္လိုသေဘာ ထားတယ္ဆိုတာကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာျပဖို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ က်ေနာ့္မွာ တာဝန္ရွိပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္မေရာက္ေသးတဲ့အတြက္ က်ေနာ့္သေဘာထားကို ဒီကေန႔ က်ေနာ္ ထုတ္ေဖာ္ မေျပာေသးပါဘူး။ က်ေနာ္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာတဲ့အခါ က်ေနာ္ ေျပာပါ့မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ေဆြးေႏြးပြဲကို က်ေနာ္တို႔ ဒီလိုစီစဥ္ထားပါတယ္။ ဒီကေန႔ က်ေနာ္ အစည္းအေဝးဖြင့္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၿပီးတဲ့ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ဥကၠ႒ႀကီး ေစာခြန္ခ်ိဳ က ဖယ္ဒရယ္မူကို တင္သြင္းပါလိမ့္မယ္။ ဒီဖယ္ဒရယ္မူကို (၁)ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း-ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ (၂)ကပၸတိန္မန္းတံုႏံုး၊ ခ်င္းအထူးဝိေသသတိုင္းကိုယ္စားလွယ္၊ (၃)ဦးထြန္းျမင့္(ေတာင္ႀကီး)၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္၊ (၄)ဦးစိန္- ကယားျပည္နယ္ ကိုယ္စားလွယ္တို႔က ေထာက္ခံၾကပါလိမ့္မယ္။

ဒီမိန္႔ခြန္းႏွစ္ရပ္ကို ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဆြးေႏြးပြဲကို မတ္လ(၁)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန(၆)နာရီအထိ ေရႊ႕ဆိုင္းထားပါ့မယ္။ ဒီလိုေရႊ႕ဆိုင္းထားတာဟာ တျခားေၾကာင့္မဟုတ္ပါဘူး။ ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္ ဥကၠ႒ႀကီး ေစာခြန္ခ်ိဳနဲ႔ ဒူးဝါးေဇာ္လြန္း၊ ကပၸတိန္မန္းတံုႏုန္း၊ ဦးထြန္းျမင့္၊ ဦးစိန္တို႔ တင္ျပေျပာၾကားသြားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ပမညတ၊ ဖဆပလ၊ ရပလဖ၊ ပထစ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ဝင္မ်ားက ေသေသခ်ာခ်ာ ေလ့လာႏုိင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးခ်င္တာေၾကာင့္မို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ မတ္လ(၁)ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ညေန(၆)နာရီ ဒီေနရာမွာဘဲ အစည္းအေဝး ျပန္စတဲ့အခါ (၁)ပမညတ၊ (၂)ဖဆပလ၊ (၃)ရပလဖ၊ (၄)ပထစ အဖြဲ႔ေတြကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္တဦးစီက အခုေဖာ္ျပထားတဲ့ အစီအစဥ္အတိုင္း ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထားရွိတဲ့ အဖြဲ႔ရဲ႕သေဘာထားမ်ားကို တင္ျပပါလိမ့္မယ္။ ဒီႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႔မ်ားရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေျပာၾကားၿပီးတဲ့ေနာက္ အစိုးရအတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ကိုယ္စား အဂၢမဟာသီရိသုဓမၼ ေဒါက္တာဦးဘဦးက အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ရဲ႕ သေဘာထားကို တင္ျပပါလိမ့္မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ အခုေျပာခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံအဖြဲ႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ သူတို႔ ေျပာစရာ ရွိတာေတြကို တေန႔ထဲေျပာလို႔ ၿပီးခ်င္မွ ၿပီးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီလို မၿပီးရင္ ေနာက္ ထပ္သင့္ေတာ္တဲ့ရက္ေတြကို ထပ္ၿပီး ခ်ိန္းေပးပါ့မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား ေျပာလို႔ၿပီးတဲ့အခါ (၁)ျပည္နယ္မ်ားညီၫြတ္ေရးအဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္ ၆ ဦး၊ (၂)ပမညတကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ (၃) ဖဆပလကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ (၄)ရပလဖ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦး၊ (၅)ပထစ ကိုယ္စားလွယ္ ၃ ဦးနဲ႔ (၆)အတိုင္ပင္ခံ အဖြဲ႔ဝင္လူႀကီးမ်ားပါဝင္တဲ့ေကာ္မတီတခုကို ဖြဲ႔ေပးပါ့မယ္။ ဒီေကာ္မတီမွာ က်ေနာ္က နာယက လုပ္ပါ့မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ အဲဒီေကာ္မတီက ဖယ္ဒရယ္မူနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးစရာရွိတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့အခါ ရရွိတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ အစီရင္ခံပါလိမ့္မယ္။ ေစ့စပ္လို႔မရႏိုင္တဲ့ သေဘာကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိရင္လည္း ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာဘဲ အစီရင္ခံပါ့မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ အစီရင္ခံစာေတြကို ၾကည့္ၿပီးမွဘဲ ေနာက္ထပ္ ဘာေတြ ဆက္ၿပီး လုပ္သြားၾကမယ္ဆိုတာကို ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ဆက္လက္ၿပီး တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါ့မယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ေဆြးေႏြးပြဲရဲ႕အစီအစဥ္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အခုခ်ိန္အခါမွာ က်ေနာ္ ဒီေလာက္ဘဲ ေျပာခ်င္ပါ ေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုလို အခြင့္ေကာင္းရတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စု တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေရးႀကီးတဲ့စကား တခြန္းႏွစ္ခြန္းေလာက္ကို က်ေနာ္ျပာခ်င္ပါတယ္။

လူႀကီးခင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီကေန႔ကစၿပီး ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ေဆြးေႏြးမယ့္ျပႆနာဟာ တျခား မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီျပႆနာႀကီးကို ျပည္ေထာင္စု ႀကီးစတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔တေတြရဲ႕ လက္ထက္မွာမွ ေက်ေက်လည္လည္ ေျပရွင္းသြားေအာင္ က်ေနာ္တို႔ မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူးဆိုရင္ ေနာက္လက္ထက္ေတြ မွာေတာ့ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ေျဖရွင္းႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူးလို႔ က်ေနာ္ တထစ္ခ်ယူဆထားသလို လူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထားၿပီးၿပီဆိုတာ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒီျပည္ေထာင္စုႀကီးသာ ျပိဳကြဲသြားမယ္ဆိုရင္ ျပည္နယ္သားေတြ အတြက္ေရာ၊ ျပည္မသားေတြအတြက္ေရာ ဘယ္သူ႔ အတြက္မွ အျမတ္ထြက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ အရံႈးသာ ထြက္မယ္လို႔ က်ေနာ္ တထစ္ခ်ယူဆထားသလို လူႀကီးမင္းမ်ားလည္း ယူဆထား ၿပီးၿပီဆိုတာ က်ေနာ္ယံုၾကည္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ဒီေလာက္အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာကို ေျဖရွင္းတဲ့အခါမွာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ က်ေနာ္တို႔တေတြဟာ က်ေနာ္တို႔ အေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတဲ့တာဝန္ႀကီးေတြကို အျမဲတမ္းမ်က္ခ်ည္မျပတ္ဖို႔ က်ေနာ္ သတိ ေပးလိုပါတယ္။ ဒီျပႆနာႀကီးကို မေျဖရွင္းႏုိင္ရင္ က်ေနာ္တို႔နဲ႔တကြ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေနာင္လာေနာက္သားေတြ ရင္ဆိုင္ၾကရေတာ့မယ့္ ေဘးေတြ၊ ရန္ေတြ၊ အႏၲရာယ္ေတြကိုလည္း အျမဲတမ္း မ်က္ခ်ည္မျပတ္ဖို႔ က်ေနာ္ ထပ္မံ သတိေပးလိုပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ အၾကမ္းအားျဖင့္ ႏွစ္မိ်ဳးႏွစ္စားရွိပါတယ္။ တမ်ိဳးကေတာ့ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ၿပီး၊ တျခားတမ်ိဳးကေတာ့ မိသားစု ခ်င္းေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ မိသားစုေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးဆိုတာ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း စားပြဲခံု မွာထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးနဲ႔ မတူပါဘူး။ ရန္သူအခ်င္းခ်င္း ထိုင္ၿပီး ေဆြးေႏြးၾကတဲ့အခါ ကိုယ္ယူဆတာသာ မွန္တယ္၊ မွန္ရမယ္၊ ကိုယ္ယူဆတာသာ ေအာင္ရမယ္၊ ဒီလိုမေအာင္ရင္ ဘယ္သူေသေသ ခ်မယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္မ်ိဳး ႏွစ္ဖက္စလံုးမွာရွိပါတယ္။ မိသားစုခ်င္း ေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ိဳးကေတာ့ ဒီမိသားစုထဲမွာပါၾကတဲ့ ညီအကိုေမာင္ႏွမတေတြဟာ ကိုယ္လိုတာေတြ ကိုယ္တင္ျပၾကတယ္၊ အဲဒီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြ ရွိေနရင္ တေယာက္နဲ႔တေယာက္ အေပးအယူလုပ္ၿပီး သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကို ညွိႏိႈင္းၾကတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ အခုေဆြးေႏြးပြဲဟာ မိသားစုေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ရမယ္၊ ျပည္ေထာင္စုမိသားစုထဲမွာပါေနၾကတဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔ က်ေနာ္တို႔အသီးသီးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ေတြကို အကုန္လံုးထုတ္ၿပီး တင္ျပၾကတာေပါ့။ ဒီလိုတင္ျပတဲ့အခါမွာ သေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကေတာ့ ရွိရမွာေပါ့။ ဒီသေဘာကြဲလြဲခ်က္ေတြကို က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕အက်ိဳး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအက်ိဳးကို ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး သေဘာတူညီခ်က္ မရ,ရေအာင္ ညွိႏိႈင္းၾကရမွာဘဲ။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ လူႀကီးမင္းမ်ား သိေတာ္မူတဲ့အတိုင္းပါဘဲ လြန္ခဲ့တဲ့ေရြး ေကာက္ပြဲတုန္းက ဒီမိုကေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးဆိုတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔မွာ လြတ္လပ္ေရးသာမရွိရင္ ဘယ္နည္းနဲ႔မွ ဒီမိုကေရစီလည္း ရွိႏုိင္မွာ မဟုတ္တဲ့အတြက္၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းတိုင္း ၾကိဳးပမ္းတိုင္း၊ လြတ္လပ္ေရး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးကိုပါ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္းေနၾကရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့လည္း ျပည္ေထာင္စု တည္တန္႔ခိုင္ျမဲပါမွ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လြတ္လပ္ေရးလည္း တည္တန္႔ခိုင္ျမဲမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးနဲ႔ လြတ္လပ္ေရး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးတို႔ကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္တိုင္း ေဆာင္ရြက္တိုင္း ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးကိုပါ ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ က်ေနာ္တို႔ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ ေနရပါတယ္။

အဲဒီေတာ့ လူႀကီးမင္းမ်ားနဲ႔လက္တြဲၿပီး ျပည္ေထာင္စုတည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးေတြကို အမွန္တကယ္အက်ိဳး ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ နည္းေကာင္း လမ္းေကာင္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ ရွာခ်င္ပါတယ္။ ဒီ နည္းလမ္းေကာင္းေတြကို က်ေနာ္တို႔ေတြ႔ရလို႔ တဦးကိုတဦး ေလွ်ာ့ေပးဖို႔လိုလာရင္ ျပည္မသားေတြနဲ႔ ျပည္နယ္သားေတြဟာ တဦးကိုတဦး ေလွ်ာ့ေပးၾကဖို႔ ဝန္မေလးၾကပါနဲ႔။ ညီအကိုအခ်င္းခ်င္း ေသြးခ်င္း သားခ်င္းေတြ အေပၚမွာ တေယာက္နဲ႔တေယာက္၊ တဖက္နဲ႔တဖက္ ေလွ်ာ့ေပးရတာ ဂုဏ္မငယ္ပါဘူး။ ဒီလို ေလွ်ာ့ေပးရေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးလည္း တည္တန္႔ခုိင္ျမဲလာမယ္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲလာတဲ့အတြက္ လြတ္လပ္ေရးလည္း တည္တန္႔ခိုင္ျမဲလာမယ္၊ လြတ္လပ္ေရး တည္တန္႔ခုိင္ျမဲလာတဲ့အတြက္ ဒီမိုကေရစီလည္း တည္တန္႔ခိုင္ျမဲလာ မယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုးအဖို႔ ဂုဏ္ယူစရာေတာင္ ျဖစ္ပါလိမ့္ဦးမယ္။ အဲဒီေတာ့ ျပည္ေထာင္စု တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး၊ လြတ္လပ္ေရး တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရး၊ ဒီမိုကေရစီ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေရးကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳမယ့္ နည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကို က် ေနာ္တို႔စုေပါင္းၿပီး၊ ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ဉာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ရွာေဖြၾကရေအာင္။

ဒီနည္းေကာင္းလမ္းေကာင္းေတြကို ရွာေဖြတဲ့အခါမွာ ျပည္မသားေတြေရာ၊ ျပည္နယ္သားေတြပါ မ်က္ခ်ည္မျပတ္သင့္တဲ့ အခ်က္ႀကီးတခ်က္ကို က်ေနာ္တင္ျပလိုပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကေတာ့ တျခားဟာ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ေနာ္တုိ႔ ရွာေဖြမယ့္ နည္းလမ္းေတြဟာ တရားမွ်တေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ညီမွ်ေရးဆိုတဲ့ ေလာကပါလတရား(၃)ပါးနဲ႔ ျပည့္စံုေနတဲ့ နည္းလမ္းေတြ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ က်ေနာ္ နိဂံုးမခ်ဳပ္ခင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးကို စတင္ တည္ေထာင္လာခဲ့ၾကၿပီး အေၾကာင္း အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အခုအခါမွာ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားေနၾကတဲ့ ျပည္ေထာင္စု ေခါင္းေဆာင္ေတြနဲ႔ ျပည္မသားေတြ၊ ျပည္နယ္သားေတြ အားလံုး ႏိုင္ငံေရးသံေဝဂ ရၾကဖို႔အတြက္ က်ေနာ္(၁)ႏွစ္ေလာက္တုန္းက ၾကည့္ခဲ့ရဖူးတဲ့ “ယမေနမယ္” ျပဇာတ္ကေလးကို က်ေနာ္ ဒီေနရာက တင္ျပလိုပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ ေရွးတုန္းက ‘ဘရုတ္သုကၡတိုင္းျပည္’ဆိုတာ ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ဘရုတ္သုကၡတိုင္းျပည္ရဲ႕ ‘ငါတေကာ’ နယ္က ‘ဒူလာဘို’၊ ‘ငါတဗိုလ္’နယ္က ‘အို ေလေလ့’၊ ‘ငါတလူ’နယ္က ‘ငတြတ္ႀကီး’၊ ‘ငါတမင္း’နယ္က ‘ေျဗာင္ေနာင့္ ေျဗာင္ေနာင္’၊ ‘ငါ့ျမင္းငါစိုင္း’ နယ္က ‘ဘုရင္ ဘုေနာင္-တတ္ဗိန္’ဆိုတဲ့ ပညာသင္(၅)ဦးဟာ တကၠသိုလ္ ဆရာႀကီး ‘ဦးဂ်မ္းထိ’ ဆီမွာ ပညာသြားသင္ၾကပါတယ္။

အဲဒီလိုပညာသင္တဲ့အခါ ပညာေတာ္သင္ ‘အိုေလေလ့’က ရုပ္လံုးထုပညာမွာ တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ ‘ငတြတ္ႀကီး’က ပန္းခ်ီပညာမွာ တဖက္ ကမ္းခတ္ တတ္ပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ ‘ေျဗာင္ေနာင့္ ေျဗာင္ေနာင္’က အရုပ္ကို အသက္သြင္းတဲ့ပညာမွာ တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ ‘ဘုရင္ ဘုေနာင္-တတ္ဗိန္’က ေလးအတတ္မွာ တဖက္ကမ္းခတ္ တတ္ပါတယ္။ ပညာေတာ္သင္ ‘ဒူလာဘို’ ကေတာ့ ဘာပညာမွ မတတ္ပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ တကၠသိုလ္ဆရာႀကီး ‘ဦးဂ်မ္းထိ’က ဘာပညာမွမတတ္တဲ့ ‘ဒူလာဘို’ကို ‘ယမေနသား’ သစ္တံုးတတံုးကိုေပးၿပီး ပညာေတာ္သင္ေတြ အားလံုးကို အိမ္ျပန္ခြင့္ ျပဳလိုက္ပါတယ္။

လမ္းေရာက္တဲ့အခါ ‘ယမေနသား’ကို တကၠသိုလ္ျပန္ ‘အိုေလေလ့’က မိန္းမပ်ိဳေလးအရုပ္ ထုလိုက္ပါတယ္။ တကၠသိုလ္ျပန္ ‘ငတြတ္ႀကီး’က အင္မတန္လွတဲ့ မိန္းကေလးတေယာက္ ေဆးျခယ္လိုက္တယ္။ တကၠသိုလ္ျပန္ ‘ေျဗာင္ေနာင့္-ေျဗာင္ေနာင္’ က အသက္သြင္းလိုက္တဲ့အတြက္ ဒီမိန္းမပ်ိဳရုပ္ေလးဟာ အင္မတန္ေခ်ာၿပီး အသက္ရွိတဲ့ မိန္းမပ်ိဳေလး ျဖစ္လာပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ကိုယ္ေရႊတကၠသိုလ္ျပန္ေတြဟာ ဒီမိန္းမပ်ိဳေလးကို သူပိုင္ထိုက္တယ္၊ ငါပိုင္ထိုက္တယ္နဲ႔ ဝိုင္းၿပီး လုၾကပါတယ္။ အဲဒီလို သူတို႔ လုေနတုန္း ‘ဝဠာယကၡ’ငွက္ဆင္ တေကာင္က အလစ္ဝင္ၿပီး အုပ္လိုက္တာ ‘ယမေနမယ္’ ေလးဟာ ငွက္ဆင္ေနာက္ ပါသြားရွာပါတယ္။

အဲဒီအခါမွာ ကံေကာင္းေထာက္မၿပီး တကၠသိုလ္ျပန္‘ဘုေႏွာင္တတ္ဗိန္’က ေလးနဲ႔ ပစ္လိုက္တဲ့အတြက္ ငွက္ဆင္ႀကီး ေသၿပီး ‘ယမေနမယ္ေလး’ျပန္က်လာပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တကၠသိုလ္ျပန္ေတြ အေဝမတည့္တာနဲ႔ အသက္သြင္းေပးတဲ့သူက အသက္ကို ျပန္ရုပ္သိမ္း၊ ပန္းခ်ီေဆးျခယ္တဲ့သူက ေဆးေတြကို ျပန္ျခစ္၊ ပန္းပုဆရာကလည္း အရုပ္ကို ဖ်က္နဲ႔၊ လုပ္လိုက္ၾကတာ အင္မတန္လွတဲ့ ‘ယမေနမယ္’ေလးဟာ ခုတ္ရာထစ္ရာေတြ၊ ျခစ္ရာဖဲ့ရာေတြ အျပည့္ေနတဲ့ သစ္သားတံုး အေပါစားႀကီး ျဖစ္သြားရရွာပါတယ္။

လူႀကီးမင္းမ်ားခင္ဗ်ား။ တကၠသိုလ္ျပန္ေတြ မိုက္မဲတာေၾကာင့္‘ယမေနမယ္’ အပ်ိဳေခ်ာေလးဟာ ကုတ္ရာျခစ္ရာဖဲ့ရာေတြနဲ႔ ဒင္းၾကမ္းျဖစ္ေနတဲ့ သစ္သားတံုးအေပါစားႀကီး ျပန္ျဖစ္သြားရသလို အခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာပိုင္ေနတဲ့ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုႀကီးဟာ က်ေနာ္တို႔အားလံုးရဲ႕မိုက္မဲမႈေၾကာင့္ အင္မတန္အရုပ္ဆိုးလွတဲ့ ကြၽန္ဘဝကို ျပန္ေရာက္မသြားရ ေလေအာင္ က်ေနာ္တို႔အားလံုး ကိုယ္စြမ္းရွိသေရြ႕၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိသေရြ႕ ၾကိဳးစားၾကပါစို႔။ ။

ၾသဘာသံမ်ား

No comments:

Post a Comment