တင္ျပ-ေဆြးေႏြး-ေရးသားခ်က္မ်ား။ ညြန္႔ေပါင္းသတင္းလႊာ။ ယမုန္နာေဆးခန္း။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ။ ျပည္ေထာင္စုအေရး။ ေဒါက္တာတင့္ေဆြ၏ စာမ်ား။ My writings ပုလဲသြယ္၊ ႏိုင္ငံေရး-စာမ်က္ႏွာ။

Friday, March 20, 2009

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ

ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ ရွင္သန္ေဖၚေဆာင္ေရးမွ
စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးဆီသို႔

စာေရးျပဳစုသူ ခြန္းမတ္ရ္ကိုဘန္း
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊
ကယန္းအမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရး ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕၊
ဖယ္ခံုျမိဳ႕နယ္။

Federal (2nd Editon final).pdf

Read More...

Monday, March 2, 2009

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေရး။

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

နိဒါန္း

၁။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ အာရွအလယ္ပိုင္းကုန္းေျမမွ ဆင္းသက္ေပါက္ဖြား လာၾကသည့္ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိး၊ မိသားစုဝင္မ်ားျဖင့္ ေပါင္းစပ္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိသည့္ တိုင္းရင္းလူမ်ဳိးမ်ား၊ လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အမိေျမသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

၂။ သို႕ျဖစ္ရာ လူမ်ဳိး တစ္မ်ဳိးႏွင့္ တမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးစု တစုႏွင့္တစုတို႕သည္ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္မႈ ရရွိၾကရန္၊ တန္းတူရည္တူ ဆက္ဆံၾကရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ လူမ်ဳိးႀကီး၊ လူမ်ဳိးငယ္ ဟူေသာ ျပႆနာမ်ား၊ ေတာင္ေပၚႏွင့္ ေျမျပန္႕ဟူေသာ အစြဲအလမ္းမ်ားကို အၿပီးအပိုင္ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုတခုအတြင္းထဲမွ ေပါက္ဖြား လာေသာ ညီအကို တိုင္းရင္သားမ်ားအျဖစ္ စြဲၿမံစြာ ခံယူၾကအပ္ေပသည္။

၃။ ဤတြင္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ “လူမ်ဳိးဆိုသည္မွာ သုခ၊ ဒုကၡ အတူခံစားၾက၍ နီးနီးစပ္စပ္ အက်ဳိးျခင္း ထပ္ၿပီးလွ်င္ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ရွည္လ်ားစြာ တမ်ဳိးတစား တည္းပင္ဟု စိတ္ထားရွိသူတို႕ကို တစုတည္း ေပါင္း၍ ေခၚေဝၚျခင္းသာ ျဖစ္ေပသည္။ အမ်ဳိးအႏြယ္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာတရား၊ ေျပာဆိုသည့္ ဘာသာစကား တို႕ကို အေရးထားရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း၊ စင္စစ္မွာ ေအးတူ ပူအမွ်၊ ေကာင္းတူဆိုးဆက္ ပူးေပါင္း ေနလိုေသာ အစဥ္အလာ ဆႏၵအေပၚတြင္၊ ဝံသာႏုရကၡိတာတရားသည္ တည္ေနေပ၏” ဟူေသာ မိန္႕ၾကားခ်က္ကို တိုင္းသူျပည္သားအားလံုးက လမ္းညႊန္အျဖစ္ ခံယူၾကရန္ လြန္စြာမွ အေရးႀကီးေပသည္။

၄။ သို႕မွသာလွ်င္ “ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္”၊ တနည္းအားျဖင့္ “စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္” ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၊ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာ ေနထိုင္ သြားႏိုင္ၾကေပမည္၊ သို႕မွသာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္မာၿပီး တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အၾကားတြင္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈ ထြန္းကားႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ ထိုအေျမာ္ျမင္ႀကီးမားေသာ အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕၏ ထမ္းပိုးေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္၍ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ေသာ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” ကို က်စ္လစ္ ခိုင္မာစြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ပင္လံုညီလာခံ က်င္းပ၍ အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကခ်က္-
“…ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခုရရွိခံစားလ်က္ရွိေသာ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ေဒသတြင္မဆို လံုးဝ ျပဳကူလိမ့္မည္မဟုတ္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံသည္။”
“ေတာင္တန္းေဒသရွိ ျပည္သူတို႕သည္ ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္ အေျခခံ အခြင့္အေရးႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိခံစားေစရမည္။” - ဟူေသာ အခ်က္မ်ားကို အေလးထားကာ၊ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္၊ ရွမ္းျပည္ ပင္လံုၿမိဳ႕၌ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးကို အတူတကြ ျပန္လည္ အရယူခဲ့ၾကေပသည္။

၆။ ဤသို႕အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဖြားတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး တန္းတူရည္တူရွိမႈကို လည္းေကာင္း၊ နယ္တြင္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္ ရရွိေရးကိုလည္းေကာင္း မိသားစုစိတ္ဓါတ္၊ သို႔မဟုတ္၊ ပင္လံုစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳသေဘာ တူခဲ့ၾကေပသည္။

ရ။ ဤသည္တို႔ကို အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က အေလးအနက္ခံယူ၍ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ျပည္သူျပည္သားအားလံုးႏွင့္ အတူ တက္ညီလက္ညီ တည္ေဆာက္သြားၾကရန္ အခိုင္အမာ သံႏၷိ႒ာန္ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။

အမ်ဳိ္းသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစဥ္တစိုက္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ သေဘာထားမ်ား

အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ)ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား (မူၾကမ္း)

၈။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္၏ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလအတြင္းက ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံစည္းမ်ဥ္း (ယာယီ)ႏွင့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ား (မူၾကမ္း) ပါ၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားတြင္ -
(က) “ ့ ့ ့ ့ ့ ့ ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ျပႆနာကို ဦးစားေပးအေလးထားကာ ေျဖရွင္းၾကမည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စိတ္ထား ေစသနာ ျဖဴစင္ျခင္း၊ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးျခင္း၊ တဦး၏ အယူအဆ တဦးေလးစားျခင္း၊ အေျခခံ လူ႕အခြင့္အေရး ေလးစားယံုၾကည္ျခင္း၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဓေလ့ ထံုးတမ္းစဥ္လာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစလိုေသာ ဆႏၵအား လုိက္ေလ်ာျခင္းတို႕ကို အေျချပဳလ်က္၊ အေကာင္းဆံုး အေျဖကို ရရွိသည္အထိ ႀကိဳးပမ္းမည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထား၍ ပူးေပါင္း ေျဖရွင္းၾကလွ်င္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသား အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတ ျဖစ္ေရးတို႕သည္ မုခ်ေအာင္ပန္းဆင္ႏိုင္မည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ယံုၾကည္သည္။ ဤရည္မွန္းခ်က္မ်ား ထေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္။”

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္၊ စီးပြားေရး အင္အားခိုင္မာ ေတာင့္တင္းစြာ ရပ္တည္ ႏိုင္ေရးကို လိုလားသည့္အေလ်ာက္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဦးတည္မည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ေမြးရာပါ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစား ျပည့္ဝေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလံုး သာယာဝေျပာေရးတို႕ သဟဇာတ ျဖစ္ေစမည့္မူကို လက္ကိုင္က်င့္သံုး၍ ျပည္နယ္မ်ား၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို ေဖာ္ထုတ္မည္။” - ဟု အတိအလင္း မူဝါဒ သေဘာထားမ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္ အမွတ္ (၉)
၉။ တဖန္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံအႏွံ႕အျပား ကြင္းဆင္း စည္း႐ံုးခဲ့စဥ္ ရွမ္းျပည္ပင္လံုၿမိဳ႕၌ (၁၁.၂.၈၉) ရက္ေန႕တြင္ ေန႕စဥ္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားႏွင့္ ေယဘူယ် ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေၾကညာခ်က္အမွတ္ (၉) အတုိင္း ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မွာ-
(က) “ျပည္ေထာင္စု တခုလံုး၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑နယ္ပယ္ အားလံုးတို႕၌ အျပည့္ဝဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ အေျခအေနမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရးႏွင့္ အစစ္မွန္ဆံုးေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္င့ေတာ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(ခ) “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း သြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(ဂ) “ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူမႈကို လက္ခံလ်က္၊ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အထူးအခြင့္အေရး မေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အားလံုး ခံစားထိုက္၊ ခံစားအပ္ေသာ မည္သည့္ အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳပ္ျခယ္ကန္႕သတ္မႈ မျပဳေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။” “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑နယ္ပယ္ အသီးသီး၌ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေရးကို ဦးတည္ ေရွး႐ႈမည္။”
(င) “နယ္ပယ္ေဒသ အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီ ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ ဝိုင္းဝန္း ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တခုလံုးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ျပည္နယ္ေဒသ အစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ စီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္၊” ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

၁၀။ ေယဘူယ် ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်င္း၍
(က) ဒီမိုကေရစီ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး၊ တန္းတူေသာ ဒီမိုကေရစီ လူ႕ေဘာင္သစ္၏ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ႀကီးမ်ားကို အခိုင္အမာ ခ်ႏိုင္ေစရန္ အက်ဳိးငွာ၊ ပင္လံုညီလာခံႀကီးကဲ့သို႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္။
(ခ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရး တန္းတူရည္တူခြင့္၊ လူမ်ဳိးႏြယ္ႀကီး တခု၏ နယ္ပယ္ေဒသအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ ကိုယ္ပိုင္စကား၊ ကိုယ္ပိုင္ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမေဒသရွိေသာ လူမ်ဳိးငယ္တို႕၏ သီးျခားနယ္ေျမဆိုင္ရာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ စသည့္ အေရးကိစၥမ်ားႏွင့္စပ္လ်င္း၍ အမ်ားသေဘာ ညီမွ်ေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မည္။
(ဂ) “တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသားညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသား အားလံုး၏ ေသြးစည္းခိုင္မာမႈကို ယိမ္းယိုင္ ၿပိဳကြဲေနေစၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး ဘက္ေပါင္းစံုတြင္ ဒုကၡ ပင္လယ္ေဝေစလ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္း စစ္မက္ဖက္ၿပိဳင္မႈမ်ား အၿပီးအပိုင္ ေျပေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေစေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ညႇိႏိႈင္းမည္။”
(ဃ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံ အမ်ိဳးသားညႇိႏႈိင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတြင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလုံးႏွင့္ ျပည္နယ္အားလံုး၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ကိုယ္ပိုင္စာေပ၊ ထံုးတမ္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာစကားမ်ား စည္ပင္ထြန္းကားေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ဖလွယ္စည္းပူးေရးတို႕အတြက္ ခိုင္မာတိက်ေသာ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈ၊ အာမခံမႈ၊ ေလးစား ေစာင့္ထိန္းမႈ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ လုပ္ငန္းခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္မည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ေပသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ “…ပင္လံု ညီလာခံႀကီးကဲ့သို႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂတ္ခရီးလမ္းညႊန္မ်ားကို ခ်မွတ္ ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညႇိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံတရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္” ဟူသည္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါ ညီလာခံသည္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ လံုးဝလႊမ္းမိုးေသာ ညီလာခံျဖစ္ရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပါတီစံု အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္း
၁၁။ ထို႕ေနာက္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေမလတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ အေရြးခံခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္က တိုင္းျပည္သို႕ ထုတ္ျပန္ အသိေပးခဲ့ေသာ အဖြဲ႕ခ်ဳက္၏ “ပါတီစံု အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္” တြင္-

“တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအသီးသီးသည္ မိမိတို႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ယူမႈတို႕တြင္ တန္းတူ ရည္တူ ရွိေစရမည္။ ထို႕အျပင္-
(က) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး လက္တြဲမျဖဳတ္စတမ္း ေသြးစည္းညီညြတ္မႈျဖင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ခ) ျပည္ေထာင္စုဖြား တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး၏ အခြင့္အေရးတန္းတူရည္တူမႈကို လက္ခံလ်က္ မည္သည့္လူမ်ဳိးကိုမွ် အခြင့္အေရးမေပးေရးႏွင့္ လူမ်ဳိးႏြယ္ လူမ်ဳိးစု အားလံုး၏ ခံစားထုိက္၊ ခံစားအပ္ေသာ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမွ် ခ်ဳပ္ျခယ္ ကန္႕သတ္မႈ မျပဳေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ဂ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး က႑ စေသာ နယ္အသီးသီး၌ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိေရးကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ နဲ႕အညီ ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(ဃ) ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ မေပၚေပါက္မီ ၾကားကာလ အစီအစဥ္ျဖင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ဥပေဒျပ႒ာန္း၍ ရွိၿပီးသားျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းေပးမည္။
(င) နယ္ပယ္အသီးသီး၌ တိုင္းရင္းသားလုမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ကူညီ႐ိုင္းပင္းမႈ၊ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတခုလံုးႏွင့္၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ ျပည္နယ္ေဒသအစိတ္အပိုင္း အသီးသီး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးတည္ေရွး႐ႈမည္။
(စ) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကီး တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တည္းဟူေသာ ဒီမိုကေရစီလူ႕ေဘာင္၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ႀကိးမ်ားကို အခိုင္အမာခ်ႏိုင္ေစရန္အလို႔ငွါ၊ ပင္လံုညီလာခံကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး၏ အနာဂါတ္ ခရီး လမ္းညြန္မ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္မည့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဴိးေပါင္းစံု အမ်ဳိးသား ညွိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံ တရပ္ကို ေခၚယူက်င္းပမည္၊
(ဆ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတိုင္းသည္ မိမိတို႔စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း စဥ္လာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ခြင့္၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ဇ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား အားလံုး စည္းလံုးညီညြတ္ေရး၊ ဒိီမိုကေရစီထြန္းကားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိစၥ အစရွိသည္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စုတစ္ခုလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ ေစရမည္” ဟု ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းျခင္း
၁၂။ ဤသို႔အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ မဲဆႏၵရွင္ ျပည္သူတို႔၏ တစ္ခဲနက္ ေထာက္ခံမႈျဖင့္၊ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူး အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးေနာက္၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုး လိုလား ေမ်ွာ္မွန္းေနၾကသည့္ “စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံုဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္” တည္ေဆာက္ ႏိုင္ေရးအတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ သေဘာဆႏၵမ်ားကို ရယူရန္ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးပါတီ (၂၁) ပါတီ ေပါင္းစပ္ဖဲြ႕စည္းထားအပ္ေသာ “ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္” ႏွင့္ ညိွႏိႈင္းၿပီး၊ ၁၉-၈-၉၀ ရက္ေန႔တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါေၾကညာခ်က္မွ အခ်က္အခ်ဳိ႕ မ်ားမွာ -
(က) “ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ေပၚေပါက္လာၿပီးလွ်င္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က တင္ေျမႇာက္ေသာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ ဖဲြ႕စည္းၿပီး၊ အျမန္ဆံုးေသာ ကာလအတြင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပါဝင္သင့္ေသာ ပါဝင္ထိုက္ေသာ အဖဲြ႔အစည္းမ်ား၊ လူပုဂၢဳိလ္မ်ားပါဝင္သည့္ အမ်ဳိးသားညွိႏိႈင္းမႈ ညီလာခံႀကီးတရပ္ က်င္းပ၍၊ ျပည္ေထင္စု ထူေထာင္ေရးအတြက္ လမ္းညြန္မႈမ်ား ခ်မွတ္မည္။ ယင္းလမ္းညြန္မႈမ်ားႏွင့္အညီ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က ေရရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲမည့္ ဖဲြ႕႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒသစ္ တစ္ရပ္ကို ေရးဆဲြျပ႒ါန္းအတည္ျပဳရမည္ ႕႕႕႕႕႕”။
(ခ) “တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ လူမ်ဳိးေရးတန္းတူညီမွ်မႈ၊ ႏိုင္ငံေရး တန္းတူညီမ်ွမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရမည့္အျပင္၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အာမခံခ်က္ရွိေသာ ျပည္ေထာင္စုကို တိုင္းရင္းသား အားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ ထူေထာင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ႕႕႕႕႕႕႕” ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ “ကိုယ္ပုိင္ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေစရမည္” ဟူေသာ သေဘာသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အပိုဒ္ - ၅ ပါ၊ “႕႕႕ေတာင္တန္းေဒသမ်ား၏ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ယခု ရရွိခံစားလ်ွက္ရွိေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆံုးပါးရန္ မည္သည့္ ေဒသတြင္မဆို လံုးဝျပဳမူလိမ့္မည္မဟုတ္၊ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ါန္းခြင့္ အျပည့္အဝရွိေၾကာင္း မူအားျဖင့္ လက္ခံမည္။” ဆိုသည့္ သေဘာတရားကို အေျခခံ၍ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ အာဏာပိုင္အဖဲြ႔မ်ားသို႔ လံုေလာက္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမ်ားကို ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ခဲြေဝ ေပးအပ္ရမည္ ျဖစ္ေပသည္။

အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရာတြင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ထားရွိေသာ သေဘာထားမ်ား

၁၄။ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ပီျပင္စြာ ေရးဆဲြၾကမည္ဆိုပါက ဒီမိုကေရစီ အေျခခံမူမ်ားကို လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အေျခခံရပိုင္ခြင့္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ မလဲြမေသြအေျခခံရေပမည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္သည္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ပါဝင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့စဥ္က ျပည္သူတုိ႔အား ေပးထားခဲ့ၿပီးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို သတိရွိရွိ၊ လက္ကိုင္ျပဳ၍ ယင္း အေျခခံမူမ်ားအေပၚ စဲြၿမဲစြာ ရပ္တည္သည္။ ျပည္သူတို႔အား ေပးထားခဲ့ၿပီးေသာ ကတိကဝတ္မ်ားကို ၎တို႔ထံ ျပန္လည္၍ တင္ျပျခင္း မျပဳဘဲ၊ မည္သည့္ အခါမ်ွ၊ မည္သည့္ အေၾကာင္းေၾကာင့္မွ်၊ ေသြဖီ ခ်ဳိးေဖာက္ျခင္း ျပဳလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

၁၅။ အေျခခံဥပေဒေရးဆဲြရန္အတြက္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္က ထားရွိေသာ အေျခခံသေဘာထားမ်ားမွာ -
(က) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မိမိတို႔ ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ လူမ်ဳိး အစဥ္အဆက္ကို မေပ်ာက္မပ်က္ ထိန္းသိမ္းလိုၾကသည္။
(ခ) မိမိတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဝဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ စာေပ၊ ဘာသာစကား၊ ဘာသာတရား၊ စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားကို အလြန္တန္ဖိုးထား ထိန္းသိမ္း ျမႇင့္တင္လိုၾကသည္။
(ဂ) နယ္ေျမေဒသကို ျမတ္ႏိုးတန္ဘိုးထားၾကသည္။
(ဃ) အစဥ္အဆက္ ရပ္တည္ေနထိုင္ခဲ့ေသာ အစဥ္အလာႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ တို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ခံယူလိုၾကသည္။
(င) တန္းတူရည္တူမႈႏွင့္ မရွိအတူ၊ ရွိအတူ၊ ေအးအတူပူအမွ်၊ မခဲြစတမ္း ေနထိုင္သြားေရးႏွင့္ တစ္မိသားစုဝင္မ်ား အျဖစ္၊ မွ်တသည့္လူ႔ေဘာင္ဘဝကို တည္ေဆာက္လိုၾကသည္။
(စ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို လုိလားၾကသည္၊ စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

၁၆။ ဤအခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ တရားမွ်တစြာ စီမံျဖည့္ဆည္းေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖဲြ႔ခ်ဳပ္က ခံယူထားပါသည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လူမႈေရး စသည့္အေရးမ်ားကို အေျခအေနအခ်ိန္အခါႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီညြတ္ေစရန္ လည္းေကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသား ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကဲြေရး၊ တစ္မိသားစုအျဖစ္ လက္ေတြ႕ခံယူက်င့္သံုး ေဖၚေဆာင္ႏိုင္ေရးမ်ား ရရွိေစရန္ လည္းေကာင္း၊ သေဘာထားႀကီးစြာထားၿပီး ေၾကအလည္ညွိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၾကရန္ လိုအပ္ပါသည္။

၁၇။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအတြင္းရွိ လူမ်ဳိးစုမ်ားအေနျဖင့္ ကိုယ္ပိုင္နယ္ေျမ၊ ကိုပိုင္စကားႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ လူဦးေရရွိၿပီး ၎တုိ႔၏ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားအျဖစ္ ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိပါက သတ္မွတ္ေပးရန္ျဖစ္ေပသည္။ ဤသည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရျပည္နယ္၊ လူမ်ဳိးစုျပည္နယ္ဟု တိုင္းျပည္အေျခအေနမ်ားအရ လည္းေကာင္း၊ ႏို္င္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအရလည္းေကာင္း သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုေကာင္းလိုလာလိမ့္မည္။ ထုိသုိ႔ အေျခအေနေပၚေပါက္လာလွ်င္ အမ်ဳိးသား အာဇာနည္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၁၉၄၇ - ခုႏွစ္ အေျခခံ ေရးဆဲြရန္အတြက္၊ ဖဆပလ ပဏာမညီလာခံသုိ႔ တင္သြင္းသည့္ အဂါၤရပ္မ်ားဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအရ၊ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္သင့္ေလ်ာ္သည္ဟု သေဘာရသည္။ အဂၤါရပ္မ်ားမွာ -
(က) ပထဝီအေနအထားအရ၊ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိျခင္း၊
(ခ) ျမန္မာ့စကားႏွင့္ မတူေသာ ဘာသာစကားတစ္မ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
(ဂ) ယဥ္ေက်းမႈတမ်ဳိးတည္းရွိျခင္း၊
(ဃ) ရာဇဝင္အစဥ္အလာတစ္မ်ဳိးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(င) စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးႏွင့္ စီးပြားေရး လံုေလာက္မႈတုိ႔ရွိေသာ လူစုရွိျခင္း၊
(စ) လူဦးေရအေတာ္အတန္ရွိျခင္း၊
(ဆ) သီးျခားျပည္ေထာင္စု ေဒသ တစ္ခု အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏
ကိုယ္ပိုင္ထင္ရွားခ်က္အတိုင္း ေနလိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္း၊ - တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

၁၈။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စု အားလံုးသည္ ျပည္ေထာင္စုဖြား မိသားစုမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ေျမတည္းေန တစ္ေရတည္းေသာက္၍ တန္းတူရည္တူ၊ ေအးအတူပူအမွ်၊ ဥမကဲြ သိုက္မပ်က္၊ သံသယကင္းရွင္းစြာ ထာဝစဥ္ ေသြးစည္းညီညြတ္စြာ မခဲြစတမ္း ေနထိုင္သြားၾကရမည္။ ျပည္ေထာင္စု အတြင္းရွိ ျပည္နယ္အားလံုးသည္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ -
(က) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရွိေစရမည္။
(ခ) ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ါန္းေသာ ဥပေဒမွန္သမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖဲြ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အညီ ျဖစ္ရမည္။ အကယ္၍ ျပည္နယ္မ်ားက ျပ႒ါန္းလိုက္ေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စု အက်ဳိးကို ထိခိုက္မည္ဆိုပါက လႊတ္ေတာ္က ျပန္လည္စီစစ္ပိုင္ခြင့္ရွိရမည္၊ ဟု သေဘာထားသည္။

၁၉။ ႏုိင္ငံေတာ္သည္၊ တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခိုင္၊ ရွမ္း အစရွိေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ လူမ်ဳိးႏြယ္စု အခ်င္းခ်င္း သည္လည္းေကာင္း၊ လြမ္းမိုးျခင္း၊ အၾကပ္ကိုင္ျခင္း၊ ခ်ဳိးႏွိပ္ျခင္း၊ တရားမဲ့ျပဳျခင္း၊ ေခါင္းပုံျဖတ္ျခင္း အလ်င္း မရွိေစရ။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးအပြင့္ မ်ားကို မိမိတို႔၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဇြဲ၊ ဝိရိယစြမ္းအားအလုိက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္ဟု သေဘာထားသည္။

၂၂။ လြတ္ေတာ္မ်ားဖြဲ႔ စည္းေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္၊ ဇူလုိင္ (၁၅) ရက္ ကတည္းကပင္၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ ညွိႏွဳိင္းခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ကပင္ ဖက္ဒရယ္ (ျပည္ေထာင္စုုုုုုုုုု) ဟူေသာ ကိစၥကို စဥ္းစား ေဆြးေႏြးၾကရာ၌ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔ျခင္းသည္၊ ခြဲထြက္ရန္မဟုက္ဘဲ၊ ဗဟိုႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုရမ်ားသို႔ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေပးေရးႏွင့္ အစဥ္ေျပစြာပူးေပါင္း ေနထိုင္သြားေရးသည္သာ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုမ်ားအၾကား အာဏာမ်ားမည္ကဲ့သို႔ ခြဲေဝၿပီး၊ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ၾကမည္ကို ေဆြးေႏြးညိွႏွိဳင္းၾကၿပီး၊ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မဟာလူမ်ိဳးႀကီးဝါဒႏွင့္ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ မ်ားကို ဆန္႔က်င္ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးအားလုံုး ခ်စ္ၾကည္ေသြးစည္းေရးကို အစြမ္းကုန္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကးရန္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမွဳမ်ား၊ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ား၊ ဘာသာေရးကိုးကြယ္မူ စသည္မ်ားက္ို ထိန္းသိမ္းသြားႏိုင္ၾကေရးးအတြက္ ညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားခဲ့ၾကေပသည္။
၂၃။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းၾကသည့္အခါ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို-
(က) မဲဆႏၵနယ္ေျမအလိုက္ လူဦးေရကို အေျခခံေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လိုက္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းမည့္ လႊတ္ေတာ္တစ္ရပ္ႏွင့္
(ခ) ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားမွ လူဦးေရတူညီစြာ ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ေသာ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းသည့္ လႊတ္ေတာ္တရပ္ ေပါင္း (၂) ရပ္တို႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္လည္း အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုမွ ဆင္းသက္သည္ ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ မူဝါဒအရ အဆိုပါ လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႕ ျပည္သူမ်ားက မိမိတို႕ပိုင္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကို အသံုးျပဳ၍ ဒီမိုကေရစီက်င့္စဥ္ႏွင့္ အညီ မိမိကိုယ္စား ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို မိမိတုိ႕ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္တာဝန္ အပ္ႏွင္းရန္ျဖစ္သည္ဟု သေဘာထားသည္။

၂၄။ လႊတ္ေတာ္ (၂) ရပ္၏ တာဝန္ပိုင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဥပေဒၾကမ္းမ်ား ျပဳစုတင္သြင္းႏိုင္ခြင့္၊ တင္ျပလာေသာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို စိစစ္ေဝဖန္ အႀကံျပဳပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား တူညီစြာ ရွိသင့္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကိုမူ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကသာ စတင္ အႀကံျပဳသင့္ေၾကာင္း သေဘာထားပါသည္။

၂၅။ အာဏာမ်ား ခြဲေဝေရးကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ပီျပင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေၾကအလည္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၿပီး၊ အာဏာမ်ားကို ခြဲေဝ သတ္မွတ္ေပးရန္ လိုအပ္သည္ဟု သေဘာထားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳဇယား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ဥပေဒျပဳဇယားႏွင့္ တူညီ ဥပေဒျပဳဇယားမ်ားကို တိက်စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္သြားၾကရမည္ဟု အေလးအနက္ ခံယူေပသည္။

၂၆။ တရားစီရင္ရာ၌ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအရ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအလိုက္ က်င့္သံုးၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္း ဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ေပးထားသင့္သည္ဟု သေဘာထားသည္။ သို႕ေသာ္ ေခတ္စနစ္မ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ မရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ လူမ်ဳိးစုတမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးစုတမ်ဳိးကို ထိခိုက္နစ္နာမႈရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က စီစစ္ျပဳျပင္ပိုင္ခြင့္ ရွိသင့္ေပသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သေဘာထားအႏွစ္ခ်ဳပ္

၂၇။ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ထားရွိသည့္ သေဘာထား အႏွစ္ခ်ဳပ္မ်ားမွာ -
(က) အမိ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ ဖြဲ႕စည္း တည္ေဆာက္သင့္သည္။
(ခ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ အမိႏိုင္ငံေတာ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဘက္ေပါင္းစံု ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ သာယာဝေျပာေရးႏွင့္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးတို႕အတြက္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအားလံုး၏ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးသည္ အေျခခံအက်ဆံုးေသာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။
(ဂ) ျပည္ေထာင္စုအက်ဳိး၊ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတို႕၏ အက်ဳိးကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကရာ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူမႈျဖင့္ သံသဝစိတ္ကင္းစင္စြာ အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ၾကရန္၊ အျပန္အလွန္ ကူညီ႐ိုင္းပင္းၾကရန္၊ အတူတကြ တက္ညီလက္ညီ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ၾကရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အသီးအပြင့္မ်ားကို မိမိတုိ႕၏ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ဝိရိယ စြမ္းအား အလိုက္ အက်ဳိးခံစားခြင့္ရၾကရန္ လိုအပ္သည္။
(ဃ) တႏိုင္ငံလံုးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို စုေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ၾက၍ ထူးျခားေသာ အေျခအေနအရ လူမ်ဳိးစုမ်ားဆိုင္ရာ မိမိတို႕ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည့္ ဘာသာစကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ေစာင့္ထိမ္းအပ္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို သီးျခားလြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခြင့္ ရွိၾကရန္ လိုအပ္သည္ဟူသည္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

၂၈။ အထက္ပါ သေဘာထားမ်ားႏွင့္အညီ စစ္မွန္ေသာ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ -
(က) အမိျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ကို “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံေတာ္” အျဖစ္ တည္ေဆာက္ၾကရန္၊
(ခ) ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းသည့္အခါ ဗဟိုတြင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္တို႕ ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို ဖြဲ႕စည္းၾကရန္၊
(ဂ) တန္းတူရည္တူျဖစ္ၾကေသာ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ သို႕မဟုတ္ တိုင္း လႊတ္ေတာ္တရပ္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
(ဃ) ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ အာဏာမ်ားရွိသည့္ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ား ထားရွိရန္၊
(င) အဆင့္ဆင့္ေသာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ျပည္သူက လြတ္လပ္၍ တရားမွ်တေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မိမိတို႕ ကိုယ္တိုင္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ အာဏာႏွင္းလိုက္ေသာ ျပည္သူ႕ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္၊
(စ) အဆင့္ဆင့္ေသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕မ်ားသို႕ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒျပဳအာဏာ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာႏွင့္ တရားစီရင္မႈ အာဏာမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး၍ ခြဲေဝေပးအပ္ရန္၊
(ဆ) အာဏာမ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္/တိုင္း ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို လံုေလာက္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အေၾကအလည္ ညႇိႏိႈင္းၿပီး သတ္မွတ္ရန္၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳဇယား၊ ျပည္နယ္/တိုင္းႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသ ဥပေဒျပဳ ဇယားမ်ားႏွင့္ တူညီဥပေဒျပဳ ဇယားမ်ားကို တိက်စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ရန္၊
(ဇ) တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားအလုိက္ က်င့္သံုးၾကသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဓေလ့ထံုးတမ္းဥပေဒမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕မ်ားမွ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေစရန္၊
(စ်) ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိျမတ္ႏိုးၾကည္ညိဳသည့္ မည္သည့္ ဘာသာကိုမဆို လြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေစရန္၊ - စသည္တို႕ ျဖစ္ပါသည္။

၂၉။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အေျခခံသေဘာထားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းတည္ၿငိမ္ၿပီး၊ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသး လူမ်ဳိမ်ားဆိုင္ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္ရွိေသာ စီးပြားေရး၊ ဘဝခိုင္ခံ့မႈ စသည္တို႕ကို အာမခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သစ္ကို ေအာင္ျမင္စြာ တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရး ျဖစ္ပါသည္။

၃၀။ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္သည့္အခါ စစ္ေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ၍မရႏိုင္ေခ်။ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအားျဖင့္သာ တည္ေဆာက္သြားၾကအပ္သည္ဟု ႐ိုးသားစြာ ယံုၾကည္ၾကသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံ အသီးသီးတို႕တြင္လည္း မိမိတို႕ႏိုင္ငံအတြင္း ျပႆနာမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းအားျဖင့္သာ ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းၾကသည္ခ်ည္း ျဖစ္ပါသည္။

၃၁။ ထိုသို႕ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ့ေရးကို ဦးတည္သည့္အခါ သက္ဆိုင္ရာမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႕ဆႏၵစြဲမ်ားကို တရားေသ ဆုတ္ကိုင္၍မထားဘဲ မိမိအပါအဝင္ အမ်ားအားလံုး၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေစတနာမွန္ကန္စြာျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ၊ ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာ ခ်ဳိ႕ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူလ်က္ အမွန္တရားကို ရွာေဖြၾကရေပလိမ့္မည္။ လူတဦးခ်င္း၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို တရားမွ်တစြာ အေျဖရွာၿပီး၊ အမ်ားစုႀကီး၏ အက်ဳိးကို ဦးထိပ္ပန္ဆင္ၾကရမည္ဟုလည္း အခိုင္အမာ သေဘာထားေပသည္။

၃၂။ သို႕ပါသျဖင့္ အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၾကသည့္အခါတြင္လည္း၊ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ဆင္းသက္သည္ဟူေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ အဓိကမူအရ၊ ျပည္သူတို႕သည္ မိမိတို႕၏ ကိုယ္ပိုင္ဆႏၵအရ၊ လြတ္လပ္စြာ ေရြးခ်ယ္ၾကၿပီး၊ အမ်ားစု လက္ခံႏိုင္ေသာ ဒီမိုကေရစီ အာမခံခ်က္မ်ား ပါရွိရမည္ျဖစ္ေပသည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တိုင္းျပည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရး၊ သာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ား မုခ် ျဖစ္ထြန္းခံစားႏိုင္ၾကမည္ဟု အေလးအနက္ သေဘာထားေပသည္။

နိဂံုး

အထက္ပါအမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ထားရွိေသာ သေဘာထားသည္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ စတင္ဖြဲ႕စည္းသည့္အခ်ိန္မွစ၍ စြဲၿမဲစြာ ခံယူသည့္ မူဝါဒသေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ခိုင္မာစြာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆက္လက္၍လဲ ရပ္တည္ခ်က္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြား တုိင္းရင္းသားမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္မႈကို ခိုင္ၿမဲစြာ တည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက၊ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု သေဘာထားသည္။

အထက္ပါသေဘာထားမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ပီျပင္စြာ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ခိုင္မာစြာ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရွိရေပမည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒ ဟူသည္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူတို႕အၾကား ခ်ဳပ္ကိုင္သည့္ ပဋိညာဥ္စာတမ္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူအမ်ားစုႀကီးက ယံုၾကည္စြာ လက္ခံႏိုင္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိး အားလံုး ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရးကို အမွန္တကယ္ ေဖာ္ေဆာင္ရာေရာက္ေပမည္။ ရင္ၾကား ေစ့ေရးကိစၥမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္းၾကရန္ျဖစ္သည္။ သို႕မွသာလွ်င္ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ “စစ္မွန္သည့္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီ ႏုိင္ငံေတာ္” ပီျပင္စြာ ေပၚထြန္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ ခံယူအပ္ပါသည္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕
၁၃၅၇ ခုႏွစ္၊ တပို႕တြဲလျပည့္ေက်ာ္ (၉) ရက္။
၁၉၉၆ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၂) ရက္။

အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ယာယီစာကူးစက္
အမွတ္ - ၃၉၃ ျဖင့္ ကူးယူသည္။
အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား (အတြက္သာ)

Read More...

ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ား ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ အမွာစာ

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထုိင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံဟူသည္ ေရရွည္ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ေအးခ်မ္းသာယာေရးအတြက္ မတူကြဲျပားမႈ အေပၚတြင္ ညီညြတ္ေရးေဖၚထုတ္ရန္လိုပါသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ မတူညီမႈအေပၚတြင္ ညီညြတ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မွာ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္ ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈရွိျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဗမာအမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားအၾကား ယံုၾကည္ေလးစားမႈ၊ နားလည္မႈမ်ားရယူျခင္းျဖင့္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ရန္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟုေခၚရမည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၏ အေျခခံျဖစ္ေသာ အခ်င္းခ်င္း ယံုၾကည္ေလးစားမႈႏွင့္ နားလည္မႈကို ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျပည္ေထာင္စုသား အားလံုး ၾကိဳးပမ္းၾကရပါမည္။

(၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီက ထုတ္ေဝေသာ ဤစာအုပ္ငယ္တြင္ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားအသီးသီးတို႔ ေရးသား ျပဳစုေသာ စာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းထားပါသည္။ တိုေတာင္းေသာ အခ်ိန္ကာလအတြင္း ၄င္းစာတမ္းမ်ားကို စုေဆာင္းရသျဖင့္ ကခ်င္တုိင္းရင္းသားမ်ားထံမွ စာတမ္းမရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းကို ဝမ္းနည္းမိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ရရွိစုေဆာင္းထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ဖတ္ရႈျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ သမုိင္းအစဥ္အလာ၊ ႏုိင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္တို႔အျပင္ တရားေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ား၏ အကာအကြယ္မရွိေသာလူသားတို႔၏ ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ သေဘာေပါက္ႏုိင္ရန္ လမ္းပြင့္သြားေစသကဲ့သို႔ ျဖစ္မည္ဟုယံုၾကည္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ေနထုိင္ရွင္သန္ေနၾကရေသာ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျပာင္ေျမာက္ေသာသမုိင္းကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ လူမ်ားစု၊ လူနည္းစုမဟူ အခ်င္းခ်င္းအၾကားအျပန္အလွန္ ဂုဏ္ယူေလးစားဖြယ္ရာ မ်ားစြာရွိ ေၾကာင္းကို သိရွိႏုိင္ပါသည္။
လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းရာတြင္ လူမ်ားစုဗမာမ်ားနည္းတူ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ တက္ၾကြေသာ တုိင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္၊ မ်ိဳးခ်စ္ စိတ္ဓာတ္မ်ားသည္လည္း အေရးပါလွေၾကာင္း၊ ထင္ရွားပါသည္။ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေလ့လာလွ်င္ ၄င္းတို႔ သည္ ဆင္ျခင္တံုတရားေပၚ အေျခခံၿပီး တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ ပထဝီအေန အထား၊ လူမ်ိဳးအေနအထားအရ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ကန္သင့္ျမတ္ေၾကာင္းကို နားလည္ႏုိင္ပါသည္။

ကိုလိုနီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေခတ္မ်ားအတြင္း ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားမ်ား ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့ရေသာ စိတ္ႏွလံုး မခ်မ္းေျမ့ဖြယ္ရာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္ က်မတို႔တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ရင္နင့္စရာပင္ျဖစ္ပါသည္။ အခ်င္းခ်င္းစိတ္ဝမ္းကြဲမႈမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအစိုးရမ်ား၏ တရားမွ်တမႈ၊ စာနာမႈကင္းမဲ့ေသာ အျပဳအမႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ ပုန္ကန္ထၾကြသည္အထိ ေရာက္ခဲ့ရေသာ ႏုိင္ငံေရးၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ သဘာဝအားျဖင့္ ၾကြယ္ဝေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါး၍ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ နစ္နာမႈမ်ားခံရျခင္းသည္ က်မတို႔ႏုိင္ငံကို လြန္စြာမွအက်ည္းတန္ေစပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚရျခင္းမွာ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ေခါင္းပါးျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ဟူသည္ အဘယ္နည္း၊ မည္ကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ရမည္နည္း ဟူေသာ ေမးခြန္းမ်ား၏ အေျဖကို ယခု (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထုတ္ေဝလိုက္သည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္တုိင္ေရးသားထားေသာ ေဆာင္းပါးမ်ားအတြင္းမွာ ရွာေစခ်င္ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအၾကား နားလည္မႈတုိးပြားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ေရးသားေပးခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးရွင္မ်ားကို ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ ရွင္သန္ေစသူမ်ားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ။

ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
(အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)
အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္

Read More...

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ဦးေအးသာေအာင္။

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္
ဦးေအးသာေအာင္။

ယခုေခတ္အခါသမယ၌ လမ္း၊ တံတား၊ အေဆာက္အဦ ဖြင့္ပြဲမ်ား ႏွင့္ ယုတ္စြအဆုံး ဘာမဟုတ္သည့္ သာမန္ကိစၥကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ေဆာင္ရြက္ၾကရာ၌ပင္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုံတုိ႔၏ ဝတ္စုံမ်ားကုိ ဝတ္ဆင္ေစလ်က္ တခမ္းတနား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲေစ၏။ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစံုတုိ႔၏ အကမ်ားျဖင့္လည္း အခမ္းအနားမ်ားကုိ သရုပ္ေဖၚ အမႊန္းတင္ၾကသည္ကုိလည္း မ်ားစြာေတြ႔ျမင္ေနရ၏။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အေလးေပး အေရးေပးသည့္ သေဘာေပေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ေနထုိင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု၏ အဓိပၸါယ္ကုိ သရုပ္ေဖၚျပသျခင္းေပေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ေရာင္စုံအဝတ္တန္ဆာမ်ားျဖင့္ ၄င္းတုိ႔၏ အခမ္းအနားမ်ားကုိ ပုိမုိ၍ လွပတင့္တယ္ က်က္သေရရွိေစရန္ အခမ္းအနား၏ အေဆာင္အေယာင္သေဘာထား၍ ျပဳမူေဆာင္ရြက္ ျခင္းေပေလာ၊ ဤအခ်င္းအရာ သေဘာထားမ်ားကုိ ျပဳသူမ်ားသာ သိၾကေပလိမ့္မည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ အေရးေပးသည့္ အေလးအနက္ထားသည့္ သေဘာဆုိပါက ေကာင္းေလစြ။ ထုိထက္မွာမူ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးအေရးကုိ အေပၚယံေရႊမႈံ႔ၾကဲ အေဆာင္အေယာင္သေဘာမွ်ေဖၚျပေနျခင္းထက္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏အေရးကုိ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ အေျခခံျဖင့္ ေျဖရွင္းလ်က္ အမ်ဳိးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ၾကမည္ဆုိပါမူ ပုိ၍ ေကာင္းေလစြဟူ၍ ဆင္ျခင္ေတြးေတာမိေပသည္။

၄င္းအျပင္ “ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္”ဟူေသာ ေဝါဟာရဆုိင္ရာ အေျပာအဆုိ၊ အေရးအသား၊ အသုံးအႏႈံးမ်ားသည္လည္း ယခင္ေခတ္အခါမ်ားမွာထက္ ပုိမုိတြင္က်ယ္လာ၏။ ေရႊရည္စိမ္ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ “ပ်ားရည္ႏွင့္ ဝမ္းခ်ျခင္း” ေပေလာ၊ သုိ႔မဟုတ္ “အမ်ားေယာင္၍ ေယာင္ရ၊ အေမာင္ ေတာင္မွန္း ေျမာက္မွန္းမသိပါ” ဆုိသကဲ့သုိ႔ မိမိကုိယ္၌က ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံသေဘာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုမူမ်ားကုိ ခံယူသိျမင္ျခင္းမရွိပါဘဲလ်က္ အမ်ားက ေျပာဆုိသုံးႏႈံးျခင္းေၾကာင့္သာ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းၾကျခင္းေပေလာ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ မွီတင္းေနထုိင္ေသာ ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေထာင္မွသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားကုိ စည္းရုံးႏုိင္မည္ဟူ၍ ခံယူခ်က္ျဖင့္ပင္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းေနျခင္း ေပေလာ။ ဤ အခ်င္းအရာ သေဘာထားမ်ားကုိလည္း ျပဳသူမ်ားသာသိၾကေပလိမ့္မည္။

“ေရႊရည္စိမ္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္” မ်ားကုိဖယ္ရွားၿပီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုမူ၊ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကုိ သိျမင္ ခံယူလ်က္ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းပါမူ ေကာင္းေလစြ။ ထုိထက္မွာမူ ဒီမုိကေရစီေရး၊ တန္းတူေရး၊ လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး လူမ်ဳိးစုျပႆနာကုိ ေျဖရွင္းကာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ၾကပါမူကား အတုိင္းထက္အလြန္ ေကာင္းေလစြဟူ၍ ေတြးျမင္ ခံစားမိေပသည္။

လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၌ “ေတာင္သူလယ္သမားဦးႀကီးမ်ား” ဆုိေသာ ေဝါဟာရသည္ တြင္က်ယ္စြာ အသုံးျပဳျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ ဘဝမွာမူ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ဗလာနတၳိ၊ ယၡင္ေခတ္မ်ားမွာထက္ပင္ ခါးသီးေသာခံစားခ်က္မ်ားကုိ ခံစားခဲ့ၾကရ၏။

ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာဆုိသုံးႏႈန္းၾကရာတြင္လည္း ဤသုိ႔မျဖစ္ရန္လုိသည္။ မည္သည့္ ျပႆနာကုိမဆုိ အေပၚယံ အေျပာသက္သက္ျဖင့္မျပီးေပ။ ေရႊရည္စိမ္စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး ျပႆနာကုိ အေျခခံက်က် ရႈျမင္သုံးသပ္ရန္လုိသည္။ ေလာက၌ ျဖစ္ပ်က္တတ္ေသာ သဘာဝနိယာမတရားမ်ားသည္ လူတုိ႔၏ဆႏၵႏွင့္ ကင္းလြတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပႆနာတရပ္ကုိ ရႈျမင္သုံးသပ္ရာတြင္လည္း ဆႏၵစြဲ၊ လူမ်ဳိးစြဲမ်ား ကင္းရွင္းရန္လုိေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ဓမၼဓိ႒ာန္ က်က်သုံးသပ္၍ ရလာေသာ အေျခခံသေဘာတရားမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳ လက္ခံရန္လုိ၏။ ၄င္းအျပင္ ေျပလည္စြာ ေျဖရွင္းမွသာ ၿပီးေျမာက္ႏုိင္ေပမည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ျပႆနာကုိလည္း ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် သုံးသပ္ရမည္။ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။ လူမ်ဳိးစု၊ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အေလးနက္ထား လက္ခံမည္။ ဤအေျခခံသေဘာတရားမ်ားပါေသာ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ေျဖရွင္းမွသာ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္ေရးကုိ အမွန္တကယ္ရရွိႏုိင္ေပမည္။

“ျပည္ေထာင္စု”ဟူသည္ ျပည္ေထာင္မ်ားကုိ ေပါင္းစည္းထားျခင္းျဖစ္၏။ လူမ်ဳိးအသီးသီးတုိ႔ မွီတင္း ေနထုိင္ရာမ်ားကုိ စုေပါင္းထားျခင္း လည္းမည္၏။ ေပါင္းစည္းၾကျခင္း၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ဘုံရန္သူကုိ စုေပါင္းကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ဘုံအက်ဳိးစီးပြါးကုိ တည္ေဆာက္ၾကရန္ျဖစ္၏။

ေရွးပေဝသဏီေခတ္၌လူသားတုိ႔သည္မိသားစု၊ ေဆြမ်ဳိးစု၊ ေသြးတူ မ်ားအျဖစ္သာစုဖြဲ႔ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ အႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ရန္သူမ်ားကုိလည္း မိမိတုိ႔အင္အားျဖင့္ ရင္ဆုိင္တုိက္ခုိက္ျခင္းျဖင့္သာ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျဖရွင္း ခဲ့ၾကဟန္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ပုဂၢလိကပုိင္ဆုိင္မႈႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးစု၊ ေသြးတူစုမ်ား၏ ပုိင္ဆုိင္မႈ (ကြ်ဲ၊ ႏြား၊ သုိး၊ တိရိစၧာန္မ်ားႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေျမယာမ်ား)ကုိ ပုိင္ဆုိင္လာေသာအခါ ေျမယာလုစစ္ပြဲမ်ား၊ အုပ္စုစစ္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးလာ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ႀကီးႏုိင္ငယ္ညွဥ္းသေဘာ၊ အုပ္စုႀကီးမ်ားက အုပ္စုငယ္မ်ားကုိ အႏုိင္ျပဳတုိက္ခုိက္ လုယက္သိမ္းပုိက္မႈမ်ား ရွိလာခဲ့၏။ မိမိအုပ္စုကုိ ရန္ျပဳမည့္ ရန္သူမ်ားရွိလာ၏။ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိလာ၏။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ေဆြမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးတူစု၊ ေသြးတူစုမ်ားအခ်င္းခ်င္း ေပါင္းဖြဲ႔သည့္အစုအဖြဲ႔မ်ား ေပၚထြန္းလာ၏။ ဤသည္မွာ ယေန႔ ကမၻာ့ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ တြင္က်ယ္စြာ က်င့္သုံးေနၾကေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ား၏ အေျခခံသေဘာပင္ ျဖစ္ေပသည္။

လူသားတုိ႔သည္ ေဆြမ်ဳိးစု၊ မ်ဳိးတူစု၊ ေသြးတူစု အသုိင္းဝုိင္းမ်ဳိးစုံမွ တျဖည္းျဖည္း ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ ဘာသာစကား၊ ဓေလ့ ထုံးတမ္းယဥ္ေက်းမႈ၊ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္မႈအရဖြဲ႔စည္းေနထုိင္ခဲ့ရာမွ တခုတည္း ေသာ အာဏာပုိင္မႈ (အႀကီးအကဲ)ေအာက္တြင္ ေနလုိျခင္းေၾကာင့္ မ်ဳိးတူစုမ်ား စုဖြဲ႔လာၾကသည္။ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈစတင္လာျခင္းႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးစနစ္ပုိမုိ ထြန္းကားလာျခင္းေၾကာင့္လည္း ေဆြမ်ဳိးစုမ်ား ပုိမုိစုစည္းလာၾကသည္။ အုပ္စုတစုႏွင့္တစုအၾကား ရန္လုိမႈ၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ နယ္ေျမလုစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အင္အားႀကီးေသာ အုပ္စုကအင္အားငယ္ေသာအုပ္စုအေပၚ လႊမ္းမုိး တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္မႈမ်ား ရွိလာသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ စုဖြဲ႔မႈမ်ားမွအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲယားႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့ေပသည္။

မူလႏုိင္ငံေတာ္မ်ားသည္ ဒီမုိကေရစီက်ေသာ၊ လူထုအားျဖင့္ေရြး ခ်ယ္သည့္ လူထုကုိတုိက္ရုိက္ကုိယ္စားျပဳေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ခဲ့ၾက၏။ သုိ႔ရာတြင္ ပစၥည္းဥစၥာႏွင့္ ဓနအင္အားကုိ ရွာေဖြစုေဆာင္းရာတြင္ ထြန္ယက္ စုိက္ပ်ဳိးလုပ္ကုိင္၍ ရွာေဖြသည္ထက္ လုယက္ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပုိမုိရရွိႏုိင္သည့္သေဘာကုိ ျမင္လာေသာအခါ လုယက္သိမ္းပုိက္ သည့္ စစ္ပြဲမ်ားမွသည္ ပေဒသရာဇ္အင္ပါယာမ်ား ထူေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

နပုိလီယံ၏ အင္ပါယာကုိအေၾကာင္းျပဳၿပီး အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံကုိကာကြယ္ရန္ စိတ္မ်ား ျပင္းျပလာခဲ့ၾကသည္။ နပုိလီယံ သည္ ဥေရာပ၌ အဂၤလန္မွလြဲၿပီး က်န္ပေဒသရာဇ္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ခဲ့သည္။ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ဳိးသားဘုရင္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီး နပုိလီယံ၏ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္မ်ားကုိ ဘုရင္မ်ားအျဖစ္ ခန္႔အပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေစခဲ့သည္။ ထုိ အခ်ိန္မွစ၍ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတုိ႔သည္ ကုိယ့္ထီး၊ ကုိယ့္နန္း၊ ကုိယ့္လူမ်ဳိး ဘုရင္မ်ားကုိ တမ္းတလာၾက၏။ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာႏွင့္ မိမိႏုိင္ငံကုိထူ ေထာင္လုိေသာ ကာကြယ္လုိေသာ စိတ္မ်ားေပၚေပါက္ကာ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ ခဲ့ၾကသည္။ ထုိကဲ့သုိ႔ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ားေၾကာင့္ နပုိလီယံ၏ အင္ပါယာ ျပိဳကြဲရၿပီး အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံမ်ားေပၚေပါက္လာ၏။

စက္မႈေတာ္လွန္ေရးေနာက္ပုိင္း၌ နယ္ခ်ဲ႕စနစ္ေပၚေပါက္လာရာ ထုိ နယ္ခ်ဲ႔စနစ္မွေမြးဖြားေပးလုိက္ေသာ ကုိလုိနီဝါဒႏွင့္ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ား ေပၚေပါက္လာခဲ့၏။ ယင္းကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားေရး ဝါဒသည္လည္း ပီျပင္စြာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ အမ်ဳိးသားႏွင့္ႏုိင္ငံေတာ္၊ ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသား၊ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္ေနသည့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေတာ္သေဘာတရားမ်ား၊ လူမ်ဳိးတုိင္း၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံ ထူေထာင္ခြင့္ စသည့္ အမ်ဳိးသားဝါဒသည္ ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီးတြင္ ထင္ရွားစြာေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ (အေမရိကန္သမတ ဝုဒ္ရုိးဝီ(လ္)ဆင္ ၏ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ႏွင့္ ဆုိဗီယက္ယူနီယံ၏ေခါင္းေဆာင္လီနင္၏ ကုိယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ သေဘာတရားမ်ား)
ပထမကမၻာစစ္ႀကီးအၿပီး ေပၚေပါက္လာေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားထက္ လူမ်ဳိးအမ်ားအျပားကုိ စုေပါင္းပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားသာ ျဖစ္ၾကေပရာ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားမ်ားသည္လည္း ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပသည္။ (ဆြစ္ဇာလန္ျပည္ေထာင္စု၊ ဆုိဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ယူဂုိဆလားဗီးယားျပည္ေထာင္စု၊ ခ်က္ကုိစလုိဗက္ကီးယား ျပည္ေထာင္စုတုိ႔သည္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရား အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိေပၚလြင္ေစ သည္။)

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္ဦးျဖစ္ေသာ (၁ဝ၄၄)ခုႏွစ္မွ စ၍ နန္းတက္သည့္ အေနာ္ရထာမင္းသည္ တုိက္ခုိက္ သိမ္းပုိက္ျခင္းအားျဖင့္ ပေဒသရာဇ္လက္နက္ႏုိင္ငံေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့၏။ သုိ႔ရာတြင္ အေနာ္ရထာ၏ ႏုိင္ငံေတာ္ မေပၚထြန္းမွီ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ နယ္ေျမေဒသအတြင္းတြင္ ပ်ဴလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္း၊ သေရေခတၱရာႏုိင္ငံေတာ္မ်ား၊ မြန္တို႔၏ သုဝဏၰဘူမိႏုိင္ငံေတာ္၊ ရခုိင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ဒြါရာဝတီ၊ ဓညဝတီ၊ ေဝသာလီ ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား၊ ရွမ္းတုိ႔၏ နန္ေရွာင္ႏုိင္ငံေတာ္စသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ဝဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္လ်က္ ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရေပမည္။
ပ်ဴလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ တိဘက္တုိဘားမင္းအုပ္စုဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး တိဘက္ကုန္းျမင့္မွ ဆင္းသက္လာသည္။ ျမန္မာျပည္ေဒသသုိ႔ ေရာက္ေသာ အခါ ဗိႆႏုိး၊ ဟန္လင္းႏွင့္ သေရေခတၱရာႏုိင္ငံေတာ္တုိ႔ကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ ၾကသည္။ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔သည္ မြန္ခမာ အႏြယ္ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး သုဝဏၰဘူမိ ႏွင့္ ဟံသာဝတီႏုိင္ငံမ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ရခုိင္ေဒသသုိ႔ ေရွးဦးေရာက္ႏွင့္လာၾကေသာ ကမ္းယံလူမ်ဳိး၊ သက္လူမ်ဳိးမ်ား ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းမွ ဝင္ေရာက္လာေသာ အာရီယံလူမ်ဳိးမ်ားေရာေႏွာ ေနထုိင္ ခဲ့ၾကၿပီး ဒြါရာဝတီ၊ ဓညဝတီ၊ ေဝသာလီ၊ ပါးရိန္၊ ေလာင္းၾကတ္၊ ေျမာက္ဦး ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေပသည္။

ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ ဆီႏုိထုိင္း အႏြယ္မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး နန္ေခ်ာင္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကေပသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ေစာ္ဘြားနယ္မ်ားျဖင့္ အုပ္စုိးေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။ ျမန္မာလူမ်ဳိးတုိ႔သည္ တိဘက္ျမန္မာ အႏြယ္မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီး ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ ပင္းယ၊ စစ္ကုိင္း၊ ေတာင္ငူ၊ အမရပူရ၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာပေဒသရာဇ္ေခတ္သည္ ေအဒီ (၁ဝ၄၄)ခုႏွစ္၊ အေနာ္ရထာ နန္းတက္ေသာႏွစ္မွ သီေပါမင္းနန္းက်ေသာ သကၠရာဇ္(၁၈၈၅)ခုႏွစ္ထိ ရွည္ ၾကာခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံဟူ၍ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သမုိင္းေၾကာင္း ကုိ ေလ့လာမည္ဆုိပါက ထုိသမုိင္းေၾကာင္း ျဖစ္ေပၚရာ ပထဝီအေနအထားကုိ လည္း အနည္းငယ္ သိျမင္ထားရန္ လုိေပသည္။ ပထဝီအေနအထားမ်ားသည္ ထုိတုိင္းျပည္၏ ရာဇဝင္သမုိင္းေၾကာင္းကုိ စီမံဖန္တီးရာတြင္ အဓိကအခ်က္တခ်က္အေနျဖင့္ ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ အင္ဒုိခ်ဳိင္းနားကြ်န္းဆြယ္၏ အေနာက္စြန္း၌တည္ရွိသည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၊ ယုိးဒယားႏုိင္ငံေတာင္ဘက္တြင္ မုတၱမေကြ႔ႏွင့္ ဘဂၤလား ပင္လယ္ေအာ္၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္၊ မဏိပူရနယ္၊ အာသံနယ္ႏွင့္ ျမင့္ေမာက္ေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား၊ ေျမာက္ဘက္တြင္ တိဘက္ႏုိင္ငံမ်ား ရွိခဲ့ၾကေပသည္။

ေရွးျမန္မာမင္းတုိ႔၏ လက္ထက္တန္ခိုးႀကီးေသာ မင္းမ်ားသာလွ်င္ ဤမွ် က်ယ္ျပန္႔ေသာေဒသႏွင့္ ၄င္းထက္ပုိေသာ ေဒသမ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ ပုိင္ဆုိင္ခဲ့ၾကၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ားမွာ တစိတ္တေဒသကုိသာပုိင္ဆုိင္ကာ ထီးျပိဳင္ နန္းျပိဳင္ တုိင္းငယ္ျပည္ငယ္ကေလးမ်ား အျဖစ္သာ ေတြ႔ျမင္ၾကရေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အၾကမ္းအားျဖင့္ သုံးသပ္ရလွ်င္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ဘက္တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ဒြါရာဝတီ၊ ဓညဝတီ၊ ေဝသာလီ၊ ပါးရိန္၊ ေလာင္း ၾကပ္၊ ေျမာက္ဦး။ မြန္တုိ႔၏ သုဝဏၰဘူမိ၊ ဟံသာဝတီ(ပဲခူး)။ အလယ္ပုိင္း၌ သေရေခတၱရာ(ျပည္)ႏွင့္ ၄င္း၏ အေရွ႕ဘက္၌ ေကတုမတီ (ေတာင္ငူ)၄င္း၏ ေျမာက္ဘက္၌ ပုဂံ၊ အင္းဝ၊ စစ္ကုိင္းစသည္တုိ႔၏ တည္ရာျဖစ္ေသာဧရာဝတီ ျမစ္ဝွမ္းအလယ္ပုိင္း၊ ထုိမွ ေျမာက္ႏွင့္အေရွ႕ဘက္တုိ႔တြင္ ရွမ္းျပည္မ်ားတည္ရွိ ခဲ့ၾကေပသည္။

စစ္ကုိင္း၊ အင္းဝ၊ ပုဂံျပည္ႀကီး၏တည္ရာ ဧရာဝတီျမစ္ အေနာက္ဘက္ကုိ သုနာပရႏၲတုိင္း၊ အေရွ႕ဘက္ကုိ တမၸဒီပတိုင္းဟူ၍ ေခၚၿပီး ျမန္မာ တုိ႔၏ေဒသျဖစ္သည္။ ပုသိမ္၊ ေျမာင္းျမ၊ ပဲခူး၊ ဟံသာဝတီ၊ မုတၱမ၊ တနသၤာရီ စသည္တုိ႔ကား မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ ေဒသျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေျမပုံကုိ ၾကည့္လွ်င္ ရခုိင္ျပည္ကုိခ်န္လွပ္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ေတာင္နံရံတံတုိင္းႀကီး ဝုိင္းရံလ်က္ ရွိသည္ကုိ ေတြ႔ရေပလိမ့္မည္။ ေနာက္ဘက္တြင္ ပတ္ကြဳိင္ေတာင္၊ နာဂေတာင္၊ ခ်င္းေတာင္၊ ရခုိင္ ရုိးမေတာင္တုိ႔ပါဝင္ေသာ ေတာင္တန္းျမင့္ႀကီးသည္ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ခဲယဥ္းလွ၏။ ၄င္းေတာင္တန္းနံရံႀကီးကုိ ျဖတ္ေက်ာ္၍ ဝင္ေရာက္ရန္ ခရီးလမ္းမ်ားမွာ စင္စစ္အားျဖင့္ ျမစ္ငယ္မ်ားစီးဆင္းေနေသာ ေတာင္ၾကားမ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။ ျဗဟၼပုတၱရျမစ္ရွိရာ ဟူးေကာင္းေတာင္ၾကားလမ္း၊ မဏိပူရျမစ္စဥ္ အတုိင္း မဏိပူရလမ္း၊ အမ္းေတာင္ၾကားလမ္း၊ ေတာင္ကုတ္ေတာင္ၾကားလမ္း၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ တာပင္ျမစ္ေၾကာင္းလမ္း (ဗန္းေမာ္)ကသာမွ ေရႊလီ ျမစ္ေၾကာင္းလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ေၾကာင္းအတုိင္း ကြမ္းလုံကူးတုိ႔ဆိပ္လမ္း၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ဂ်ဳိင္းျမစ္ကုိေလွ်ာက္၍ ေကာ့ကရိတ္လမ္း၊ ေမာ္လòမိင္အေရွ႕ဘက္ ေတာင္ကုန္းမ်ားမွာ မျမင့္လွ၍ ေက်ာ္ျဖတ္ရန္ လြယ္ကူသည္။ ဤလမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာတုိ႔က ႏုိင္ငံျခားသုိ႔ စစ္ခ်ီရာလမ္းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားသားတုိ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ဝင္ေရာက္ရာလမ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ရခုိင္ျပည္တုိ႔သည္ ရခုိင္ရုိးမေတာင္တန္းႀကီး၏ အတားအဆီးေၾကာင့္ စစ္မက္ေရးရာမ်ားကုိ ကာဆီးထားသကဲ့သုိ႔ ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ရခုိင္ျပည္ကုိ ျမန္မာတုိ႔တုိက္ခုိက္ေသာအႀကိမ္ေပါင္း အလြန္နည္း သည္။ အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္တြင္တႀကိမ္၊ အေလာင္းစည္သူ လက္ထက္တြင္ တႀကိမ္၊ အင္းဝမင္းေခါင္ လက္ထက္ႏွင့္ တပင္ေရႊထီးတုိ႔ လက္ထက္တြင္ တႀကိမ္စီ တုိက္ခုိက္ၿပီး ရခုိင္ဘုရင္ မင္းရာဇာႀကီး လက္ထက္တြင္ ျမန္မာျပည္ဘက္သုိ႔ တႀကိမ္သာလာေရာက္တုိက္ခုိက္သည္ကုိေတြ႔ရေပသည္။ အမရပူရေခတ္ ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္က်မွသာ ျမန္မာတုိ႔သည္ ရခုိင္ျပည္ကုိ အၿပီးသတ္ တုိက္ခုိက္သိမ္းပုိက္ႏုိင္ခဲ့သည္။

အင္းဝ(ျမန္မာ)ႏွင့္ ဟံသာဝတီ(မြန္)တုိ႔အၾကားတြင္ သြားလာရ လြယ္ကူေသာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းရွိျခင္းေၾကာင့္ အႀကိမ္မ်ားစြာ စစ္မက္ ျဖစ္ပြါးၾကသည္ကုိေတြ႔ရေပသည္။ (အႏွစ္ ၄ဝ စစ္)။ ျပည္ႏွင့္ေတာင္ငူတုိ႔သည္ ဟံသာဝတီႏွင့္ အင္းဝတုိ႔အၾကားတြင္ရွိေသာ္လည္း ျပည္မွာ ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းလမ္းတြင္က်ၿပီး ေတာင္ငူမွာမူ ပဲခူးရုိးမေတာင္ တန္းျဖင့္ ပုိင္းျခား ကာကြယ္ထားသကဲ့သုိ႔ရွိသည္။ ဟံသာဝတီႏွင့္ အင္းဝတုိ႔ အျပန္အလွန္ စစ္ျပဳၾကရာတြင္လည္း ဧရာဝတီျမစ္ေၾကာင္းျဖင့္ ေရေၾကာင္းခ်ီသည္က မ်ားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သေရေခတၱရာ(ျပည္)သည္ ေရွးအခါက လြတ္လပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးႏွင့္ မြန္လူမ်ဳိးတုိ႔၏ လက္ေအာက္တြင္ တလွည့္စီက်ေရာက္ခဲ့ရေပသည္။ ေကတုမတီ(ေတာင္ငူ)မွာကား စစ္မက္ ေဘးမွ လြတ္ကင္းခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တျဖည္းျဖည္း အင္အားေတာင့္တင္း လာၿပီးလွ်င္ ေနာင္တြင္ အင္းဝႏွင့္ပဲခူး(ဟံသာဝတီ)တုိ႔ စစ္ပန္းလာေသာအခါ ထုိျပည္ႏွစ္ျပည္လုံးကုိပင္ သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ေပသည္။

ရွမ္းျပည္ကား ျမန္မာျပည္ႏွင့္ တရုတ္တုိ႔၏ ၾကားတြင္ရွိ၍တခါတရံ သီးျခားလြတ္လပ္ေနၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ျမန္မာတုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ကာ တခါတရံ တရုတ္တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံလည္းျဖစ္ခဲ့သည္။ ထားဝယ္၊ တနသၤာရီ၊ မုတၱမတုိ႔မွာလည္း ပဲခူး(မြန္)ႏွင့္ ယုိးဒယား တုိ႔အၾကားတြင္ရွိၿပီး မြန္တုိ႔၏ လက္ေအာက္ခံျဖစ္ၿပီး ရံဖန္ရံခါတြင္ ယုိးဒယားလက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ေပသည္။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံသမုိင္းကုိ ေရးသားေဖၚျပရာတြင္ ျမန္မာလူမ်ဳိးတမ်ဳိးတည္း၏သမုိင္းကုိေဖၚျပျခင္းထက္အျခားလူမ်ဳိးမ်ား၏ သမုိင္းအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းကုိသာ ေဖၚျပသင့္ေပသည္။ ယေန႔ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သမုိင္းကုိ ေရးသားေဖၚျပရာ၌ မြန္လူမ်ဳိးမ်ား၏ သမုိင္းႏွင့္ မြန္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ မြန္ မင္းဆက္ကုိလည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေသာ ရွမ္းဘုရင္မ်ား အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးတုိ႔၏သမုိင္းႏွင့္ ရွမ္းႏုိင္ငံေတာ္အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေသာ ရွမ္းဘုရင္မ်ား အေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ထုိနည္းတူစြာ ရခုိင္ လူမ်ဳိးတုိ႔၏သမုိင္းႏွင့္ ထင္ရွားေသာႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ထင္ရွားေသာ ဘုရင္မ်ားအေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း ေဖၚျပမႈ၊ သင္ၾကားမႈနည္းပါး ျခင္းေၾကာင့္ သိရွိသူ အလြန္ပင္ နည္းေပသည္။ အခ်ဳိ႕မွာ ဥကၠလာပမင္း၊ ရွင္ ေစာပုဘုရင္မႏွင့္ ဓမၼေစတီမင္းစသည့္ ေလးဆူဓာတ္ပုံ ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္၏ ဒါယကာမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဘုရင္မ်ားကုိပင္ မြန္ဘုရင္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သီဟသူ၊ အုန္းေဘာင္ခုံမႈိင္း စသည့္မင္းမ်ားကုိလည္း ရွမ္းမင္းမ်ားဟူ၍ လည္းေကာင္းသိၾကသူနည္းေပသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ရခုိင္မင္းဆက္မွထင္ရွားေသာမင္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ စႏၵာသူရိယ၊ မင္းထီး၊ မင္းဘာႀကီး၊ မင္းရာဇာႀကီး စသည့္မင္းမ်ားအေၾကာင္းကုိကား သိရွိသူ အလြန္နည္းပါးလွေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖစ္ရသည္မွာ သမုိင္းကုိေဖၚျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္း အေနျဖင့္ ေဖၚျပျခင္းထက္ ျမန္မာသမုိင္းကုိသာ ေဖၚျပေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ သမုိင္းကုိေဖၚျပရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုသမုိင္းအေနျဖင့္သာ ေဖၚျပသင့္ ေပသည္။ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ သမုိင္းဟူသည္ ေမ့ေပ်ာက္ခ်န္ထားသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားမဟုတ္ေပ။

ထုိနည္းတူစြာ သမုိင္းကုိေဖၚျပရာ၌လည္း ျဖစ္ရပ္မွန္မ်ားအတုိင္း ေရးသားေဖၚျပရန္လုိ၏။ ဤသုိ႔ ေဖၚျပျခင္းသည္ ပေဒသရာဇ္ေခတ္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္မ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း အမုန္းပြါးရန္ မဟုတ္ေပ။ လူမ်ဳိးတုိ႔၏ သမုိင္းမွတ္တမ္းကုိ သုံးသပ္ၿပီး သင္ခန္းစာယူကာ အနာဂတ္ ႏုိင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ၾကရန္သာျဖစ္၏။ (အတိတ္ကာလက ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားသည္ ဖက္ဆစ္စနစ္ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ အုပ္စုိးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ယေန႔ ေခတ္ဂ်ပန္လူမ်ဳိးမ်ားအား မုန္းတီးမႈမ်ားမထားသင့္ေပ၊ သုိ႔ရာတြင္ စစ္ဝါဒီ ဖက္ဆစ္တုိ႔၏ သေဘာကုိမူ သုံးသပ္ဆင္ျခင္အပ္ေပသည္)။ ရွည္ၾကာမ်ား ေျမာင္လွေသာသမုိင္းေၾကာင္းသည္ လူမ်ဳိးတမ်ဳိး၏ေရွ႕ခရီးအတြက္ အင္အား တရပ္လည္းျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာတုိ႔သည္အေနာ္ရထာမင္းလက္ထက္မွစ၍ ရွမ္းတုိ႔ကုိ သိမ္း သြင္းႏုိင္ျခင္း၊ မဏိပူရႏွင့္အာသံနယ္မ်ားကုိ သိမ္းပုိက္ႏုိင္ျခင္း၊ လင္းဇင္း၊ ဇင္းမယ္ႏွင့္ ယုိးဒယားကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္း၊ မြန္ျမန္မာ အႏွစ္ (၄ဝ)စစ္ပြဲကုိ အၿပီးသတ္ ေအာင္ျမင္ျခင္း တရုတ္တုိ႔၏ က်ဴးေက်ာ္မႈမ်ားကုိတြန္းလွန္ႏုိင္ျခင္း၊ ရခုိင္ျပည္ကုိသိမ္းယူႏုိင္ျခင္း (ဘုိးေတာ္ဘုရားလက္ထက္) ပန္းဝါစစ္ပြဲကုိ ေအာင္ႏုိင္ျခင္းစသည္တုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔၏ ဇာတိေသြး ဇာတိမာန္မ်ား ထက္သန္ခဲ့ၾကသည္။ မြန္လူမ်ဳိး၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔မွာမူ ပေဒသရာဇ္ႏုိင္ငံေတာ္မ်ား ေပ်ာက္ၿပီး ဇာတိေသြးဇာတိမာန္မ်ား ညိွဳးႏြမ္းခဲ့ၾကရေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ပထမအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲတြင္ ရႈံးနိမ့္ျခင္း၊ ၿဗိတိသွ်တုိ႔၏ ႏုိင္လုိမင္းထက္ျပဳမူမႈကုိ ခံရျခင္း၊ ဒုတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲႏွင့္ တတိယအဂၤလိပ္ျမန္မာစစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရႈံးနိမ့္ၿပီး ထီးနန္းပါ ေပ်ာက္ရေသာအခါ အမ်ဳိးသားဇာတိမာန္မ်ား ညွိဳးက်ခဲ့ရျပန္သည္။ သူ႔ကြ်န္မခံလုိေသာျမန္မာတုိ႔၏ ေတာ္လွန္ေရးသည္လည္း စည္းလုံးညီညြတ္မႈ မရွိျခင္း၊ လက္နက္အင္အား၊ လူအင္အား မမွ်ျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္တုိ႔ သိမ္းပုိက္ၿပီး (၁ဝ)ႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ က်ရႈံးကာ အားမတန္မာန္ေလွ်ာ့၍ မီးခဲျပာဖုံး ႀကိမ္မီးအုံးဘဝသုိ႔ ေရာက္ရၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔၏အုပ္ခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပား ခဲ့ရေပသည္။ အခ်ဳိ႕မွာမႈ အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိပင္ အထင္ႀကီးကာ အဂၤလိပ္တုိ႔ေပးေသာ ရာထူးဌာနမ်ား၌ႏွစ္ျခိဳက္ေပ်ာ္ပုိက္လ်က္ရွိၾကေပသည္။ ျပည္သူအမ်ားမွာကား ကုိယ့္ထီး ကုိယ့္နန္း ကုိယ့္ၾကငွန္းကုိ တမ္းတ၍ မင္းေလာင္းႏွင့္ တန္ခုိးရွင္မ်ားကုိသာ ေမွ်ာ္လ်က္ ရွိၾကေပသည္။

ျမန္မာတုိ႔၏ ညွိဳးႏြမ္းခဲ့ေသာ ဇာတိမာန္သည္ မီးခဲျပာဖုံးဘဝမွ ရုရွား-ဂ်ပန္စစ္ပြဲကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း၊ ပထမ ကမၻာစစ္ႀကီးကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍လည္းေကာင္း ျပန္လည္ႏုိးၾကားလာခဲ့ေပသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ဝုိင္အမ္ဘီေအ အသင္းႀကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး ထုိအသင္းႀကီးမွ ခ်မွတ္လုိက္ေသာ အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ပညာတည္း ဟူေသာ ဝံသာႏုရကၡိတ တရားမ်ားေပၚထြန္းလာခဲ့ေပသည္။ ထုိတရားမ်ားသည္ ဦးဥတၱမ၏ “ေၾကာက္ေသြးပါရင္ ဇာဂနာႏွင့္ ႏႈတ္ပစ္”၊ “ခရက္ေတာက္ထြက္သြား”စသည့္ ရဲရဲေတာက္ ေဟာေျပာ စည္းရုံးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားႏုိး ၾကားလာခဲ့ေပသည္။ (၁၉၂ဝ)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးမွာမူ အမ်ဳိးသားေရး စိတ္ဓာတ္ကုိ တရွိန္ထုိး တြန္းတင္ေပးသကဲ့သုိ႔ရွိေပသည္။ ဒုိ႔ဗမာအစည္း အရုံးေခတ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ “ဗမာျပည္သည္ ဒုိ႔ျပည္၊ ဗမာစာသည္ ဒုိ႔ စာ၊ ဗမာစကားသည္ ဒုိ႔စကား၊ ဗမာျပည္ကုိ ခ်စ္ပါ၊ ဒုိ႔စာကုိ ခ်ီးျမွင့္ပါ၊ ဒုိ႔ စကားကုိ ေလးစားပါ”ဟူေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒသည္ ငြါးငြါးစြင့္စြင့္ ေပၚထြက္လာခဲ့ေပသည္။

“ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္း”ေခတ္သုိ႔ေရာက္ေသာအခါ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရး စသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒျဖင့္ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးလက္နက္ကုိင္ တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ၾကေပသည္။

(၁၉၄၆-၄၇) ခုႏွစ္မ်ားျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး အၾကိဳကာလသုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ ျမန္မာတုိ႔၏ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒသည္ အလွည့္အေျပာင္း တခုသုိ႔ ေရာက္လာၿပီး အမ်ဳိးသားေရးဝါဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားမ်ားကုိ ေပါင္းစပ္ကာ “ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္” တည္းဟူေသာ အမ်ဳိးသားမ်ား ေပါင္းစည္းေရးဝါဒ (သေဘာတရား)သည္ ေပၚထြန္းလာခဲ့ေပသည္။ ထုိသုိ႔ ျဖစ္ေပၚရန္ ေစ့ေဆာ္သည့္ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ားလည္း ရွိခဲ့ေပသည္။

ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ျမန္မာေဒသ၊ ရခုိင္ေဒသ၊ မြန္ ေဒသမ်ားကုိေပါင္းလ်က္ “ျမန္မာျပည္မ” ဟူ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကရင္နီႏွင့္ ခ်င္းေဒသမ်ားကုိမူ ေတာင္တန္းအထူးေဒသမ်ားအျဖစ္ သီးျခားခြဲ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီး ၿပီးေသာအခါ ျမန္မာ အမ်ဳိးသားမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးအရ ႏုိးၾကားမႈ ကမၻာ့ႏုိင္ငံတကာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး လူပ္ရွားမႈအရွိန္အဟုန္ ျပင္းထန္လာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ မျဖစ္မေန လြတ္လပ္ေရးေပးရမည့္ အေျခအေန ေရာက္ရွိေသာအခါ ၿဗိတိသွ်အစုိးရသည္ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ေတာင္တန္းနယ္မ်ားကုိ ခ်န္ထားလုိေသာသေဘာထားမ်ားရွိခဲ့ၾကေပသည္။ ထုိသေဘာထားမ်ား ကုိ (၁၉၄၅)ခု ေမလ(၁၇)ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္ အထင္အရွား ေတြ႔ရေပသည္။

ယင္း စကၠဴျဖဴစာတမ္းတြင္-
“ရွမ္းျပည္အပါအဝင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိမူ ျမန္မာျပည္မႏွင့္ အဆုိပါေဒသမ်ား တလုံးတစည္းတည္း ပူးေပါင္းရန္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားက ဆႏၵမရွိသေရြ႕ ထုိေဒသမ်ားကုိ ဘုရင္ခံက သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္သြားမည္”ဟု ေဖၚျပထားသည္။
ဤအခ်က္အရ ျမန္မာျပည္မကုိ လြတ္လပ္ေရးေပးသည့္တုိင္ေအာင္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကုိ ခ်န္ထားမည့္ ၿဗိတိသွ်အစုိးရ၏ သေဘာထားမွာ ထင္ရွားေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျပည္မႏွင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားသည္ လြတ္ လပ္ေရးယူရာတြင္ပူးေပါင္းေရး/မပူးေပါင္းေရးသည္ ျပႆနာတရပ္အေနျဖင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား အနာဂတ္ေရးသည္လည္း ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းမႈတြင္ ျပႆနာတရပ္ ျဖစ္လာေတာ့သည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္လည္း လူဦးေရအားျဖင့္ အေတာ္အသင့္မ်ားၿပီး နယ္ေျမအားျဖင့္ က်ယ္ဝန္းေသာ ရွမ္းျပည္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေရးသည္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္လာရေပသည္။

ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးတြင္ ဖဆပလ၏ သေဘာ ထားကုိ(၁၉၄၅)ခုၾသဂုတ္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ ေနသူရိန္အစည္းအေဝးႀကီး၌ ေၾကညာခဲ့သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရေပသည္။ “ဗမာျပည္အတြင္းရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတုိင္း မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ကသာ ဖန္တီးႏုိင္ၿပီး အားလုံး၏ သေဘာႏွင့္ညီညြတ္စြာထူေထာင္ေသာ ႏုိင္ငံတည္ေထာင္ရန္။ ဤသုိ႔တည္ေထာင္ရာ၌ ပါဝင္ေသာ လူမ်ဳိး အသီးသီးအား မိမိတုိ႔ကံၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ဘာသာ ဖန္တီးႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရးေပး ထားရန္”

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍-
၁) ဗမာမ်ားကုိယ့္ၾကမၼာကုိယ္ဖန္တီးခြင့္ရသကဲ့သုိ႔ တျခားတုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ရရမည္ဆုိသည့္ သေဘာမွ ဗမာမ်ားႏွင့္ အျခားတုိင္း ရင္းသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရး ရရမည္။
၂) လြတ္လပ္လာမည့္ျမန္မာႏုိင္ငံကုိလည္း တုိင္းရင္းသားအားလုံး၏ သေဘာ ဆႏၵႏွင့္အညီသာ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္သြားမည္ ဆုိသည့္ သေဘာထားမ်ားကုိ ေတြ႔ရသည္။

(၁၉၄၅)ခု ႏုိဝင္ဘာလ(၁၈)ရက္ေန႔တြင္ ေရႊတိဂုံေစတီ အလယ္ပစၥယံ၌ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဖဆပလ ညီလာခံႀကီးတြင္ တင္သြင္းသည့္ အဆုိအမွတ္(၆) တုိင္းရင္းသား လူနည္းစုအေရးအဆုိႏွင့္ အဆုိ အမွတ္(၇) နယ္ျခားေဒသမ်ားအား ျမန္မာျပည္မႏွင့္ ေပါင္းစည္းေရးအဆုိမ်ားတြင္လည္း အထက္ပါသေဘာထားမ်ားကုိ အထင္အရွားေတြ႔ရေပသည္။

အဆုိအမွတ္(၆)တြင္-
“လြတ္လပ္ေသာ ဗမာျပည္သစ္ကုိ တည္ေထာင္ရာမွာ တုိင္းရင္း သားလူနည္းစု၊ လူမ်ဳိးစုအားလုံး သေဘာတူတဲ့ နည္းနဲ႔ လြတ္လပ္စြာတည္ ေထာင္ရန္ က်ေနာ္တုိ႔က သေဘာတူေၾကာင္း ကတိေပးပါသည္။ မည္သည့္ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမဆုိ မိမိတုိ႔ၾကမၼာကုိ မိမိတုိ႔ ဘာသာ ဖန္တီးခြင့္ေပး ပါမည္။ က်ေနာ္တုိ႔ႏွင့္ ခြဲလုိတဲ့ အခါမွာ ခြဲခြင့္ရွိေၾကာင္း ကတိျပဳပါသည္။ လူမွန္လွ်င္ အခြင့္ေရးတူရွိရမည္ကုိ သေဘာေပါက္ၿပီးသားျဖစ္ေသာ (၄၆) ခုႏွစ္ ျမန္မာတုိ႔အေပၚ၌ လူနည္းစုကုိ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ လိမ့္မည္ဟု သံသယရွိဖြယ္ မဟုတ္ေတာ့ပါ”

အဆုိအမွတ္(၇)တြင္-
“ျမန္မာတုိ႔ႏွင့္ ခြဲေရးတြဲေရးကုိ ၿဗိတိသွ်တုိ႔က မဆုံးျဖတ္ပဲ ျမန္မာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္ အခ်င္းခ်င္းသာ လြတ္လပ္စြာ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္ရန္”

ရွမ္းတုိ႔၏ သေဘာထားမ်ားကုိလည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႔ရေပမည္။
“ရွမ္းေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕က ရွမ္းျပည္ကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရယူၿပီး ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယနယ္အတြင္း ပါဝင္လုိၾကသည္။ ေစာ္ဘြားအခ်ဳိ႕ကမူ ရွမ္းျပည္ကုိ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ သီဟုိဠ္ႏွင့္ မေလးႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ေပးရန္ ေတာင္းဆုိလုိၾကသည္။ (ရပလ) ရွမ္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ႀကီး အဖြဲ႔ဝင္မ်ားကမူ ဗမာျပည္ႏွင့္ ေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးကုိ ရယူလုိၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္-
၁) ျပည္ေထာင္စုမူအရ ေပါင္းရမည္။
၂) အခြင့္အေရးႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူ ျဖစ္ရမည္။
၃) ရွမ္းျပည္အားလုံးကုိ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေပးရမည္။
၄) ခြဲထြက္လုိက အခ်ိန္မေရြး ခြဲထြက္ခြင့္ေပးရမည္။”

မည္သုိ႔ပင္ရွိေစ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လုံတြင္ေတြ႔ ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး “ျမန္မာျပည္ႏွင့္ေပါင္း၍ လြတ္လပ္ေရးကုိယူမွသာ ရွမ္းျပည္ႏွင့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း အစရွိေသာ တုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကုိ အလ်င္အျမန္ရမည္” ဟူေသာ အဆုံးအျဖတ္ေပၚ မူတည္၍ ပူးေပါင္းၾကရန္ သေဘာတူခဲ့ၾကသည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ပင္လုံသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရေပသည္။

ပင္လုံစာခ်ဳပ္သည္ ရုိးရုိးရွင္းရွင္း စာခ်ဳပ္တခုမွ်သာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရးဆုိင္ရာမူမ်ားကုိ ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။ သုိ႔ရာတြင္ပင္လုံ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီးသေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ကတိကဝတ္မ်ားအေနျဖင့္သာ တည္ရွိေပသည္။ ဤအခ်က္မ်ားမွာ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ေခၚ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ဆုိသည္မွာ တန္းတူျခင္း၊ လြတ္လပ္ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီက်ျခင္း၊ ကုိယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လူနည္းစု လူမ်ဳိးစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကုိ အေလးအနက္ထားျခင္းမ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႕က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအားလုံး လြတ္ေျမာက္ေရးတည္းဟူေသာ ဘုံအက်ဳိးစီးပြါးအတြက္ အက်ဳိးတူ၊ သေဘာတူ ပူးေပါင္းျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၏ အဓိကေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ဦးေအးသာေအာင္

Read More...

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ဦးေအးသာေအာင္။

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္
ဦးေအးသာေအာင္။

ဤကမၻာ၌ မ်ားစြာေသာ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ လူမ်ဳိးအမ်ားအျပား ပါဝင္ေပါင္းစပ္လ်က္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္မ်ားကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾက၏။ ဤသုိ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုတုိ႔၌ တန္းတူညီမွ်ေသာ အေျခခံျဖင့္ဖြဲ႔စည္းကာ၊ အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြါးကုိ အညီအမွ်ျပဳ၍ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ပင္ရွိၾက၏။ ျပႆနာႀကီးငယ္ ေပၚေပါက္သည္ကုိလည္း ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္း ေျဖရွင္းကာ ေျပၿငိမ္းေစ၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္ေထာင္စုမ်ားတြင္းမူ အေပၚစီးရေနေသာ၊ အင္အားႀကီးေသာ၊ လူဦးေရအားျဖင့္ မ်ားေသာလူမ်ဳိးမ်ားက “လြဲမွားေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒ”ကုိ က်င့္သုံးလ်က္ လႊမ္းမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၾက၏။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔ရာ၌လည္း မညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိျပဌာန္း က်င့္သုံးၾက၏။ အခ်ဳိ႕မွာမူညီမွ်ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိပင္ ျပဌာန္းထားေသာ္လည္း၊ ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကုိ က်န္လူမ်ဳိးမ်ားက မက်င့္သုံးႏုိင္ေအာင္ ဖိႏွိပ္လႊမ္းမုိးထားၾက၏။ ထုိေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈေရး၊ လူ႔အခြင့္ အေရးမ်ားတြင္ မညီမွ်မႈျဖစ္ေပၚကာ နက္ရႈိင္းေသာ အမ်ဳိးသားေရး ျပႆနာ မ်ားေပၚေပါက္လာၾက၏။ လူမ်ဳိးအခ်င္းခ်င္း မေၾကနပ္မႈ၊ မုန္းတီးမႈမ်ား ပြားမ်ား၍ ပဋိပကၡမ်ား က်ယ္ျပန္႔လာ၏။ ေနာင္ေသာအခါ ျပည္ေထာင္စုႀကီးပါ ျပိဳကြဲ ပ်က္စီးရေပသည္။

ျပည္ေထာင္စုႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းရာ၌လည္း ကြဲျပားျခားနားသည့္ လူမ်ဳိးမ်ား၏ မတူညီ ကြာဟေသာ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ အေျခခံမ်ားေပၚတြင္ ေပါင္းစပ္ဖြဲ႔စည္းၾကရ၏။ ထုိအေျခအေနမ်ားကုိအခြင့္ေကာင္းယူ၍ လြဲမွားေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒက်င့္သုံးကာ လူမ်ဳိးတမ်ဳိးက က်န္လူမ်ဳိးမ်ားအေပၚ စုိးမုိး ခ်ယ္လွယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေလ့ရွိၾကေပသည္။ လြဲမွားေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒဆုိသည္မွာ မိမိတုိ႔လူမ်ဳိးသည္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္လ်က္ ထုိသုိ႔ျမင့္ျမတ္သည့္ အမ်ဳိးအႏြယ္ျဖစ္ျခင္းသည္ ပင္လ်င္ အျခားေသာ လူမ်ဳိးမ်ားအား စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္စီမံခြင့္ရွိသည့္ နိမ့္က်ေသာ အမ်ဳိးအႏြယ္မ်ားကုိ ဖိႏွိပ္စုိးမုိးခ်ယ္လွယ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ရွိသည္ဟူ၍ ယူဆတတ္ၾကသည္။ ထုိအယူအဆျဖင့္ပင္ ျပည္တြင္း၌ ဖိႏွိပ္စုိးမုိးအုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး အင္အားႀကီးထြားလာေသာအခါ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားကုိ အင္အားသုံး၍ က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္တတ္ၾကေပသည္။ “မွန္ကန္ေသာအမ်ဳိးသားေရးဝါဒ”မွာမူ မည္သည့္လူမ်ဳိးေရး ဖိႏွိပ္မႈကုိမဆုိ ျပတ္သားစြာ ဆန္႔က်င္၏။ မိမိလူမ်ဳိးအား အျခားလူမ်ဳိးက ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္ကုိ ဆန္႔က်င္ တုိက္ခုိက္ရုံ သာမက မိမိလူမ်ဳိးက အျခားလူမ်ဳိးအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ယ္လွယ္က်ဴးေက်ာ္သိမ္းပုိက္သည္ကုိလည္း ဆန္႔က်င္ေပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ကုိင္စြဲကာျပည္သူလူထု ႀကီးတရပ္လုံးကုိ စည္းရုံး သိမ္းသြင္းႏုိင္ခဲ့ေပသည္။ ထူးျခားသည္မွာ မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ေပါင္းစည္းၿပီး အမ်ဳိးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ (၁၉၃၂)ခုႏွစ္ေလာက္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့သည္။ ႏုိင္ငံေရးစိတ္ဓာတ္(ဝါ)အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရင့္က်က္လာၿပီး အမ်ဳိးသားပညာေရး တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ပါဝင္ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ (၁၉၃၆)ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားသပိတ္ႀကီးမွာ ပါဝင္ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သည္။ သပိတ္ႀကီးအၿပီးတြင္ နယ္ခ်ဲ႔ ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲသုိ႔ ေျခစုံပစ္၍ဝင္ခဲ့သည္။ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးတြင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္လာသည္။ (၁၃ဝဝ) ျပည့္အေရးေတာ္ပုံတြင္ ပါဝင္ဦးစီးခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ကုိ တည္ေထာင္ကာ လြတ္လပ္ေရး အတြက္ တုိက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။

ဤသုိ႔ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ ဖက္ဆစ္တုိက္ဖ်က္ေရး၊ အမ်ဳိးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ဒုိ႔ဗမာအစည္းအရုံးေခတ္တြင္ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ “ဗမာျပည္သည္ဒုိ႔ျပည္၊ ဗမာစာသည္ ဒုိ႔စာ၊ ဗမာစကားသည္ ဒုိ႔စကား၊ ဒုိ႔ျပည္ကုိ ခ်စ္ပါ၊ ဒုိ႔စကားကုိ ခ်ီးျမွင့္ပါ၊ ဒုိ႔စာကုိေလးစားပါ”ဟူသည့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒအလံကုိပင္ကုိင္စြဲခဲ့ေပသည္။ ျမန္မာတမ်ဳိးသားလုံးသည္ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ ႏုိးၾကားလာၿပီး ဝုိင္အမ္ဘီေအ၊ ဂ်ီစီဘီေအ အသင္းခ်ဳပ္ႀကီးေအာက္တြင္ ညီညြတ္ေသာ အင္အားစုအျဖစ္ စုစည္းမိခဲ့ၾကေသာ္လည္း အဂၤလိပ္နယ္ခ်ဲ႔တုိ႔၏ပရိယါယ္ေက်ာက္ေဆာင္မ်ား ျဖစ္ေသာ တြဲေရး/ခြဲေရး၊ ဒုိင္အာခီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားႏွင့္ တုိက္မိေသာအခါ ျပိဳကြဲခဲ့ရသည္။ ထုိသုိ႔ျပိဳကြဲေနေသာ အမ်ဳိးသားအင္အားစုမ်ား၏ ညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္သည့္ အေနျဖင့္ ဗမာ့ထြက္ရပ္ဂုိဏ္းအဖြဲ႔ႀကီးကုိ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေပသည္။ ထုိအဖြဲ႔ႀကီးသည္ ပါတီေပါင္းစုံ၊ ပုဂၢဳိလ္ေပါင္းစုံ ပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔ႀကီးျဖစ္သည္။ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး၊ လြတ္လပ္ေရး၊ ဒီမုိကေရစီေရးဟူ၍ ေဖၚျပထားေပ သည္။ ဤသုိ႔အားျဖင့္ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒကုိေျပာင္းလဲေနေသာအေျခအေန ႏွင့္ကုိက္ညီေအာင္ခ်မွတ္ခဲ့ေပသည္။ အလုပ္သမား၊ လယ္သမားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားအလႊာေပါင္းစုံကုိလည္းစည္းရုံးႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ၄င္းအျပင္ ရဲေဘာ္ (၃ဝ)မွ ေသာင္းခ်ီေသာ အမ်ိဳးသားတပ္မေတာ္ကိုလည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေပ သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ အမ်ဳိးသား ညီညြတ္ေရး တပ္ေပါင္းစုႀကီးျဖစ္ေသာ ဖတပလ (ေနာင္ ဖဆပလ)ကုိဖြဲ႔စည္းလ်က္ တပ္မေတာ္ကုိပါ ၄င္းအဖြဲ႔ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးကာ ဖက္ဆစ္ဆန္႔က်င္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး၊ လက္နက္ကုိင္တုိက္ပြဲကုိ ဆင္ႏႊဲခဲ့ပါသည္။ ေနာင္ ၿဗိတိသွ်တုိ႔ကုိ ႏုိင္ငံေရးအရ တုိက္ပြဲဝင္ရာတြင္လည္း တမ်ဳိးသားလုံးကုိ သိပ္သိပ္သည္းသည္းျဖင့္ နက္ရႈိင္းစြာ စည္းရုံးႏုိင္ခဲ့ေပသည္။

သုိ႔ရာတြင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲတြင္ ဗမာတမ်ဳိးသားလုံးကုိ စည္းရုံးႏုိင္ရုံမွ်ႏွင့္ မျပည့္စုံ၊ မလုံေလာက္၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကုိ တည္ေဆာက္ရန္ လုိအပ္သည္ကုိ ၾကိဳတင္သိျမင္ခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသား စည္းရုံးေရးကုိ အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးေရးအတြက္ ၾကိဳးပမ္းမႈကုိ ဂ်ပန္ေခတ္၌ စတင္ေတြ႔ရေပသည္။

ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတာ္လွန္ေရး၊ အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတုိက္ပြဲသည္ တမ်ဳိးသားလုံးအက်ဳိးျဖစ္ရကား ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူဦးေရအားျဖင့္ အေတာ္အသင့္မ်ားသည့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားပါဝင္လာေရးသည္ အေရးႀကီး ေပသည္။ ထုိနည္းတူစြာ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားကုိ မစည္းရုံးႏုိင္လွ်င္ တနည္းအားျဖင့္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား မပါဝင္လွ်င္ အခက္အခဲမ်ားရွိႏုိင္ၿပီး ကရင္ႏွင့္ျမန္မာအမ်ဳိးသားမ်ားပါ နစ္နာမည္ကုိ ၾကိဳတင္သိျမင္ခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ နယ္ခ်ဲ႕ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ေရး တုိက္ပြဲတရပ္လုံးတြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား ပါဝင္လာေရးအတြက္ စည္းရုံးေရးသည္ မရွိမျဖစ္ လုိအပ္သကဲ့သုိ႔ ကရင္-ဗမာညီညြတ္ေရးသည္ အမ်ဳိးသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ ျပႆနာတရပ္ျဖစ္သည္ကုိလည္း သေဘာေပါက္ခဲ့ေပသည္။

ထုိအခ်ိန္၌ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသတြင္ ကရင္-ဗမာလူမ်ဳိးေရးဆန္ေသာ ျပႆနာမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေပရာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ကရင္-ျမန္မာ ညီညြတ္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စုိက္ ၾကိဳးပမ္းခဲ့ရေပသည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ ရန္ကုန္သုိ႔ ဖိတ္ေခၚ ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးသည့္အျပင္ ျပည္သူလူထုကုိလည္း ကရင္ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးအတြက္ ေဟာေျပာစည္းရုံးခဲ့ေပသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားကုိ တပ္မေတာ္အတြင္းသုိ႔ ဝင္ေရာက္ေစျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ ၿဗိတိသွ် လက္ေအာက္တြင္ အမႈထမ္းခဲ့ၾကေသာ ကရင္အရာရွိမ်ားကုိလည္း အျမင္က်ယ္စြာျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ ေနရာေပး သိမ္းသြင္းခဲ့ေပသည္။

ဤသုိ႔ ကရင္ဗမာစည္းလုံးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ မွန္ကန္ေသာ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေပၚ သေဘာထားကုိ ကရင္အမ်ဳိးသားညီလာခံကြန္ဖရင့္သုိ႔ ေပးပုိ႔ေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏သဝဏ္လႊာက အေလးအနက္ သက္ေသျပလ်က္ရွိေပသည္။

“ကရင္အမ်ဳိးသား ရဲေဘာ္အေပါင္းတုိ႔ -
ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသမ်ားသုိ႔ ယခင္အခါ ကြ်ႏ္ုပ္လွည့္လည္ လာေရာက္စဥ္က ကြ်ႏ္ုပ္အား ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ား၏ အႀကီးဆုံးမိတ္ေဆြ တဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေစလုိေၾကာင္း ကြ်ႏ္ုပ္ေျပာခဲ့သည္ကုိ ရဲေဘာ္တုိ႔ အခ်ဳိ႕ ၾကားမိေကာင္းၾကားမိပါလိမ့္မည္။ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ယခုတဖန္ ဤစကားကုိ ထပ္မံ ေဖၚျပကမ္းလွမ္းလုိပါသည္။ ဗမာႏုိင္ငံတြင္ လူမ်ဳိးမ်ား တစည္းတရုံးတည္းျဖစ္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ ဗမာႏုိင္ငံလူမ်ဳိးမ်ားသည္ မွန္ကန္ေသာ လူမ်ဳိးေရး တရားလက္ကုိင္ထား၍ ကမၻာသူကမၻာသားတုိ႔ႏွင့္ အက်ဳိးတူ ေဆာင္ရြက္မႈကုိလည္းေကာင္း၊ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ေရွးယခင္ကစ၍ ယုံၾကည္ခဲ့ပါသည္။ ထုိသုိ႔ ယုံၾကည္သည့္အတုိင္း ကြ်ႏ္ုပ္တတ္ႏုိင္သမွ် ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍လည္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ဤစိတ္ထားမွာ ယခုစစ္ အေျခအေနတြင္ ခါေတာ္မီဝါဒသေဘာမဟုတ္သည္ကုိ တိတိလင္းလင္း နားလည္ေစလုိပါသည္။ ကြ်ႏ္ုပ္၏ ေစတနာသည္ ကရင္အမ်ဳိးသားမ်ားအေပၚသာမက ဗမာႏုိင္ငံလူမ်ဳိးအားလုံးေပၚတြင္ ထားပါသည္။ ဤေစတနာ ဤစိတ္ထားသည္ တေန႔ေန႔ လက္ငင္းအားျဖင့္ လက္ေတြ႔ကြ်ႏ္ုပ္ ျပႏုိင္သည့္အခါတြင္ ထင္ထင္ရွားရွား ေတြ႔ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကြ်ႏ္ုပ္၏သေဘာထားကုိ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဖၚျပရေသာ္ ေအာက္ပါအတုိင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္-
၁) မည္သူမဆုိ ဘာသာ၊ သာသနာအေရးတြင္ လြတ္လပ္စြာ မိမိတုိ႔ကုိး ကြယ္လုိရာ ဘာသာကုိ ကုိးကြယ္ခြင့္ ရွိရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရသည္ ဘာသာေရးတြင္ ၾကားေနရမည္။
၂) လူမ်ဳိး ကြဲျပားမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ဘာသာ ကြဲျပားမႈကုိလည္းေကာင္း၊ ေယာက္်ား/မိန္းမ လိင္ကြဲျပားမႈကုိလည္းေကာင္း အေျချပဳကာ ႏုိင္ငံေတာ္အတြင္း ရာထူးဌာနအရ အလုပ္အကုိင္မ်ားရရွိေရးတြင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈမ်ား မရွိေစရ။
၃) xxx
၄) ပညာေရးကုိ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး၊ က်ား/မ မေရြး သင္ၾကားႏုိင္ခြင့္ ရွိရမည္။
၅) လူမ်ဳိးကြဲျပားသူမ်ားသည္ မိမိတုိ႔ သီးသန္႔ယဥ္ေက်းမႈကုိ ပုိင္ခြင့္ရရွိရမည္။ ဥပမာ ကရင္မ်ားအတြက္ ကရင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ရွမ္းမ်ားအတြက္ ရွမ္းေက်ာင္းမ်ား ကရင္မ်ားအတြက္ကရင္ေန႔မ်ား၊ ရွမ္းမ်ားအတြက္ ရွမ္းေန႔မ်ား၊ ကရင္မ်ားအတြက္ ကရင္ဘာသာကုိ အစုိးရရုံးသုံး ေက်ာင္းသုံးဘာသာအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကရင္အမ်ဳိးသားအဝတ္၊ ကရင္ ခရုိင္ဓေလ့ထုံးစံတုိ႔ကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ကရင္စာေပ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း စသည္တုိ႔ပင္ျဖစ္သည္။
၆) လူမ်ဳိးမ်ား၏ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြါးေရး၊ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ဥပေဒအားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳရမည္။
၇) ဗမာမ်ားထက္ အဆင့္အတန္းနိမ့္ေသာ လူမ်ဳိးမ်ား၏ အဆင့္အတန္းမ်ားကုိ ျမႇင့္တင္ရန္ အထူးၾကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီးလွ်င္ ဗမာမ်ားႏွင့္ အတူ ကမၻာ့အဆင့္အတန္းသုိ႔ အျမန္ဆုံး တက္လွမ္းႏုိင္ရမည္။ လူမ်ိဳး အခ်င္းခ်င္း ႏွိမ့္ခ်သည့္ အသံုးအႏႈန္း၊ အေခၚအေဝၚ၊ စာေပအမွတ္အသား၊ အထိမ္းအမွတ္ အလံ အစရွိသည္တို႔ကို အစုိးရက ဥပေဒတား ျမစ္ေပးရမည္။ လူမ်ိဳးမ်ားညီညြတ္မႈကိုသာ ေရွ႕ရႈအမွတ္အသားအထိမ္း အမွတ္ စာေပမ်ားကိုသာ သံုးရမည္။ အထက္ပါအခ်က္တို႔ကား ကြ်ႏ္ုပ္၏ သေဘာထားပံုကို သိသာေစရန္ ေဖၚျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာထားအတုိင္း အထေျမာက္ရန္ ကြ်ႏ္ုပ္သည္ အစဥ္တစုိက္ ၾကိဳးပမ္းသြားမည္ကို ရဲေဘာ္တို႔အား စကားလက္ေဆာင္ပါးလုိက္သည္။ xxx
ပုံ(ေအာင္ဆန္း)
(၁၉၊ ၂၊ ၄၅)

ဤသဝဏ္လႊာကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားအေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွန္ ကန္ေသာ သေဘာထားရည္တည္ခ်က္မ်ားကို ေလးစားဖြယ္ရာ ေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ အထူးသျဖင့္ လြတ္လပ္ေရး အၾကိဳကာလတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သေဘားထားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္မ်ားကို ပီျပင္ ထင္ရွားစြာ ေတြ႔လာရေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္သည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေျပာခဲ့ေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ ထင္ဟပ္လ်က္ရွိေပသည္။ ဗုိလ္္ခ်ဳပ္သည္ လြတ္လပ္ေရးရယူရာ၌ ဗမာျပည္ကိုသာမက ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိုပါ ပူးေပါင္း၍တျပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေစလိုသည္။ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား မပါေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ဗမာျပည္၏ ၿပီးျပည့္စံုေသာ လြတ္လပ္ေရးဟု မယူဆေပ။ ဘဝတူ တုိင္းရင္းသားမ်ားကိုလည္း လြတ္လပ္ေစလိုသည္။ ထုိသို႔ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမွာ အျခားတုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား အေရးကို ဗမာမ်ားက စိုးမိုးျခယ္လွယ္ရန္အတြက္ မဟုတ္ေပ။ တမ်ိဳးသားလံုး၏ အက်ိဳးကုိ ရည္ေမွ်ာ္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ဘဝတူ ညီအကို တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ အကြဲကြဲအျပားျပား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းထက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္သာ အက်ိဳးမ်ားႏုိင္မည္ဟုပင္ ယံုၾကည္သည္။ ပူးေပါင္းသည္ဆုိရာ၌လည္း မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းေရးကိုသာ လုိလားပံုကို ေအာက္ပါ မိန္႔ခြန္း ေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားမွ သက္ေသျပလ်က္ရွိေပသည္-

“ကြ်ႏ္ုပ္သည္ ယခုဘုရင္ခံမင္းႀကီးတုိက္ရုိက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာနယ္မ်ားပါ ဗမာျပည္ႏွင့္တျပိဳင္တည္း လြတ္လပ္ေစရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ ဖဆပလ ၌လည္း ဤအတုိင္းအတာထား၍၊ အမႈေဆာင္ဝန္ႀကီးမ်ားကလည္း ဤ အတုိင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း” (ဘုရင္ခံမင္းႀကီးႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ)

“နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အခက္အခဲရွိမည္မထင္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔အား ကြ်ႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပူးေပါင္းရန္ သေဘာက်ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ အတင္းအၾကပ္ ပူးေပါင္းခုိင္းရန္ မႀကံရြယ္ပဲ ၄င္းတို႔အနက္မွ အမႈေဆာင္ဝန္ႀကီးတဦးခန္႔ထားရန္ သေဘာတူခဲ့ေၾကာင္း။” (မန္ခ်က္စတာ ဂါးဒီယန္း သတင္းေထာက္ႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ)

“ဗမာျပည္လြတ္လပ္ေရးရၿပီဟု မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းနယ္မ်ား ျပႆနာသာ က်န္ရွိေတာ့ေၾကာင္း၊ ေတာင္တန္းနယ္မ်ား မလြတ္လပ္ သေရြ႕ဗမာျပည္လြတ္လပ္ၿပီဟု မဆုိႏုိင္ေၾကာင္း၊ ဗမာမ်ားသည္ေတာင္တန္း လူမ်ိဳးမ်ားကို ၄င္းတို႔ဘာသာ အုပ္ခ်ဳပ္ ေစလိုေၾကာင္း၊ ဗမာမ်ားသည္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔၏ ျပည္တြင္းေရးကို စြက္ဖက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း” (ပင္လံုတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ)

“ျမန္မာမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်၏ကြ်န္ မျဖစ္လိုေၾကာင္း၊ ထုိနည္းတူစြာ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကြ်န္အျဖစ္ မေရာက္ေစလိုေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ေတာင္တန္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ျမန္မာ့ကြ်န္အျဖစ္လည္း မျဖစ္ေစလုိ ေၾကာင္း” (ပင္လံုတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ)

“တုိင္းျပည္ႀကီးပြားေစခ်င္ရင္- ဗမာကတမ်ိဳး၊ ကရင္ကတဖံု၊ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းတို႔က တျခား အကြဲကြဲအျပားျပား လုပ္ေနၾကရင္ျဖင့္ အက်ိဳးရွိိမွာ မဟုတ္ဘူး၊ စုေပါင္းလုပ္ၾကမွသာ အက်ိဳးရွိႏုိင္မည္”(ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ားတည္ခင္းသည့္ ထမင္းစားပြဲတြင္ ေျပာၾကားခ်က္မွ)

၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ တည္ရွိေနသည့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး မ်ား၏ပကတိ အေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္း စပ္ကာတင္ျပခဲ့သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားေရး ဆုိင္ရာမ်ားကိုလည္း ဖဆပလ ပဏာမ ျပင္ဆင္မႈ ညီလာခံ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပီျပင္စြာေတြ႔ျမင္ရေပသည္။ (ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ တင္ျပခ်က္မ်ား)

ဒီေနရာမွာ လူမ်ိဳးေရးကိစၥကို ေဆြးေႏြးလိုတယ္။ အဂၤလပ္လိုမွာ- (Nation or Nationality, Race, Tribe) အစရွိသည္အားျဖင့္ လူမ်ိဳးေရးေတြ ကိုအသီးသီးေခၚထားတာရွိတယ္။ (Nation or Nationality) ဆိုတာ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ဥပမာ- ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးဆိုရင္ အဂၤလိပ္၊ စေကာ့၊ ေဝလ၊ အုိင္းရစ္ လူမ်ိဳးေတြေပါင္းထားတာကို ေခၚတာပဲ။

အေမရိကန္လူမ်ိဳးဆိုရင္လည္း ဥေရာပလူမ်ိဳးစံု အေမရိကန္မွာ လာေနၿပီး အေမရိကန္လူမ်ိဳးလို႔ေခၚတဲ့ လူအားလံုးကို ေခၚတာပဲ၊ ဒီေတာ့ (Nation) သို႔မဟုတ္ (Nationality) ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးႀကီးကိုဆိုၾကပါစို႔- အဲဒီ လူမ်ိဳးႀကီးဆိုတာ ဘယ္လိုအခ်င္းအရာေတြနဲ႔ျပည့္စံုမွ လူမ်ိဳးႀကီးလို႔ေခၚမလဲ။ အဲဒီလူမ်ိဳးျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးဘယ္လိုသရုပ္ေဖၚထားသလဲဆိုရင္”လူမ်ိဳး ႀကီးဆိုတာ ရာဇဝင္အရျဖစ္ပြားၿပီး၊ တည္တည္တံ့တံ့ေနလာတဲ့သူ၊ ဘာသာစကားနဲ႔၊ သူ႔နယ္ေျမနဲ႔၊ သူ႔စီးပြားေရးနဲ႔၊ သူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ပညာ ထံုးစံဓေလ့နဲ ့ ညီညြတ္စည္းရံုးထားတဲ့ လူေပါင္းစုပဲလို႔ သရုပ္ေဖၚျပခဲ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ လူေပါင္းစုဆိုတာဟာ (A Nation is not a racial or Tribal community of people) လို႔အတိအလင္းေဖၚျပထားတယ္။ အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လူမ်ိဳးႀကီးဆို တာ အေသြးအဆင္တူတဲ့ (Race) တို႔ (Tribe) လို႔ေခၚတဲ့ လူမ်ိဳးစုမ်ိဳးမဟုတ္ ဘူး၊ အဲဒီ(ၼေခန)တို႔ေပါင္းစပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ ရွင္းလင္းျပန္တယ္။” x x x

ဒါျဖင့္ အဓိပၸါယ္က ဘယ္လိုသေဘာလဲ။ လူမ်ိဳးႀကီးဆိုတာ အခ်င္း ခ်င္းေပါင္းသင္းေနရင္ (Ragional autonomy) ဆိုတဲ့ နယ္ေျမအရ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရၿပီး၊ ခြဲထြက္ခြင့္ပါရထုိက္သတဲ့ (The right of self-determi-nation means that a nation can arrange its life according to its own will. It has the right to arrange its own life on the basis of autonomy. It has the right to enter into federal relation with other nation. It has the right to complete secession) လို႔ဆိုထားတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆက္ေျပာ ထားတာ ရွိေသးတယ္။ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကို လူမ်ိဳးႀကီးဆိုတာတုိင္း ရထုိက္တယ္ဆိုေပမယ့္ ေနရာတကာမွာ အၿမဲတမ္း မဟုတ္ဘူး ေကာင္းက်ိဳး လုပ္ဖုိ႔သာျဖစ္တယ္။ ဆိုးက်ိဳးလုပ္ဖို႔မဟုတ္ဘူးဆိုတာေျပာထားတယ္။ လူမ်ိဳး အခ်င္း ခ်င္းခ်ယ္လွယ္လႊမ္းမိုးမႈ၊ ႏွိပ္စက္မႈ မျဖစ္ရေအာင္ ဒီအခြင့္အေရးမ်ိဳးကို လူမ်ိဳးႀကီးတုိင္းကို ေပးထားတာပဲ။

ဒါေတြအားလံုးðခံလိုက္ေတာ့ ဘာအဓိပၸါယ္ထြက္သလဲဆိုရင္ လူမ်ိဳး ႀကီးဆိုတာ အခ်င္းခ်င္းေပါင္းၾကရင္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္အရ ေပါင္းၾက။ ဒါေပ မယ့္ ေနရာတကာ အခ်ိန္အခါတုိင္းမွာ အေျခအေနအက်ိဳးအေၾကာင္းကို မေထာက္ပဲ အရမ္းကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ပါပဲ။ ဒါက (Nation or Nationality) ဆိုတဲ့လူမ်ိဳးႀကီးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီးသိသင့္သိထုိက္ေသာ သေဘာတရားေတြပဲ။ ၿပီးေတာ့-

x x x ဒီဟာေတြကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးလူနည္းစုအခြင့္အေရးေတြႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိသင့္သိထုိက္တဲ့အခ်က္ေတြပဲ။ ၿပီးေတာ့ လူမ်ိဳးေရး လူနည္းစုဆို တာ လူဦးေရးဘယ္ေလာက္ရွိမွ လူမ်ိဳးေရးလူနည္းစုေခၚမလဲဆိုတာကို သိဖို႔ လိုတယ္။ အရင္စစ္မျဖစ္ခင္ရွိခဲ့တဲ့ ႏုိင္ငံေပါင္းစံုအသင္းခ်ဳပ္ႀကီးက သရုပ္ျပဌာန္းထားတာကေတာ့ လူမ်ိဳးေရးလူနည္းစုဆိုတာ လူမ်ိဳးေရးလူမ်ားစုရဲ့ ငါးပံုတပံုေလာက္ရွိမွ လူမ်ိဳးေရးလူနည္းစုလို႔ ေခၚႏုိင္မယ္လို ့ဆိုထားတယ္။ ဘာျပဳလို႔လဲဆိုေတာ့ ရွမ္းျပည္မွာ လူမ်ိဳးေပါင္း (၂ဝ-၃ဝ)ေလာက္ရွိတယ္။ အဲဒီလိုသာ လူမ်ိဳးကြဲတုိင္း ေလွ်ာက္ေခၚေနရင္ ဆံုးမွာမဟုတ္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ လူဦးေရ သတ္မွတ္ရတာပဲ။ သို႔ေပမယ့္ ဗမာျပည္အဖုိ႔မွာ လူမ်ိဳးေရး လူမ်ားစုရဲ့ ငါးပံုတပံုဆုိတာကေတာ့ မ်ားလြန္းအားႀကီးတယ္ထင္တယ္။ ဆယ္ပံုတပံု ေလာက္ရွိရင္ပဲလူမ်ိဳးေရးလူနည္းစုလို႔ ေခၚသင့္တယ္လို႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ လူမ်ိဳးေရး၊ လူမ်ားစုရဲ့ ငါးပံုတပံုရွိမွ လူမ်ိဳးေရးလူနည္းစု ဆိုရင္ေတာ့ ဗမာျပည္မွာ လူမ်ိဳးေရး၊ လူနည္းစုကို မရွိႏုိင္ေတာ့ဘူး။

x x x ဒီေတာ့ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်ေနာ္ ေတာ္ေတာ္စံုစံု လင္လင္ေျပာျပၿပီးတဲ့ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ ဗမာျပည္သစ္ကို တည္ေထာင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတည္ေထာင္မလား၊ လူမ်ိဳးႀကီးတမ်ိဳးတည္းပဲဆိုတဲ့ တုိင္းျပည္မ်ိဳး (Unitary State) တည္ေထာင္မလားဆိုတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုလိုတယ္။ က်ေနာ့္အျမင္အရဆိုရင္ေတာ့ အထက္ကဆိုခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရးအရ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အခြင့္အေရးမ်ိဳးေတြကို စည္းကမ္းသတ္မွတ္ေပးၿပီးေတာ့ (Unitary State) လူမ်ိဳးႀကီးတမ်ိဳးဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ိဳးေတာ့ ေထာင္လို႔မျဖစ္ဘူး။ ျပည္ေထာင္စုသေဘာမ်ိဳးပဲျဖစ္မွာပဲ။ ဒါေပမယ့္ ေပါင္းကာမွ “ေဆးအတြက္ ေလး”ဆိုတဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးတစိတ္တေဒသက တခုလံုးကို ဆန္႔က်င္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ အထူးသျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုဟာ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို စုေပါင္းၿပီး စနစ္တက် စီစဥ္ႏုိင္မယ့္ ျပည္ေထာင္စုမ်ိဳး ျဖစ္ရမယ္။ ဒါမွ လူမ်ိဳးအားလံုး တုိင္းသူျပည္သားအမ်ားဆံုး တိုးတက္မႈကို လုပ္ႏုိင္မွာပဲ။ ေပါင္းတယ္ဆိုတာ အခ်င္းခ်င္း ေကာင္းက်ိဳးရွိေအာင္ ေပါင္းၾကတာျဖစ္ၿပီး ဆိုးက်ိဳးရွိေအာင္ ေပါင္းတာမ်ိဳး ဘယ္နည္းနဲ႔မွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။

ဒီလိုလူမ်ိဳးေရး ျပႆနာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ အေၾကာင္းေပၚရင္ ေပၚသလို ေဆြးေႏြးသင့္ရင္ ေဆြးေႏြးပါအံုးမယ္။ အခု မိန္႔ခြန္းမွာေတာ့ ဒီ ေလာက္နဲ႔ပဲေတာ္ေလာက္ၿပီလို႔ က်ေနာ္ယူဆတယ္။ (ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံမိန္႔ခြန္းမွ)

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္ေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ကရင္၊ ကခ်င္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည့္ လူမ်ိဳးမ်ားအျပင္ အျခားလူမ်ိဳးအမ်ားအျပားလည္း စုဖြဲ႔ေပါင္းစည္း ေနလ်က္ရွိၾကေပသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိက္လ်က္ ရွိၾကေသာလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခအေနမွာလည္း စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈအားျဖင့္ မညီမညာ အဆင့္ဆင့္ ကြဲျပားျခားနားၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ အလြန္ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ ရွိၾကေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမႈေရးပံုစံစနစ္မ်ားအစ ယဥ္ေက်းမႈထံုးတမ္း ဓေလ့မ်ားႏွင့္ ေနထုိင္ပံုမ်ားပါ ကြဲျပားလ်က္ရွိေပသည္။ ဤကဲ့သို႔စီးပြားေရးႏွင့္ဖြံ႔ျဖိဳးမႈ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားမႈသည္ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးႏွင့္တမ်ိဳး နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး မယံု မၾကည္မႈမ်ားကို ေပၚေပါက္ေစႏုိင္ေပသည္။

ထုိ႔အျပင္စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစသည့္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားေနၿပီး အခ်ိဳ႔မွာ အလြန္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ယင္းအေျခခံမ်ားႏွင့္ကုိက္ညီေသာတိက်သည့္သေဘာထား မူဝါဒတရပ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚႏုိင္ေရးသည္လည္း အလြန္ခက္ခဲ နက္နဲေသာျပႆနာတရပ္ျဖစ္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစ ဤျပႆနာကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီစြာ လက္ေတြ႔က်က် ေျဖရွင္းေပးခဲ့ေပသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ျပည္ ေထာင္စု(ဝါ) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သေဘားထားကိုလည္း လက္ေတြ႔ျပသရာလည္း ေရာက္ေပသည္။

တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ သေဘာထား သို႔မဟုတ္ ျပည္ ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံတြင္ တင္သြင္းခဲ့ေသာ အဆိုမ်ား၌ ပီျပင္စြာေတြ႔ျမင္ရသည့္အျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈအေျခခံႏွင့္လည္း အလြန္ကုိက္ညီမႈရွိသည္ကို ေတြ႔ ရေပသည္။ ဖဆပလ ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံတြင္ အဆုိ (၁၄)ခ်က္ကိုတင္ သြင္းခဲ့ရာ အပုိဒ္ (၃)တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေဖၚျပထားသည္-
၃(၁) ေအာက္ပါ အဂၤါလကၡဏာအားလံုးႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည့္စံု၍ (ခ)(ဂ)(ဃ)(ခ)တို႔၌ ေဖာ္ျပထားေသာ နယ္ေျမမ်ားသည္ ဤတုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္၍ ေနာင္အခါ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္ ထုိသို႔ ဆံုးျဖတ္ သတ္မွတ္ေသာတရားဥပေဒႏွင့္အညီ”ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္” အဆင့္အတန္းကိုျဖစ္ေစ၊ “ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရ ျပည္နယ္အဆင့္အတန္းကိုျဖစ္ေစ” “လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္” အဆင့္အတန္းကိုျဖစ္ေစရရွိမည္။

အဂၤါလကၡဏာမ်ားကား-
၁) ပထဝီအေနအထားအရ နယ္နိမိတ္အထင္အရွားရွိျခင္း။
၂) ျမန္မာစကားႏွင့္မတူေသာ ဘာသာစကားတမ်ိဳးတည္းရွိျခင္း။
၃) ယဥ္ေက်းမႈတမ်ိဳးတည္းရွိျခင္း။
၄) ရာဇဝင္အစဥ္အလာတမ်ိဳးတည္းရွိေသာ လူစုရွိျခင္း။
၅) စီးပြားေရးဆုိင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးႏွင့္စီးပြားေရးလံုေလာက္မႈတို႔ရွိေသာ လူစုရွိျခင္း။
၆) လူဦးေရ အေတာ္အတန္ရွိျခင္း။
၇) သီးျခားျပည္ေထာင္စု “အဖြဲ႔ဝင္တခု” အျဖစ္ျဖင့္ မိမိ၏ ကိုယ္ပုိင္ ထင္ရွားခ်က္အတုိင္းေနလိုေသာ ဆႏၵရွိျခင္းတို႔ျဖစ္ေလသည္။
ထိုနယ္ေျမမ်ားသည္ မိမိတို႔အားအပ္ႏွင္း၍ေသာ္လည္း ေကာင္းခြဲေဝ လႊဲအပ္၍ေသာ္လည္း ရရွိေသာအာဏာႏွင့္ အလုပ္ဝတၱရားမ်ားကို သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

၃(၂) ထုိအာဏာႏွင့္ အလုပ္ဝတၱရားမ်ားသည္ပဏာမျပင္ဆင္မႈညီလာခံ သဘင္ကခန္႔ေသာ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ ေစ့စပ္ခ်က္ျဖင့္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူညီခ်က္ကိုရၿပီးမွ ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရမည့္ အာဏာႏွင့္အလုပ္ဝတၱရားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ အထက္ပါ ေကာ္မတီအဖြဲ႔၏ ေစ့စပ္ခ်က္ျဖင့္ ရရွိလာေသာ သေဘာတူညီခ်က္သည္ ဖဆပလ အမႈေဆာင္အဖြဲ႔၏အတည္ ျပဳခ်က္ကို ခံယူရမည္။

အထက္ပါေဖၚျပျခင္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကို ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ျပည္နယ္မ်ား၏ အဆင့္အတန္းကို အေျခခံအဂၤါရပ္(၇)ရပ္သတ္မွတ္ၿပီး ထုိအဂၤါရပ္မ်ားေပၚမူတည္၍ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရျပည္နယ္၊ လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္ဟူ၍ ျပည္နယ္မ်ား၏ အဆင့္ကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ လူမ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈအားျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ကြဲျပားလ်က္ရွိရာ ထုိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လြန္စြာကုိက္ညီမႈ ရွိသည္ဟု ဆုိရေပမည္။ အပုိဒ္ငယ္(၂)တြင္လည္း ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကို ေဆြးေႏြးညိွႏႈိင္းၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ သေဘာတူမွ ဆံုးျဖတ္မည္ဟူ၍ ပါရွိသည္မွာ ဒီမိုကေရစီက်ၿပီး လူမ်ိဳးမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားရာေရာက္ေပသည္။

အပုိဒ္(၄)တြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေဖၚျပထားေပသည္-
၄။ (ဤေနရာမွစ၍ေအာက္တြင္”ျပည္ေထာင္စုဥပေဒျပဳအဖြဲ႔”ဟုေခၚဆိုအပ္ေသာ)ဗဟုိဥပေဒျပဳအဖြဲ႔၏ စီရင္ပုိင္ခြင့္အာဏာသည္ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံ တဝွမ္းလံုး၌တည္ရမည္။ “ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္” သို႔မဟုတ္ ”ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ရျပည္နယ္” သုိ႔မဟုတ္ ”လူမ်ိဳးစုျပည္နယ္” တို႔၏ ဥပေဒအဖြဲ႔မ်ားကို လံုးဝခြဲေဝ လႊဲအပ္ေပးသည့္ ဌာနအမ်ိဳးအစားထဲတြင္မပါဝင္ေသာ ကိစၥခပ္သိမ္းတို႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ႏိုင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ၌ မည္သို႔ပင္ဆိုထားေစကာမူ ျပည္ေထာင္စုဥပေဒအဖြဲ႔၏ ဥပေဒျပဳအမိန္႔အာဏာသည္ ေအာက္၌သီးျခားေဖၚျပထားေသာ ဌာနအမ်ိဳးအစားမ်ားတြင္ ပါဝင္သည့္ ကိစၥအားလံုးတို႔ အေပၚ၌ တည္ရမည္။

၁) ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဌာနမ်ားကိစၥ။
၂) ျပည္နယ္အခ်င္းခ်င္းကိစၥမ်ား။
၃) က်န္ကိစၥမ်ား။
၄) ျပည္ေထာင္စုတစ္ႏုိင္ငံလံုးႏွင့္ခ်ီ၍ စီးပြားေရးတုိးတက္ေအာင္ျပဳရန္ရွိေသာ ကိစၥမ်ား။
၅) “ျပည္ေထာင္စုနယ္” “ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရ ျပည္နယ္” “လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္” တို႔မွတပါး က်န္နယ္ေျမမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာကိစၥမ်ား။
(မွတ္ခ်က္။ အထက္ပါပုဒ္မ(၄)ပုဒ္မခြဲ(၅)တြင္ဆိုထားေသာက်န္နယ္ေျမမ်ားအတြက္ ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔မ်ားသတ္သတ္ထားရွိမည္မဟုတ္ေခ်။)

အထက္ေဖၚျပပါအခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္မည္ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္၊ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရျပည္နယ္၊ လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္မ်ားသည္ လံုးဝ ဥပေဒျပဳအာဏာမ်ားရွိၾကၿပီး၊ က်န္ေဒသမ်ားတြင္ကား ဥပေဒျပဳအာဏာေပးထားမည္ မဟုတ္သည္ကို တိတိက်က် ေဖၚျပထားေပသည္။

၇(၁) “တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား” ၏ အခြင့္အေရးမ်ားျဖစ္ေသာ
၁) လူတုိ႔၏ အခြင့္အေရး။
၂) လူမ်ိဳးတို႔၏ စရုိက္၊ ထံုးစံဓေလ့၊ စသည္တို႔ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဆုိင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား။
၃) ကုိယ္ပုိင္ယဥ္ေက်းမႈျပဌာန္းႏုိင္ခြင့္ကိုမထိခုိက္ေစပဲ လြတ္လပ္စြာ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္ေသာ အခြင့္အေရး
၄) ဥပေဒျပဳအဖြဲ႔တြင္ ထုိက္သင့္ေသာကိုယ္စားလွယ္ဦးေရပါဝင္ ႏုိင္ေရး။

ထုိအခြင့္အေရးမ်ားကို လူမ်ိဳးေရးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဘာသာ စကားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈအားျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရာဇဝင္ အစဥ္အလာမ်ားအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူမ်ားစုႏွင့္ကြဲျပားျခားနားေသာ သူမ်ားလည္းျဖစ္၍ သက္ဆုိင္ရာ ျပည္ေထာင္စု အဖြဲ႔ဝင္တခုတြင္ လူဦးေရ ဆယ္ပံုတပံုထက္မနည္းရွိသည့္ သူမ်ားလည္းျဖစ္ေသာ ျပည္သူတစုသည္ ခံစားႏုိင္သည္ဟု အာမခံခ်က္ ရွိရမည္။

ဤအပုိဒ္တြင္မူ လူနည္းစုလူမ်ိဳးစုအေရးကို အေလးေပးေဖၚျပထားသည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။
၈။ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ “ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္” “ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပည္နယ္” “လူမ်ိဳးစု ျပည္နယ္”တုိ႔အား ပုိင္းျခား ခြဲေဝလႊဲအပ္ထားေသာအာဏာမ်ားမွတပါးလြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ သမတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္၏ ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအာဏာကုိလည္းေကာင္း၊ တရားစီရင္မႈအာဏာကိုလည္းေကာင္း စိုးပုိင္ရမည္။ ထိုအာဏာတို႔ကုိ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒကတည္ေထာင္ထားေသာျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဌာနမ်ားက ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိဌာနမ်ား၏ အမိန္႔အရေသာ္လည္းေကာင္း သံုးစြဲႏုိင္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုအာဏာႏွင့္ ျပည္နယ္၏အာဏာကို ခြဲေဝသတ္မွတ္ထား မည္ကို အတိအက်ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ေပသည္။

၉။ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိျပည္သူအားလံုးတို႔၏ အထြဋ္အျမတ္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္၏အႀကီးအမႉးျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမတႏွင့္တကြ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ပါေသာ ျပည္ေထာင္စု မဟာလႊတ္ေတာ္သည္ ျပည္ေထာင္စု ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုစိုးပုိင္ရမည္။ ႏုိင္ငံေတာ္သမတအား ျပည္ေထာင္စု မဟာလႊတ္ေတာ္က ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို လ်ိဳ႔ဝွက္ေသာမဲဆႏၵေပးစနစ္ျဖင့္အရြယ္ေရာက္သူတုိင္းက ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ရမည္။ လူမ်ိဳးစုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မွလည္းေကာင္း တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမွ လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္တခုအျဖစ္ျဖင့္ စုရံုးဖြဲ႔စည္း အပ္ေသာက်န္နယ္ေျမမ်ားမွလည္းေကာင္း၊ ကိုယ္စားလွယ္အမတ္မ်ား ပါဝင္ရမည္။

ဤအပုိဒ္သည္လည္း ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံတႏုိင္ငံအတြက္ အဓိကက်သည့္အျပင္ လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူေရးအတြက္ အေရးပါသည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ ရပ္ထားရွိေရးကို ထင္ထင္ရွားရွားေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။ အားလံုးကို ျခံဳ၍ ေျပာျပရမည္ဆုိပါက ဗုိလ္ခ်ဳပ္တို႔ ခ်မွတ္ခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုမူသည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနႏွင့္ ကုိက္ညီေသာ မူတရပ္ျဖစ္သည္ဟုဆိုရေပမည္။

၄င္းအျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ေရးဆြဲရမည့္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္၄င္း လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္မ်ားတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စု သေဘာတရားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ပုိမို၍ ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႔ႏုိင္ေပသည္။

လမ္းညႊန္မူ(၇)ခ်က္မွာ-
၁။ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျမန္မာျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္ဟု ေခၚတြင္ေစေသာ လြတ္လပ္သည့္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ သမတႏုိင္ငံ၏ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျဖစ္ေစရမည္။

ထုိ႔ျပင္-
၂။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တြင္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒကသတ္ မွတ္ေဖၚျပသည့္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားပါဝင္ေစလ်က္၊ သို႔သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားသည့္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရရွိေစရမည္။

ထုိ႔ျပင္-
၃။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပုိင္ လြတ္လပ္ေသာ သမတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္တကြ အပါအဝင္ျဖစ္သည့္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔အစည္း အားလံုးတို႔၏ အခြင့္အာဏာဟူသမွ်တုိ႔သည္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔ထံမွ သက္ဆင္းေစရမည္။

ထို႔ျပင္ -
x x x
၅။ ဤဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လူနည္းစုအဖုိ႔ လံုေလာက္ေသာ ကာကြယ္ခ်က္မ်ား ထည့္သြင္းျပဌာန္းထားရွိေစရမည္။

ထို႔ျပင္-
x x x
လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားအရဆုိပါက ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းရမည္ျဖစ္ေပသည္။ ထုိျပည္ေထာင္စုတြင္ တသီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ား(သို႔မဟုတ္)သီးျခားျပည္နယ္မ်ားပါရွိရမည္။ ၄င္းအျပင္ ျပည္နယ္မရရွိေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္လည္း တုိင္းရင္းသားလူနည္းစု လူမ်ိဳးစု အခြင့္အေရးမ်ား သတ္မွတ္ထားရွိၿပီး လံုလံုေလာက္ေလာက္ ကာကြယ္ေပးရမည္ဟူသည့္ အခ်က္မ်ားအထင္အရွားပါရွိေပသည္။ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ား၌ေဖၚ ျပရာတြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ အေျခခံမ်ားကို ထင္ဟပ္ေစပါသည္။

“ျမန္မာ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတာကို က်ေနာ္ အထူးရွင္းျပ ေနစရာမလိုပါဘူး။ သည္ႏုိင္ငံေတာ္ကို ျပည္ေထာင္စုေတြ စုထားမည္ဆိုတဲ့ သေဘာေလာက္ပါပဲ။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ဆိုကတည္းက က်ေနာ္တို႔ အခုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒဟာ (Unitary Constitution) လူတမ်ိဳး တည္းဆိုတဲ့ ႏုိင္ငံမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ ေရာက္သြားပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ က်ေနာ္ကေနၿပီးျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္အျဖစ္ ဖြဲ႔စည္းအပ္တယ္လို႔ အဆိုသြင္းတဲ့ကိစၥမွာ ယခု ၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ အမတ္မင္းမ်ားက ဗမာႏုိင္ငံေတာ္ကို သည္လိုျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးအျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းအပ္တယ္လို႔ဆိုတဲ့ အေျခခံမူဟာ သင့္မသင့္ကို သည္လႊတ္ေတာ္ႀကီးက စဥ္းစားဘို႔ပါပဲ။

က်ေနာ္တို႔အခုျဖစ္ေနတဲ့ ဗမာျပည္ရဲ့ အေျခအေနေတြကို ေထာက္ လို႔ၾကည့္လွ်င္ က်ေနာ္တို႔ႏုိင္ငံကို ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံအျဖစ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္မွသာလွ်င္ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္လိမ့္မယ္လို႔ ယူဆတဲ့အတုိင္း သည္အေျခခံသေဘာကို သည္အဆိုထဲမွာ ထည့္သြင္းၿပီး သည္လႊတ္ေတာ္ႀကီးမွာတင္သြင္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ တင္ျပထားျခင္းအားျဖင့္ ယခု သည္တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာၾကြေရာက္လာၾကတဲ့ ေတာင္တန္းေဒသမ်ား ကိုယ္စားလွယ္ အမတ္မင္းမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ သူတို႔သက္ဆုိင္ရာနယ္မ်ားက ပါဝင္ၿပီးသား ျဖစ္သြားမည္လား ဆိုၿပီး သံသယရွိေနတယ္လို႔ က်ေနာ္သိရပါတယ္။

အဲသည္ေတာ့ ဒီကစၥႏွင့္ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ တိတိလင္းလင္း ရွင္းလင္းခ်င္တာကေတာ့ ဗမာျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ လို႔ေခၚတြင္ဖို႔ဆိုၿပီး ေတာ့ သည္အဆိုထဲမွာတင္ျပထားေပမည့္သည္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတြထဲမွာ ဘယ္နယ္ေတြပါလို႔၊ ဘယ္နယ္ေတြပါရမည္လို႔၊ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိေသး ပါဘူး။ သည္ေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသကေနၿပီးေတာ့ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ ဘာမွ်သည္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္စရာအလွ်ဥ္း မရွိပါဘူး။ သည္ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ထဲမွာ ကုိယ္ပါခ်င္မွ ကုိယ့္နယ္ ဆုိင္ရာမွေနၿပီးေတာ့ ပါခ်င္မွပါႏုိင္တာပဲ။ သည္တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ မဖြဲ႔ စည္းမီအခါမွာ တုိင္းျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းရန္အလို႔ငွါ က်ေနာ္တို႔သေဘာ တူညီခ်က္ေတြ စာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္တဲ့အခါတုန္းက ေတာင္တန္းေဒသ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ က်ေနာ္တို႔ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့တဲ့ စာခ်ဳပ္အရဆိုလို႔ရွိရင္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ေတာင္တန္းေဒသဆုိင္ရာ စံုးစမ္းေရးအဖြဲ႔ အစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကို က်ေနာ္တို႔ လက္ခံလာခဲ့သည့္ အတုိင္းျဖစ္ေစ၊ အဲသည္လို လက္ခံထားခဲ့သည့္ စာသေဘာတြင္မကဘဲ (Not only the letter of agreement) သည္စာသေဘာကို က်ေနာ္သေဘာတူညီလာခဲ့တာတြင္ မကဘဲ၊ က်ေနာ္တို႔အဘို႔မွာဆိုလိုရွိရင္ (The spirit of agreement) သေဘာတူညီလာခဲ့တဲ့ တကယ့္အရင္ခံ သေဘာတရားကို လက္ခံၿပီးေတာ့၊ သည္ အတုိင္းဘဲ သည္တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္မွာ လုပ္မွာပါဘဲဆိုတာ၊ ေတာင္တန္းနယ္ဆုိင္ရာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တိတိလင္းလင္း နားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ေပးၿပီးသားကတိ၊ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို၊ နယ္ခ်ဲ႕သမားေတြလို က်ေနာ္တို႔ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမလုပ္ပါဘူး။ သည္လို ေပးၿပီးသား ကတိႏွင့္ နားလည္ၿပီးသား သေဘာတူညီခ်က္ကို ေဖါက္ဖ်က္မည္လားလို႔ သံသယရွိတဲ့လူေတြဟာ ဥကၠ႒မင္း ခြင့္ျပဳခ်က္အရေျပာရလ်င္ က်ေနာ္တို႔ ရဲ့ (Sensne of honour, Sense of self-respect, Sense of pride) တို႔ကို ေစာ္ကားတယ္လို႔ က်ေနာ္တို႔ ယူဆပါတယ္။ အဲသည္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေပးၿပီးသားကတိ၊ နားလည္ၿပီးသားသေဘာတူညီခ်က္တို႔အရ၊ ေတာင္တန္းနယ္က ကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တုိင္းျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့အခါ ေသေသခ်ာခ်ာနားလည္ေစခ်င္တာက ဘယ္နည္းႏွင့္မွ် က်ေနာ္တို႔ဗမာ လူမ်ားစုျဖစ္တဲ့ လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားတို႔ကုိ အတင္းအားျဖင့္ က်ေနာ္တို႔ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ မသြင္းပါဘူး။ သေဘာမတူဘဲေနႏုိင္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးကို လက္တလံုးၾကား လိမ္တဲ့နည္းႏွင့္လည္း က်ေနာ္တို႔ မလုပ္ပါဘူးဆိုတာ အတိအလင္းနားလည္ေစခ်င္ပါတယ္။”

ဤရွင္းလင္းခ်က္မ်ားက ေပၚလြင္ေစသည္မွာ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထုိင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ျပည္ေထာင္စု ႏုိင္ငံသာျဖစ္ရမည္။ ျပည္ေထာင္စုမ်ားကို ေပါင္းထားသည့္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ထပ္မံရွင္းလင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္။ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ပါဝင္မည့္ ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္လည္း လြတ္လပ္မူရွိၿပီး မိမိ၏ဆႏၵသေဘာ အေလ်ာက္သာ ပါဝင္ရမည္။ အတင္းအက်ပ္အားျဖင့္ ပါဝင္ေစျခင္းျပဳလုပ္ရမည္ မဟုတ္သည္ကိုလည္း ရွင္းလင္းထားေပသည္။ တဖန္ ပင္လံုတြင္ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း၏သေဘာအရ၊ ၄င္းေတာင္တန္းေဒသဆုိင္ရာ အစီရင္ခံစာမွ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားကိုသာမက၊ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားကိုပါ ေဖါက္ဖ်က္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ရွင္းလင္းေဖၚျပထားေပသည္။

ဤရွင္းလင္းခ်က္၏အေျခခံအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုနားလည္ႏုိင္ရန္အတြက္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ႏွင့္တကြပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္မပါေသာ္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တုိင္းရင္း သားေခါင္းေဆာင္မ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား၊ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ အျပန္အလွန္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ကတိကဝတ္မ်ားကိုပါ နားလည္သေဘာေပါက္ရန္လိုေပသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္းစသည့္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ပင္လံုစားခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္သည္ သာမန္ ရုိးရုိးရွင္းရွင္းစားခ်ဳပ္တခုမွ်သာျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုမူ ျပည့္ ျပည့္စံုစံု ေဖၚျပထားျခင္းမရွိေပ။ ၄င္းစာခ်ဳပ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္မွာ ၾကားျဖတ္ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ခ်က္ျခင္းပူးေပါင္းျခင္းအားျဖင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ခ်င္း တို႔သည္ လြတ္လပ္ေရးကို ပိုမိုလွ်င္ျမန္စြာရလိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ၾကသည္ ဟူ၍ လည္းေကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားကိုယ္စားလွယ္တဦးခန္႔ထားေရး၊ ထုိကိုယ္စားလွယ္၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္ဝတၱရားမ်ား၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြဲ႔စည္းေရးကိစၥႏွင့္ ဤစာခ်ဳပ္ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ်ားကို မထိခုိက္ေစရန္စသည့္ အခ်က္မ်ားေလာက္သာ ေဖၚျပထားေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ျပည္ေထာင္စုဖြဲ႔စည္းေရးႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာအခ်က္မ်ားကိုကား တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္သေဘာတူနားလည္မႈမ်ား၊ ကတိကဝတ္မ်ား အေနျဖင့္သာ ရွိေနၾကေပသည္။ ထုိေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ရွင္းလင္းခ်က္တြင္- “က်ေနာ္တို႔ေပးၿပီးသားကတိ၊ နားလည္ၿပီးေသာ သေဘာတူညီခ်က္ေတြကို နယ္ခ်ဲ႔သမားလို က်ေနာ္တို႔ ေဖာက္ဖ်က္ျခင္း မလုပ္ပါဘူး။ သေဘာမတူဘဲ ေနႏုိင္တဲ့အေျခအေနမ်ိဳးကို လက္တလံုးၾကားလိမ္တဲ့နည္းႏွင့္လည္း က်ေနာ္ တို႔မလုပ္ပါဘူး-” ဟူ၍ပင္ ထပ္ေလာင္းကတိျပဳခဲ့ေပသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေအာက္ပါအတုိင္း ရွင္းလင္းထားသည္ကို ေတြ႔ရေပသည္-
“အဲသည္ ႏုိင္ငံဟာလည္းသမတႏုိင္ငံျဖစ္ရမယ္။ သမတစနစ္အရ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ ႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့မူေတြ ထည့္ထားပါတယ္။ သည္ ႏုိင္ငံေတာ္ဟာလည္း ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ျဖစ္ရမယ္-”

ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းညြန္ျပ ဌာန္းခ်က္(၂)တြင္- “ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားပါဝင္ေစလ်က္” ဟု ပါရွိပါသည္။ ထုိအခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ရွင္းလင္းခဲ့သည္မွာ- “က်ေနာ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုထဲမွာ ဘယ္နယ္ပယ္ေတြ ပါမလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ရမည္။ အခု မသတ္မွတ္ရေသးဘူး၊ ပါခ်င္တဲ့နယ္ေတြသာသတ္မွတ္ ရမည္။ အခုမသတ္မွတ္ရေသးဘူး။ ပါခ်င္တဲ့နယ္မွ ပါၾကပါဆိုတာ ရွင္းပါတယ္။ သို႔သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည့္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားသည္ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ေဖၚျပထားသည္ႏွင့္အမွ် ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားရွိေစရမည္။

ထိုဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ေနာက္ က်ေနာ္တို႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြး၊ တုိင္ပင္၊ ညိွႏႈိင္းဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားတဲ့ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားလည္း ရွိလိမ့္မည္။ အဲသည္ေတာ့သည္ကိစၥမွာ ရွင္းလင္းနားလည္ေစခ်င္တာက သည္လို ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံေတာ္ထဲမွာ တသီးပုဂၢလ ျပည္နယ္မ်ားဟာ ဘယ္ျပည္နယ္ေတြလဲ ဆိုတာသည္အထဲမွာ မပါေသးဘူး။ ဘယ္နယ္ေတြက ပါခ်င္လို႔ ဘယ္နယ္ေတြက မပါခ်င္ဘူးဆိုတာ ႏုိင္ငံဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုု အေျခခံဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားသည့္ ျပည္နယ္မ်ားဟာ ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ား ရွိေစမယ္ဆိုတဲ့အတုိင္း၊ အဲသည္ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာေတြကို သတ္မွတ္ဖို႔ လိုတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေတာင္တန္းနယ္ပယ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ ေဆြးေႏြးၿပီး လုပ္ရမယ့္ ကိစၥျဖစ္ပါတယ္။

အဲသည္လိုလုပ္ၿပီးမွ သေဘာတူသည္ျဖစ္ေစ၊ ေနာက္ဆံုး ဆံုးျဖတ္ ခ်က္က်သည္ျဖစ္ေစ၊ အဲသည္လို ဆံုးျဖတ္ၾကတဲ့အခါမွာ၊ သတ္မွတ္ ေဖၚျပထားတဲ့ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားကို သေဘာတူေက်နပ္လို႔၊ ဝင္ လာတဲ့ျပည္နယ္မ်ားသာ ပါလိမ့္မယ္။ ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံဆိုၿပီး အဲသည္လို သေဘာေလာက္သာထည့္ထားတယ္။ ဘယ္နယ္ကိုမွ က်ေနာ္တို႔ အတင္း ထည့္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး။”

ဤရွင္းလင္းခ်က္မ်ားအရဆုိပါက ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရာတြင္ တသီးပုဂၢလျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းရမည္။ ထုိျပည္နယ္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာမ်ားရွိရမည္။ ထိုအာဏာမ်ားကိုပင္လွ်င္ တုိင္းရင္းသား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မည္။ ျပည္နယ္မ်ား၏ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္က်ၿပီးပါမွ ထိုအခ်က္ေပၚမွာ ႏွစ္သက္မႈရွိမွသာ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္အျဖစ္ ပါဝင္ႏုိင္သည္။ မိမိသေဘာဆႏၵအရ မပါဝင္ဘဲလည္း ေနႏုိင္သည္မ်ားကို ရွင္းလင္းထားေပသည္။ ဤအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္ ျခင္းအားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျပည္နယ္မ်ားပါဝင္ေရးသည္ အတင္းအက်ပ္ ပါဝင္ေစျခင္းမရွိ၊ လြတ္လပ္ၿပီးသေဘာတူညီမႈရိွမွသာ ဝင္ေရာက္ႏုိင္သည္ကို ေတြ႔ရေပမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္သည္ လြတ္လပ္မႈ၊ တန္းတူမႈ၊ ဒီမိုကေရစီက်မႈ၊ လူမ်ိဳးမ်ား၏ ကိုယ္ပုိင္ ျပဌာန္းခြင့္ရွိမႈ၊ လူမ်ိဳးစုလူနည္းစု၏ အခြင့္အေရးမ်ားကို အေလးအနက္ထား အသိအမွတ္ျပဳမႈ စသည့္ အေျခခံမူမ်ားေပၚတြင္ တည္ေပသည္။

ဤသို႔အားျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ မွန္ကန္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို ေပါင္းစပ္ကာ အမ်ိဳးသား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို တည္ေဆာက္ခဲ့၏။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားျပႆနာကို ရႈျမင္သံုးသပ္ရာ တြင္ လူမ်ိဳးစြဲ၊ ဆႏၵစြဲကင္းရွင္း၏။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ပကတိအေျခအေနမ်ားကို ႏုိင္ငံတကာအေတြ႔အၾကံဳမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ကာ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုမူတရပ္ကို ခ်မွတ္ႏုိင္ခဲ့၏။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ကိုအသိအမွတ္ျပဳ၏။ စိတ္တူ၊ သေဘာတူ၊ တန္းတူ ရည္တူမႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုကိုတည္ေဆာက္ခဲ့၏။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီးလည္း ျဖစ္ေပသည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကား ခ်ီးက်ဴးေလးစားအပ္သည္။ စံျပဳအတုယူေလာက္ေပသည္။ ယေန႔ကာလသည္ကား ဗုိလ္ခ်ဳပ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာစံနမူနာႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ကို လက္ကုိင္ထား ၿပီး၊ အမ်ိဳးသားေသြးစည္းညီညြတ္ေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၾကရမည့္ အခ်ိန္သမယျဖစ္ေပသည္။

ေအးသာေအာင္
အတြင္းေရးမႉး
ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ

Read More...

ကယားျပည္နယ္ - ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး။

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ကယားျပည္နယ္ - ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး
(ကယားအမ်ိဳးသားပုဂၢိဳလ္ႀကီးတဦး၏ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာသို႔ ျပန္ဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္)

ကရင္နီလူမ်ိဳးစုသည္ ကရင္အမ်ိဳးသာမ်ား၏ အဆက္အႏြယ္လူမ်ိဳးစုျဖစ္သည္။ ကရင္ (ကရင္နီလူမ်ိဳးစုမ်ား အပါအဝင္) အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေမာ္ဂိုလီယံလူမ်ိဳးမ်ား၏ အဆက္အႏြယ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ေတာင္ဘက္အရပ္ ရွမ္းျပည္ဘက္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔လာၾကၿပီး ရွမ္းျပည္ေဒသ၏ အေရွ႕ပုိင္းတြင္ အေျခစိုက္ ေနထုိင္ၾကသည္။ ထုိေဒသ၏ေတာင္ပုိင္း၌ ကရင္ မ်ားကလည္းေကာင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ကရင္နီမ်ား ကလည္းေကာင္း၊ ကေန႔ထက္တုိင္ အေျခစုိက္ေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည္။ ကရင္နီေဒသတြင္ ကရင္နီ (ေခၚ) ကယားႏွင့္ ကယန္း (ေခၚ) ဂဲခုိ၊ ဂဲဂါး၊ ဃခူ၊ ဃငန္၊ ကေယာႏွင့္ မႏူး လူမ်ိဳးစုမ်ား ေနထုိင္သည္။

ကရင္နီလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို ကယား (သို႔မဟုတ္) ပရားၾကယား (PRA-KAYAS) ဟု ေခၚၾကသည္။ ျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္တြင္ ကရင္နီေဒသ၌ နယ္ေျမ (၅)ခု ရွိ သည္။ နယ္ေျမတခုစီကို ေစာဖ်ားဒူ ဟုေခၚသည့္ အႀကီး အကဲမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ထုိေခတ္မတုိင္မီက ကရင္နီနယ္ေျမေဒသကို တဦးတည္းေသာအႀကီးအကဲမ်ားကအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအား ဘူးေဖၚ (BU-HPAW) ဟု ေခၚေဝၚၾကၿပီး၊ လူထုက ၾကည္ညိဳ ေလးစားျခင္းခံရသည္။ “ဘူးေဖၚ”၏ အဓိပၸါယ္မွာ “စပါးက်ီ”ျဖစ္သည္။

ထုိေနာက္ ဖားဘန္႔ (HPA BANT) ဟုေခၚတြင္ေသာ အႀကီးအကဲ ေခတ္၌ ကရင္နီနယ္ေဒသ၏ အေရွ႕ပုိင္း နယ္ေျမေဒသကို ေစာလေဖြ (SAW LA PHAW) အား အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ ခြဲေဝေပးလုိက္သည္။ HPA BAUT သို႔မ ဟုတ္ HPAW BANT ဟု လည္း ေခၚေဝၚၿပီး HPAW သို႔မဟုတ္ “ဖြ” သို႔မဟုတ္ “ေဖြ”၏ အဓိပၸါယ္မွာလည္း “စပါးက်ီ” ျဖစ္ပါသည္။

အေနာက္ပုိင္းနယ္ေျမေဒကိုမူ ေဘာလခဲ (BAWLKEH, ALSO CALLED BOOT-TA-KHT) ၾကယ္ဘိုးႀကီး (KE-PO-GEE)၊ ေနာက္ပုလဲ (NAUNG-PA-LE)၊ နာမ္ခံု (NAM-ME-KON) ဟု ေဒသငယ္မ်ားျဖင့္ခြဲျခား လုိက္သည္။

ေစာလေဖါသည္ မင္းတုန္မင္းႏွင့္ သီေပါဘုရင္မ်ားထံတြင္ ေလးစားစြာသစၥာခံယူသည္။ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ တပ္မ်ားကို တြန္းလွန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ သည္။ သို႔ေသာ္ အေရးနိမ့္သျဖင့္ ၄င္း၏ လက္ေအာက္ ေစာလဝီ (SAW LA WE) (ကယားဘာသာအားျဖင့္ ဝီရဲ WEE-REH ဟုေခၚသည္) အား ၄င္း၏အႀကီးအကဲရာထူးကို လႊဲေျပာင္းေပးလုိက္သည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕တို႔ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံကို သိမ္းပုိက္ၿပီး ေနာက္၌ ျမန္မာႏွင့္ ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ အာဏာပုိင္မ်ားတို႔က ကရင္နီနယ္ေျမ ေဒသကို သက္ဆုိင္ရာအႀကီးအကဲမ်ားအား ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္အာဏာ မ်ားေပးကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေစရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕ေခတ္၌ နာမ္မဲခံုႏွင့္ ေနာက္ပုလဲေဒသမ်ားကို ေဘာလခဲႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး၊ ေဘာလခဲ အႀကီးအကဲ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္သို႔ လႊဲေပးလုိက္သည္။ သို႔ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းေဘာလခဲေဒသသည္ ၾကယ္ဘိုးႀကီး ေဒသေျမာက္ဖက္တြင္ ရွိလာသည္။ (ဤေနရာတြင္ မွတ္ခ်က္ျပဳရန္လုိအပ္ပါသည္။ ကရင္နီေဒသတြင္ အဓိကအားျဖင့္ ကႏၲာရဝတီေဒသ (အေရွ႕ပိုင္း ကရင္နီေဒေသ)ႏွင့္ ေဘာလခဲေဒသ (အေနာက္ပုိင္း)တို႔ ပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေဘာလခဲေဒသတြင္ အလယ္၌ ၾကယ္ဘိုးႀကီးေဒသကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ေၾကာင့္ ေျမာက္ေဘာလခဲ၊ ေတာင္ေဘာလခဲဟုျဖစ္လာသည္။ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္ ေဘာလခဲေဒသကို အႀကီးအကဲတဦးကသာ အုပ္ခ်ဳပ္သည္။ သို႔ျဖင့္ ကရင္နီနယ္ေျမေဒသတြင္ ကႏၲာရဝတီ၊ ေဘာလခဲႏွင့္ ၾကယ္ဘုိးႀကီးနယ္ေျမ ေဒသမ်ား ပါဝင္သည္။ နယ္ေျမေဒသတခုစီကို ေစာျဖာဒူး (SAO-HPYA-DU) ဟုေခၚသည့္ အႀကီးအကဲတဦးစီက ၿဗိတိသွ်လက္ေထာက္ႏုိင္ငံျခားေရး အရာရွိတဦး၏ အႀကံဉာဏ္ကို ရယူၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ကြပ္ကဲရသည္။

(ဤေနရာတြင္ ဖါးကန္႔အေၾကာင္းအရာ၊ နာမ္မဲခံုႏွင့္ေနာက္ပုလဲ နယ္ေျမေဒသမ်ားအား ေဘာလခဲႏွင့္ ပူးေပါင္းသည့္ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ေရးသားထားသည္။ ဖါးကန္႔နာမည္သည္ ေဖါဘန္႔ျဖစ္ႏုိင္သည္။ “ေဖါ” အဓိပၸါယ္က “က်ီ-စပါးက်ီ”ျဖစ္သည္။ လမ္း ပမ္းဆက္သြယ္မႈ ေတာေတာင္ထူထပ္မႈ ၾကမ္းတမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ ဖါးဘန္႔ကခြဲေဝသြားပံုျဖစ္ဟန္တူသည္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖယ္ဒရယ္သေဘာ ပံုအသြင္တူသည္။ အဂၤလိပ္ေခတ္က နာမ္မဲ့ခုန္ႏွင့္ ေနာက္ပုလဲတို႔တြင္ ရိုးရာ ဓေလ့အရ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေမြဆက္ခံမည္လူ မရွိသျဖင့္ အမ်ားနယ္သူနယ္သားဆႏၵ ေမးျမန္းၿပီး၊ ေဘာလခဲေစာ္ဘြား လက္ေအာက္ခံ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းသည္ ဒီမုိကေရစီ စတင္ေပါက္ဖြားလာသည္ဟု ေခၚႏုိင္ေလာက္သည္။)

ကရင္နီေဒသတြင္ သယံဇာတေပါၾကြယ္ဝသည္။ ရာသီဥတုႏွင့္ဘူမိ ေဗဒအေျခအေနမ်ားအရ အရည္အေသြးေကာင္းသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ားႏွင့္ အနက္စင္းရွိသည့္ ကြ်န္းသစ္မ်ား လာေရာက္ထုတ္ယူ ဝယ္ယူၾကသျဖင့္ ေဘာလခဲႏွင့္ ကႏၲာရဝတီ နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ အခြန္ အေကာက္မ်ား ရရွိၾကသည္။

ကရင္နီနယ္ေျမေဒသကို လန္ဒန္ရွိ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနမွတုိက္ ရုိက္အုပ္ခ်ဳပ္သည္ဆိုပါေသာ္လည္း ျပည္နယ္ေငြစာရင္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္၊ ေတာင္ႀကီးရွိ ၿဗိတိသွ်အေရးပုိင္ (RESIDENT) က ထိန္းသိမ္းထားသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ကရင္နီနယ္သည္ ၿဗိတိသွ် အုပ္ခ်ဳပ္မႈေခတ္တြင္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခံ (PROTECTORATE STATE) နယ္ေျမေဒသျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္သို႔ ေျပာင္းလဲေရာက္ရွိလာသည့္အခါ ကရင္နီနယ္ေျမေဒသ၏ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးကိစၥမ်ားကို ရန္ကုန္ရွိ ဂ်ပန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔က တုိက္ရုိက္ကုိင္တြယ္စီမံသည္။ ဤေနရာတြင္ ေဖာ္ျပလိုသည္မွာ (၁၉၄၅)ခုႏွစ္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာၾကသည့္အခါ ကယန္း၊ ပေဒါင္းမ်ားႏွင့္ ကယန္း၊ ဃငန္းတို႔က ေမာင္းပုိင္ သို႔မဟုတ္ မုန္းပုိင္ သုိ႔မဟုတ္ မိုးၿဗဲနယ္ေျမေဒသႏွင့္ ေဘာလခဲ ေျမာက္ပုိင္းေဒသတို႔ရွိ ၿဗိတိသွ် ေျပာက္ၾကားတပ္အဖြဲ႔အမွတ္ (၁၃၆)ႏွင့္ပူးတြဲ၍ ဂ်ပန္တပ္မ်ားကို ေတာ္လွန္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္မ်ား ေျမာက္မ်ားစြာေသေၾက၊ ဒဏ္ရာရ ထိခုိက္ျခင္းခံၾကရသည္။ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မွာ ပေဒါင္အမ်ိဳးသား သုိင္းဘဟန္ျဖစ္သည္။ ဤပုဂၢိဳလ္၏ဇာတိဌာနမွာ မုန္းပုိင္း(မိုးၿဗဲ) (ထိုအခါက ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ပါဝင္ေနခဲ့သည္) ျဖစ္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ။ မုန္းပုိင္ (MONG PAI) ကို ရွမ္းဘာသာျဖင့္ မုန္းဖိုင္းဟု ေခၚေဝၚၿပီး မိုးၿဗဲဟုအမ်ားသိၾကသည္။ မိုးၿဗဲကို ရွမ္းေစာ္ဘြားက အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ လူဦးေရ (၉ဝ) ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ကယန္းလူမ်ိဳးမ်ားျဖစ္သည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ပေဒါင္သိုင္းဘဟန္၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးစိတ္ဓာတ္ကို ၾကားသိရေသာအခါ ၄င္းပုဂၢိဳလ္ႀကီးအား ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ထဲသို႔ ကရင္နီနယ္ေျမေဒသ ပါဝင္လာေစေရးအတြက္ စည္းရံုးရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ မူလ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္ အခ်ိဳ႔က ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ ဆႏၵမရွိ။ တံု႔ဆုိင္းေႏွးေကြး ေနၾကသည္။ စိတ္ပါလက္ပါ မရွိၾကေပ။ (မူလ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ဦးေစာသိန္း၊ ဦးဘီ၊ ဦးကိလဘာရာဆူတို႔သည္ ကရင္နီေဒသ၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ ကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ဦးေအျမေလး၊ ဦးစိန္၊ ေစာ္ဘြားေစာေရႊ၊ ျမိဳ႕အုပ္ ဦးလြီးဖီ တို႔ျဖစ္ၾကၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ပူးေပါင္းၾကသည္။) ပင္လံုညီလာခံသို႔လည္း တက္ေရာက္ျခင္း မရွိသည့္ျပင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္လည္း လက္မွတ္ ေရးထုိးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ ေသာ္ အျခားတဖက္တြင္ သိုင္းဘဟန္သည္ အျခားကရင္နီေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပူးေပါင္းရန္ စည္းရံုးၾကိဳးပမ္းမႈကို (၁၉၄၈)ခုႏွစ္၊ လြတ္လပ္ေရးမရရွိေသးမီ အခ်ိန္ကေလးမွာပင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိလုိက္သည္။ ကယန္း၊ ပေဒါင္ မ်ိဳးခ်စ္ႀကီးျဖစ္သူ သုိင္းဘဟန္(နာမည္ရင္း ဦးဂ်ဴးလီးယပ္(စ္) သိုင္းဘဟန္)အား ၿဗိတိသွ်တို႔က အမ္ဘီအီး ဘြဲ႔ကိုေပးေသာ္လည္း လက္မခံခဲ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ၄င္းအား ရဲေဘာ္တဦးတေယာက္အျဖစ္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳေသာ စာကိုမူ ဝမ္းေျမာက္ ဝမ္းသာ လက္ခံသိမ္းဆည္းထားသည္ဟု သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေသာအခါ သုိင္းဘဟန္၏ မုိးၿဗဲ (မုန္းပုိင္း-မုန္းဖုိင္း)ေဒသကို ကရင္နီနယ္ေျမေဒသတြင္းသို႔ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရပူးေပါင္းလုိက္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ေနာက္တြင္ ကရင္နီနယ္ေျမေဒသ၌ ဖဆပလအစိုးရအဖြဲ႔ပုိင္းႏွင့္ေကအင္ဒီအို အဖြဲ႔ပုိင္းတို႔ ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ေနာင္တြင္ ဤပဋိပကၡသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းသို႔ ျပန္႔ႏွံ႔သြားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနေကာင္းမြန္လာၿပီး တည္ၿငိမ္လာသည့္အခါ ကရင္နီေရးရာဝန္ႀကီးဌာနကို ကရင္နီျပည္နယ္ဟု သတ္မွတ္လုိက္ၿပီး၊ ကရင္နီ ဟူေသာေဝါဟာရမွ “ကယား”အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚတြင္သည္။ ဤ ေနရာတြင္ ေဖၚျပလုိသည္မွာ သုိင္းဘဟန္သည္ အခ်ိန္မေရာက္မီကြယ္လြန္ သြားၿပီးေနာက္ ၄င္း၏ ဇာတိနယ္ေျမေဒသျဖစ္သည့္ မုန္းပုိင္(မိုးၿဗဲ) ေဒသကို ကယားျပည္နယ္မွ ရွမ္းျပည္နယ္သို႔ ထည့္သြင္းေပးလုိက္သည္။ သုိင္းဘဟန္ သည္ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ မိမိ၏နယ္ေျမေဒသ အက်ိဳးအတြက္ အထူးတလည္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံေရးကိစၥမ်ားကို ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ လူပ္ရွားမႈႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားသည္ ေႏွးေကြးျခင္းမွ ျမန္ဆန္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ား၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းစရာမွ ခ်မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္မႈမ်ား၊ သံသယမ်ားမွ ယံုၾကည္မႈမ်ား၊ ခြင့္လႊတ္မႈ၊ ခ်စ္ၾကည္ေလးစားမႈ မ်ားကို ေဖၚထုတ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ၄င္းျပင္ တဦးႏွင့္တဦး ယံုၾကည္စြာ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ၾကကာ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ (တုိင္းျပည္)စည္ပင္သာယာဝေျပာမည္။

ကရင္နီမ်ား ေတြ႔ၾကံဳျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သို႔ မဟုတ္ သမုိင္းသင္ခန္းစာရယူမိသည္မွာ လက္နက္ကုိင္စြဲျခင္းအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို တည္ေဆာက္၍ မရရွိႏုိင္။ တဦးႏွင့္တဦး ခြင့္လႊတ္ၿပီး အတူတကြ နားလည္ ခ်စ္ၾကည္မႈ တည္ေဆာက္ၾကမွသာ စည္လံုးညီညြတ္မႈကို ရရွိကာ ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝကိုရရွိၿပီး အနာဂတ္အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမည္သာျဖစ္သည္။ ။

ကယားအမ်ိဳးသားတဦး

Read More...

ကရင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ေစာကေညာ္။

CRPP ၏ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတရားမ်ားစာအုပ္ ေကာက္ႏုတ္စာ။

ကရင္ႏွင့္ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ေစာကေညာ္။

လူမ်ိဳးအမည္
“ကရင္”ဟူေသာအမည္ကို ျမန္မာတုိ႔က တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ကိုòခံ၍ေခၚေသာအမည္ျဖစ္ေပသည္။ ေရွးအခါက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထုိင္ခဲ့ ၾကေသာ- ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ သက္ဟူသည့္ လူမ်ိဳး သံုးမ်ိဳးအနက္ ကမ္းယံ ဟု ေခၚေသာလူမ်ိဳးအမည္မွ ကရင္ဟူေသာ အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲေခၚဆုိလာေသာ အမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆာအာသာဖယ္ယာ (Sir Arthur Phayre) က တင္ျပခဲ့သည္။

မြန္လူမ်ိဳးတို႔က တုိင္းရင္းသား ကရင္လူမ်ိဳးတို႔အား အရိရန္ (အေရာင္) ဟု ေခၚဆိုၾကသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔ကမူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား (ယန္) ဟု ေခၚဆိုၾကကာ၊ ပအို႔ဝ္(ေတာင္သူ)တို႔ကမူ (ေဂ်ာ့က္)ဟု ေခၚဆုိ ၾကသည္။ ျမန္မာကရင္- စေဝွာ္(စေကာ) ကရင္ တုိ႔သည္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို (ပြာကေညာ) ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ (ပြာကေညာ)ဟူေသာ ေဝါဟာရမွာ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ (လူ)ဟူေသာ အနက္ကိုေဆာင္သည္။ မြန္ကရင္-ရႈိ (ပုိး) ကရင္တို႔သည္မိမိကိုယ္ကို (ဖံႅဳ)ဟုေခၚၾကသည္။ (ဖႅဳ)ဟူေသာ ရိႈ(ပိုး) ကရင္ ေဝါဟာရမွာ (လူ)ဟူေသာ ျမန္မာဘာသာအနက္ကိုပင္ ေဆာင္ေပသည္။

အဂၤလိပ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတို႔ကမူ ကရင္ (KARIN) ဟူေသာ အသံထြက္ကို KAREN ဟု ေရးသားေခၚဆို အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။ လက္ရွိစစ္ အစိုးရကမူ ကရင္အမည္ကို R မွ Y သို႔ေျပာင္း၍ KARIN ကို KAYIN ဟူ၍ ေျပာင္းလဲထားသည္။ ကရင္ဟူေသာ စားလံုးေပါင္းကို “ကယင္” ဟူ ေသာ စာလံုးေပါင္းသို႔ ထပ္မံ၍ ေျပာင္းလဲျခင္းမျပဳရန္ အထူးသတိျပဳၾကရမည္။ ကရင္လူမ်ိဳးအမည္ကို KAREN ဟူ၍စာလံုးေပါင္းကို ကရင္တမ်ိဳးသား လံုးကလက္ခံ၍ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားကလည္းအသံုးျပဳေနသည္ကိုေတြ႔ရွိရပါသည္။
(ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီမွ ထုတ္ေဝေသာ တုိင္းရင္းသား(ကရင္)စာအုပ္မွ)

လူမ်ိဳးအစႏွင့္မ်ိဳးႏြယ္ဆက္သြယ္ပံု
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားကို တုိင္းတပါးသားမ်ားက “ေဟၿဗဲ”အမ်ိဳးအႏြယ္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာပုထရန္ စကားအုပ္စုဝင္မ်ား အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ တိတ္ (သို႔မဟုတ္)တုတ္တို႔မွဆင္းသက္လာသည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ေကာ္ေကးရွပ္ေဒသမွ ဆင္းသက္လာသည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မူလတုိင္းရင္း သားမ်ားျဖစ္သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ထုိင္းတရုတ္အႏြယ္မွ ဆင္းသက္လာ သည္ဟူ၍လည္းေကာင္း အဆိုျပဳၾကသည္။ (၁၉၁၆)ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံေရွးေဟာင္း ကဗ်ည္းေက်ာက္စာသုေတသနအစီရင္ခံစာတြင္မူ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအား ျမန္မာ့သမုိင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ ကမ္းယံလူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ယူနန္နယ္ရွိ “ေယာဝ္” ႏွင့္ “ေျမာင္”လူမ်ိဳးမ်ားႏွင့္လည္းေကာင္း မ်ိဳးႏြယ္ ဆက္သြယ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ ထားစိပ ေခၚ ေရွးဗ်ာဒိတ္လကၤာမ်ားႏွင့္ ပံုျပင္မ်ားတြင္မူ ေအာက္ပါအတုိင္း ေလ့လာေတြ႔ရွိရပါသည္။
ထီးလဲခလယ္ဆဲ့လၿမဲ့ယြါး
ေမပထီေနာ္ပေကၚသာ့
ထီးလဲခလယ္ဆဲ့လၿမဲ့ေတာ
ေမ့ပထီးေတာပေကာ္ေတာ
ထီးလဲခလယ္ဆဲ့လၿမဲ့ယြါး
ေမ့ကေညာထီးေကာ္ေနာ္သာ့
ထီးလဲခလယ္ဆဲ့လၿမဲ့ေဘာ
ပြာကေညာထီးေတာေကာ္ေတာ
ထီးဆဲ့မဲ့ယြားေကာ္အေတာ
အိုလဲဆာကေဆာတေခြ
ထီးဆၿမဲ့ေဘာေကာ္မုလား
အိုလဲဆာေဆာတကပါး
နေမလယ္ဆူးဆာကေဆာ
နကတူထီးဆဲ့မဲ့ေဘာ
ေမတူဆာကေဆာေဖြလာ့
ဖဲေနေမထီးဆဲ့မဲ့ယြား
(ေစာေအာင္လွ၏ ကရင္ရာဇဝင္စာအုပ္မွ)

အထက္ပါ ထားစိပတြင္ ေဖၚျပခ်က္အရ၊ ကရင္တို႔၏ မူရင္းေဒသ သည္ သဲကိုေရထုိး၍ ေရးထုိးသဲစီးေဒသျဖစ္ၿပီး ထုိေဒသသည္ ခုနစ္စဥ္ၾကယ္ ေအာက္တြင္ ရွိေၾကာင္း ေဖၚျပခ်က္ျဖစ္သည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႔၏ မူရင္းေဒသမွာ အာရွတုိက္အလယ္ပုိင္း တရုတ္ ျပည္၏ အေနာက္ဘက္ရွိ ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ား ၿခံရံသည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္မားေသာ ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားၿခံရံသည့္ ကုန္းျပင္ျမင့္ႀကီးဟု ယူဆၾကသည္။ ထိုကုန္းျပင္ျမင့္ႀကီးအေရွ႕ပုိင္းတြင္ ျမစ္ဖ်ားခံေသာ မဲေခါင္ျမစ္ ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ႏွစ္သြယ္ၾကားမွာ ခရစ္ႏွစ္အစပုိင္းေလာက္မွစတင္၍ တေရြ႕ ေရြ႕ဆင္းသက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ကရင္တုိ႔သည္ ထီးဆဲ့မဲ့ယားဟူေသာ မူရင္းေဒသမွ မဲေခါင္ျမစ္ႏွင့္ သံလြင္ျမစ္ေၾကာင္းအတုိင္း ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆင္းသက္လာၿပီး၊ ေအဒီ-ခုႏွစ္ရာစုႏွင့္ ရွစ္ရာစုခန္႔တြင္ဝင္ေရာက္လာသည့္ မြန္ဂိုလူမ်ိဳးအႏြယ္ျဖစ္ေၾကာင္းသမုိင္း မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ားအေနႏွင့္ မိမိတို႔ဝင္ေရာက္အေျခခ်သည့္ ႏွစ္ကို ဘီစီ (၇၃၉) ဟူ၍ အတည္မွတ္ယူၾကသျဖင့္ ယခုခရစ္ႏွစ္ (၂ဝဝဝ) (AD 2000) သည္ ကရင္ႏွစ္ (၂ဝဝဝ - ၇၃၉) = ၂၇၃၉ (KE 2739) ျဖစ္၍ ကရင္ႏွစ္(၂၇၃၉)ႏွစ္၏ ႏွစ္သစ္မဂၤလာပြဲေတာ္ကို ေပ်ာ္ရႊင္သုိက္ျမိဳက္စြာက်င္းပ ျပဳလုပ္ၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားတို႕၏ လူေနမႈဘဝအတြက္ရုန္းကန္မႈ
ကရင္တို႔သည္ အုပ္စုႏွစ္စုခြဲ၍ ဤနုိင္ငံအတြင္းသို႔ ဝင္ေရာက္ အေျခခ်ၿပီး၊ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးကိုသာ အသက္ ေမြးဝမ္းေၾကာင္း ျပဳ၍ ရုိးသားစြာျဖင့္ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ၾကသည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္၍လည္း သမုိင္း မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ မေတြ႔ရွိရပဲ၊ ခရီးအေရာက္အေပါက္ နည္းပါးခက္ခဲေသာ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားႏွင့္ ျမစ္ဝကြ်န္းေပၚေဒသရွိ ေတာေတာင္ ðခံႏြယ္မ်ား ထူထပ္ေသာေဒသမ်ားတြင္ အေျခခ် ေနထုိင္ၾကသည္။

(၁၈၈ဝ)ျပည့္ႏွစ္ ပတ္ဝန္းက်င္မွစတင္ခဲ့ေသာ ကိုလိုနီေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ သာသနာျပဳမ်ား ထူေထာင္ေပးသည့္ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ရုိးသားေသာကရင္လူငယ္မ်ား ပညာသင္ၾကားခြင့္ရရွိၾကသျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။ (၁၈၈၁)ခုႏွစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ “ေဒါကလု”ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး (Karen National Association) ကို ကရင္အမ်ိဳးသား ေခါင္ေဆာင္ႀကီး ေဒါက္တာထီသံျပာက ဦးေဆာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ပညာေရး၊ လူမႈေရး စသည့္တို႔ ႀကီးပြားတိုးတက္လာေအာင္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားအတြက္ တက္သစ္စေနဝန္း ပါရွိေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေန႔ (ကရင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔)ႏွင့္ ကရင္ယဥ္ေက်းမႈေရးရာမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖၚ ေပးခဲ့သည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔သည္ ေျဖာင့္မတ္ျခင္း၊ တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိျခင္း၊ နာခံတတ္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြသဂၤဟမ်ားကို ခ်စ္ခင္ေဖၚေရြ ျခင္းစေသာ ဂုဏ္မ်ားေၾကာင့္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ သစၥာရွိကရင္မ်ားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းခံရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏုိင္ငံအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္၊ ရဲ၊ သူနာျပဳ၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ အလုပ္အကုိင္မ်ားတြင္ အမ်ားအျပား ဝင္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ၾကသည္။

ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ားႏုိးၾကားလာမႈ
“ေဒါကလု”အသင္းႀကီးသည္ ကရင္လူထုအတြက္ လုပ္ငန္းအမ်ား အျပားေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ကာလတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ ေဒါက္တာ ထီသံျပာ၊ ဆာေဒါက္တာစံစီဖိုး၊ သရာဒုိစံေဘာ္တို႔သည္အထူးထင္ရွားေက်ာ္ ၾကားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ရာတြင္”ေဒါကလု”အသင္းႀကီး၏ ေနာက္ဆံုးဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဝတ္လံုေတာ္ရ ေစာဘေမာင္လက္ထက္သို႔ ေရာက္ရွိေသာအခါ ဖက္ဆစ္တို႔ဝင္ေရာက္လာၿပီး တုိင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း အေရး အခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚျခင္း၊ဒုတိယကမၻာစစ္ႀကီးဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဝတ္လံုေတာ္ရေစာဘေမာင္ကြယ္လြန္ျခင္း ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလည္း အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ကုန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းအရပ္ရပ္လည္း ရပ္ဆုိင္းသြားေလေတာ့သည္။

(၁၉၄၂-၄၅)အထိ ဂ်ပန္ေခတ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခအေနသည္ အလြန္ဆိုးဝါးလ်က္ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ား အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ ဂ်ပန္တို႔ခန္႔အပ္ေသာ ေဒါက္တာဘေမာ္အဓိပတိအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ကာလအတြင္းတြင္ တုိင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း ညီညြတ္ေရးအတြက္ ကရင္လူႀကီးမ်ားကို ဖိတ္ၾကားၿပီး၊ ေကာ္မတီတရပ္ဖြဲ႔စည္းေပးခဲ့သည္။ ထုိ ေကာ္မတီ (၁၅)ဦးအဖြဲ႔တြင္ ထင္ရွားေသာသူမ်ားမွာ ဆာေဒါက္တာစံစီဖိုး၊ ေစာဘဦးႀကီး၊ သရာသာထုိ၊ မန္းဘခင္၊ ဆရာေစာသာဒင္၊ ေစာဖိုးခ်စ္၊ ေစာပါဒြဲ၊ ေစာဆဒၶဲနီလူနီ အစရွိေသာ ကရင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ပါဝင္ၿပီး အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သရာသာထုိက ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

ဖက္ဆစ္တို႔၏ ေစာ္ကားရမ္းကားမႈကို ခံေနရေသာ ျပည္သူလူထု လြတ္ေျမာက္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္သည့္တပ္မ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔ပူးေပါင္းၿပီး၊ ဖက္ဆစ္တို႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ တြန္းလွန္ႏုိင္ခဲ့သည္။ မဟာမိတ္တပ္မ်ားတြင္ ကရင္လက္နက္ကုိင္အေျမာက္အျမား ျပန္လည္ပါဝင္ေရာက္ရွိလာၾကသည္။ အထူးတပ္ရင္း(၁ဝ၁)တြင္ ကရင္အမ်ိဳးသား အမ်ားအျပားပါဝင္၍ အလြန္ထင္ေပၚခဲ့သည္။

(၁၉၄၆)ခုႏွစ္သို႔ေရာက္ရွိ၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစံနစ္ျပန္လည္ေဖၚေဆာင္ ရာတြင္ အဂၤလိပ္တို႔က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ကို ဖြဲ႔စည္းထားေပးခဲ့ရာ ဝတ္လံုေတာ္ရေစာဘဦးႀကီးသည္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီး အျဖစ္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရသည္။ ၄င္းေနာက္ မန္းဘခုိင္သည္လည္း ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္ ဝန္ႀကီးတဦးအျဖစ္ပါဝင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ႀကီး၏ ဗဟိုေကာ္မတီတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ဝတ္လံုေတာ္ရေစာဘဦးႀကီး၊ သရာသာထုိႏွင့္ မန္းဘခုိင္ တို႔ သံုးဦးတို႔သည္လည္း ဖဆပလဗဟုိေကာ္မတီအျဖစ္ထည့္သြင္း ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။

သရာသာထို (B.A.,B.L.) မူကား ကရင္အမ်ိဳးသားေရးကိုေဇာက္ခ် ေဆာင္ရြက္ၿပီး၊ “ေဒါကလူ”ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသားအသင္းႀကီး ျပန္လည္ဖြဲ႔ စည္းထူေထာင္ႏုိင္ေရးကို အထူးစိတ္ဝင္စား၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ညိွႏႈိင္းၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ “ေဒါကလူ”အသင္းႀကီး၏ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္သူမ်ားသည္ ခရစ္ယန္ဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္၍ ခရစ္ယန္အဖြဲ႔ႀကီးအသြင္ေဆာင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား ဘာသာေပါင္းစံု ပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ေက-စီ-အို (ေခၚ) ကရင္ဗဟုိအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Karen Central Organization) ကို (၁၉၄၆)ခုႏွစ္ တြင္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ခဲ့သည္။ ေက၊ စီ၊ အိုအဖြဲ႔တြင္ ထင္ရွားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဆရာေစာသာဒင္(ဥကၠ႒)၊ ဝတ္လံုေတာ္ရေစာဘဦးၾကီး(ဒု-ဥကၠ႒)သရာ သာထို (အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး)၊ မန္းဘခင္(ဘ႑ာေရးမႉး) စသည္တို႔ ပါဝင္သည္။

ေကစီအိုအဖြဲ႔တြင္လူႀကီးမ်ားသာပါဝင္သျဖင့္ယင္းကရင္လူႀကီးမ်ား ကိုကူညီရန္အတြက္ ဗုိလ္ေစာထြန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ကရင္လူငယ္မ်ားအား ေကဝုိင္အို(ေခၚ)ကရင္လူငယ္မ်ားအဖြဲ႔ (Karen Youth Organization) ကို ဖြဲ႔စည္းၾကသည္။ ကရင္လူငယ္အဖြဲ႔တြင္ ထင္ရွားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ဗုိလ္ေစာထြန္းစိန္၊ ေစာဟံတာသာေမႊး၊ မန္းဘဇံ၊ ေစာေဝေသာ၊ မန္းဝင္းေမာင္၊ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ ေကစီအိုႏွင့္ ေကဝုိင္အိုတို႔ အတူတကြ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္တြင္ ကရင္လူထုအတြင္း အမ်ိဳးသားေရးႏုိးၾကားမႈ ထြန္းကား တိုးတက္လာသည္။

ေကအင္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး
ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ေကစီအိုႏွင့္ ေကဝုိင္အိုတို႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ ေနၾကစဥ္ ေကစီအိုက သုဝÀတုိင္းသတင္းစာကို ထူေထာင္၍ ေကဝုိင္အိုတို႔ က တုိင္းရင္းသားဂ်ာနယ္ကို ထူေထာင္ၾကသည္။

ထုိႏွစ္ဖြဲ႔တို႔အၾကားအေရးအသားသေဘာထားကြဲမႈမ်ားမသိမသာ ေပၚေပါက္လာသျဖင့္ ကရင္လူထု ကိုယ္စားလွယ္ အစည္းအေဝး တရပ္ကို ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ အလံုကရင္အမ်ိဳးသားရပ္ကြက္ရွိ ဗင္တန္ခန္းမတြင္ ေကစီအိုႏွင့္ ေကဝုိင္အိုတို႔ကို တစုတည္းေပါင္း၍ ေကအင္ယူ (ေခၚ) ကရင္အမ်ိဳးသားအ စည္းအရံုး (Karen National Union) ကို ဖြဲ႔စည္းလိုက္ရာ ဥကၠ႒အျဖစ္ ပဒုိ ေစာစံဖိုသင္အားလည္းေကာင္း၊ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ သရာ သာထို အားလည္းေကာင္း ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။

ထုိအစည္းအေဝးသို႔ ဆရာေစာသာဒင္ႏွင့္ ေစာဘဦးႀကီးတို႔တက္ ေရာက္ႏုိင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ေလ့လာရရွိသည္။ ဤ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ ၾကိဳးပမ္းသည့္ကာလျဖစ္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တြင္ ကရင္အမ်ိဳး သားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေစာဘဦးလည္း ကႏၵီအစည္းအေဝးသို႔ လိုက္ပါတက္ ေရာက္ခဲ့သည္။

ေကအင္ယူ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုးအေနႏွင့္ အစည္းအေဝး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ကာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေအာင္ျမင္မႈ မရွိသျဖင့္ ေစာဘဦးႀကီးအား အစုိးရအဖြဲ႔မွ ႏႈတ္ထြက္ေစၿပီး၊ ေကအင္ယူ ဥကၠ႒အျဖစ္တင္ေျမွာက္ၾကသည္။ ထိုအခါ လစ္လပ္ေသာ ဝန္ႀကီးေနရာသို႔ ေစာစံဖိုးသင္ ဝင္ေရာက္ထမ္းေဆာင္သည္။ ေကအင္န္ယူအေနႏွင့္ အခြင့္အေရး ေတာင္းဆိုသည့္ ဆႏၵျပပြဲမ်ား အျမိဳ႔ျမိဳ႔အရြာရြာတြင္ ျပဳလုပ္၍ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးငါးဦးပါဝင္ေသာအဖြဲ႔ကို အဂၤလန္သို႔ေစလႊတ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

အဖြဲ႔ဝင္တဦးျဖစ္သူ သရာသာထိုကမူ ရံုးလုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ေနခဲ့သည္။ အဂၤလန္သို႔ သြားေရာက္သည့္ ကရင္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ အခြင့္အေရးကို တင္ျပေတာင္းဆိုၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ လံုးဝမရရွိခဲ့ေခ်။

ထုိ႔အျပင္ ယင္း(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ(၁၉)ရက္ေန႔တြင္ မသမာသူတို႔၏ လုပ္ႀကံမႈေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးမန္းဘခုိင္လည္း က်ဆံုးသြားခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးေစာဘဦးႀကီးေနရာသို႔ဝင္ေရာက္သူ ဝန္ႀကီး ေစာစံဖိုးသင္ကမူ အသက္ေဘးမွ လြတ္ေျမာက္လ်က္ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႔တြင္ဆက္လက္၍ ပါဝင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

ကရင္ႏွင့္ ပင္လံုအစည္းအေဝး
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဦးေဆာင္သည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာမိတ္တို႔ ပူးေပါင္းတုိက္ခုိက္သျဖင့္ ဖက္ဆစ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ထြက္ခြာ သြားခဲ့ရၿပီးေနာက္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေအာင္ဆန္း-အက္တလီစာခ်ဳပ္ ကို ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ တႏုိင္ငံလံုးအတြက္ ေတာင္တန္းေဒသ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးၾကရသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ပင္လံုျမိဳ႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာညီလာခံ၌ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိး ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို ကရင္တို႔ မေထာက္ခံ၊ မပါဝင္ေၾကာင္း၊ ေရးသား ခ်က္မ်ား အႀကိမ္ႀကိမ္ဖတ္ရႈခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကရင္တို႔သည္ အဂၤလိပ္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ေနာက္လိုက္မ်ားအျဖစ္ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုပင္ခံခဲ့ရၿပီး၊ အဂၤလိပ္တို႔ ေျမွာက္ေပးသျဖင့္ လက္နက္ကုိင္ ေသာင္းက်န္းမႈ ျပဳခဲ့သည္အထိ မဟုတ္မမွန္ စြပ္စြဲျခင္းခံခဲ့ရသည္။ အမွန္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္တို႔သည္ ကရင္တို႔အားေသြးခြဲျခင္း၊ တပည့္ေမြးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိပဲ၊ ကရင္တို႔၏ရုိးသားမႈအေပၚ အေျချပဳ၍ အခုိင္းအေစမ်ားအျဖစ္ျပဳမူၾကသည္။ ဤသည္မွာ ကရင္အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႔သြားေရာက္ေတာင္းဆိုမႈအား လိုက္ေလ်ာျခင္း လံုးဝမျပဳျခင္းက သက္ေသထူေနသည္။ ကရင္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ႏုိင္ငံေရးနည္းကိုသာ လက္ကုိင္ထား၍ ေတာင္းဆိုခဲ့ျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယင္းပင္လံုညီလာခံႏွင့္မူ ပတ္သက္မႈရွိေနေၾကာင္းကိုမူကား ဖံုးကြယ္ထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ လြတ္လပ္ေရးရရွိရန္အတြက္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ တႏုိင္ငံလံုး လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ေတာင္တန္းေဒသမွတုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္သြားေရာက္ညွိႏႈိင္းၾက ရသည္။ ထုိသို႔ေဆြးေႏြးရာ၌ ကရင္တို႔မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ဤသည္ကို ေသြးကြဲေစသည့္ အေရးအသားမ်ားျဖင့္ အျပစ္ပံု၍ခ်ၾကသည္။ အမွန္အား ျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေတာင္တန္းေဒသ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကစဥ္က ကရင္တို႔သည္ ေတာင္တန္းေဒသႏွင့္ သက္ဆုိင္မႈမရွိသည္ကတေၾကာင္း၊ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္စာလည္း မရရွိျခင္းကတေၾကာင္း၊ စသည္တို႔ေၾကာင့္ မတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိစဥ္က အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးသရာသာထို (ေကအင္န္ယူ အေထြေထြအတြင္းေရးမွူး)သည္ေကအင္န္ယူ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဗုိလ္ေစာစံေကးႏွင့္ ဆရာေစာဝီရီေက်ာ္တို႔ကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ထို ပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ဦးအျပင္ ထုိအခ်ိန္က ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့ေသာေစာခ်စ္ေမာင္(က်မ္းစာေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေဒါက္တာ ခ်စ္ေမာင္)ကလည္း လမ္းၾကံဳသျဖင့္ လုိက္ပါသြားခဲ့ရသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ အဂၤလန္မွအတုိက္အခံ မစၥတာေဘာ့တြန္မလီလည္း ပင္လံုညီလာခံ အစည္း အေဝးသို႔ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ႀကီးသံုးဦး စီးနင္းလုိက္ပါေသာ ဂ်စ္ကားသည္ အဂၤလိပ္အမ်ိဳးသားတဦး၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေနာက္မွ လိုက္ပါသြားသည္။ အဆိုပါ ပုဂၢိဳလ္ စီးနင္းလိုက္ပါ ေသာကားသည္ လမ္းခရီးတြင္ ခဏခဏပ်က္သျဖင့္ ပင္လံုသို႔ ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထုိးသည့္ အခမ္းအနား ၿပီးဆံုးေနၿပီျဖစ္သည္။ ညစာထမင္းစားပြဲတြင္ဝန္ႀကီးေဟာင္းေစာလွေဖ(ပအို႔ဝ္) ဦးလွေဖ သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဖါပြန္ေတာင္တန္းေဒသ (Schedule II Area) မွ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ ေစာဒီေဂးအယ္လည္း မိမိအစီ အစဥ္ ျဖင့္တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ဆရာေစာခ်စ္ေမာင္(ေဒါက္တာခ်စ္ေမာင္) သည္ မိမိခရီးစဥ္အတုိင္း လြိဳင္ေကာ္ျမိဳ႔သို႔ ခရီးဆက္ၿပီး ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း အႏုေမာဓနာျပဳ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရန္ ထြက္ခြာသြားသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားသည္ ဖိတ္ၾကားမႈ၊ ပတ္သက္မႈမရွိေစကာမူ ပင္လံုအစည္းအေဝးသို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္အထိ ၾကိဳးပမ္း၍ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခြင့္ မရရွိေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ျပည့္ဝမႈကို ထင္ေပၚေစသည္။

(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ေကာ္သူေလး
ေကအင္န္ယူသည္ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ ေရြး ေကာက္ပြဲကိုသပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားေသာ ေကအင္န္ယူအေထြေထြအတြင္းေရးမႉး သရာထာထိုက ဆရာေစာဝီရီေက်ာ္ အား ဖါပြန္မွယွဥ္ျပိဳင္အေရြးခံရန္ ခြင့္ျပဳသည္။ ဆရာေစာဝီရီေက်ာ္ အေရြးခံရ ၿပီး (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲရာတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းေရး၊ ဆပ္ေကာ္မတီတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ကရင္ျပည္နယ္ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ သံလြင္ခရုိင္ကို “ေကာ္သူးေလ” ဟူေသာအမည္ျဖင့္ကို ေရွးကရင္ ထားစီပ ေခၚ ေရွးဗ်ာဒိတ္ လကၤာမ်ားရရွိျခင္းပင္ျဖစ္ရာ ထုိထားစီပတြင္ ေအာက္ပါအတုိင္းေတြ႔ရွိရသည္။
ပတရဲအို ပြါထီးတေဂး
ပတရဲအို ပြါးေကာ္တေဂး
ပြါေကာ္ေဂး ပြါထီးဘာေပါး
ပြါေကာ္ေဂး ပြါးေကာ္ဘာေပါး
ကေကာ္ေထာ္ေကး ေကာ္သူးေလး
ပြါသို႔ေအာ္ေမး ပေအာ္ေမး

အထက္ပါ ထားစိပ(ေခၚ)ဗ်ာဒိတ္လကၤာတြင္ “ေကာ္သူးေလ” ဟူေသာ ကရင္တို႔၏ေဒသအမည္ကို ေဖာ္ျပထားၿပီး၊ တုိင္းတပါးကို မလိုလား ႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေကာ္သူးေလကို ျပန္လည္ထူေထာင္ပါဟူေသာ အဓိပၸါယ္ျဖစ္သည္။ “ေကာ္သူးေလ”၏အဓိပၸါယ္မွာ မေကာင္းေသာ အမဲစက္မ်ား ကင္းစင္ရာေဒသဟု အဓိပၸါယ္ရရွိသည္။

အေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲျခင္း မႈပီးဆံုးမီ သရာေစာဝီရီေက်ာ္သည္ သထံုျမိဳ႔သို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာအေျခခ်ေနထုိင္ၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တက္ေရာက္ျခင္းမျပဳေတာ့ေခ်။ လစ္လပ္သြားေသာ ေနရာသို႔ ပဒိုေစာစံဖိုးသင္က အစားဝင္၍ ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကရင္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ “ေကာ္သူးေလ”၏ အဓိပၸါယ္ကုိ ထုတ္ေဖၚရန္ အခက္အခဲမ်ားရွိေနသည္။ ထိုအခါ ပဒိုေစာစံဖိုးသင္က ေကာ္သူးေလ၏ အဓိပၸါယ္ ကို မေဖၚႏုိင္လွ်င္ ”ေကာ္သူေလး”ဟူ၍ အမည္ေပးခဲ့သျဖင့္ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ “ေကာ္သူေလး” (Kaw Thu Lay) ဟူ၍ေတြ႔ရွိရသည္။ “ေကာ္သူေလး”အဓိပၸါယ္မွာ ”ေက်ာက္ေဆာင္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားေသာႏုိင္ငံ” ဟူ၍ အဓိပၸါယ္ရွိသည္။

ေကအင္န္ယူ ေစာဘဦးႀကီး၏ မူဝါဒ
ဝတ္လံုေတာ္ရေစာဘဦးႀကီးဦးေဆာင္သည့္ ေကအင္န္ယူအေနႏွင့္ “ကရင္တက်ပ္သား ဗမာတက်ပ္သား”ဟူေသာ တန္းတူညီမွ်မႈကို ေၾကြး ေၾကာ္ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး၊ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္းတီးခြင့္ကို ဦးတည္ခဲ့သည္။ ကရင္ လူထုအေနႏွင့္လည္း ဥကၠ႒ေစာဘဦးႀကီး၏ မူကို ေထာက္ခံလ်က္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ တဆင့္ၿပီးတဆင့္ တုိးတက္ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလ အစိုးရထံမွေက်နပ္ဖြယ္ရာတုန္႔ျပန္မႈကို မရရွိျခင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္အစိုးရထံမွလည္း လစ္လ်ဴရႈျခင္းခံရသည္။ သို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ အမ်ိဳးသားေရး လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို လိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္သားမ်ားသည္ ရရာလက္နက္မ်ားျဖင့္ ေနရပ္ေဒသသို႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိ၍ မိမိတို႔ဘဝလံုျခံဳေရးအတြက္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဖြဲ႔စည္းရာ ေကအင္န္ဒီအို (ေခၚ) ကရင္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႔ (Karen National Defence Organization)ကို ဖြဲ႔စည္း၍ မိမိတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္ စည္းစိမ္ကို ကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ေကအင္န္ယူသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးကို ဦးေဆာင္၍ ေကအင္န္ဒီအို သည္ ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ဘဝလံုျခံဳေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ခဲ့သည္။ ေကဝုိင္အို ေခၚ ကရင္အမ်ိဳးသား လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းကို ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေကအင္န္ယူ အျဖစ္သို႔ ေပါင္းစည္းဖြဲ႔စည္းလိုက္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ယင္းအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ယူေကအယ္လ္ (ေခၚ) ကရင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (Union Karen League) ကို ဖြဲ႔စည္းၿပီး ဖဆပလအစုိးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ၾကေလသည္။

ေကအင္န္ယူသည္ ကရင္အမ်ိဳးသားအခြင့္အေရးမ်ားကို ေတာင္းဆိုရာမွ ကရင္တို႔အေနႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား အရွိန္တိုးျမင့္ခဲ့ရာ ေနာက္ဆံုးတြင္ သီးျခားျပည္နယ္အဆင့္သို႔ပင္ ဆုိက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာစမစ္ဒြန္းသည္ တပ္မေတာ္ တဖြဲ႔လံုးအတြက္ တာဝန္ရွိသည့္အားေလ်ာ္စြာ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္မ်ား လည္း ၄င္းလက္ေအာက္ခံ ျဖစ္လာသည္။ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ ေန႔ လြတ္လပ္ေရးအခမ္းအနားမ်ားတြင္ ကရင္စစ္မႈထမ္းမ်ားက တာဝန္ အျပည့္အဝ ယူေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ လြတ္လပ္ေရးပြဲ အစမ္းေလ့က်င့္ သည့္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ဗုိလ္မႉးေစာအယ္ဒီဂ်င္းသည္ ယာယီသမတ၏ ေနရာတြင္ပါဝင္ျခင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္သမတ စဝ္ေရႊသုိက္ႏွင့္ အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံတို႔ ေနာက္ဆံုး အလံတင္ခ် အခမ္းအနားတြင္ ဗုိလ္မႉးေစာေအာ္ဗီးဖိုးက ျပည္ ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံေတာ္ကို ဆြဲတင္ျခင္း၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အေဆာက္အဦတြင္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္အလံကို လႊင့္တင္သူမွာ ဗုိလ္ႀကီးေစာခ်စ္စိန္(ေရ)တို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ သမတအား အေလးျပဳ အခမ္းအနားတြင္ ေလတပ္မွ ကရင္အမ်ိဳးသားစစ္တီးဝုိင္းမွ စစ္ခ်ီသီခ်င္မ်ား တီးမႈတ္ျခင္းျဖင့္ ထူူးျခားေသာ လြတ္လပ္ေရး အခမ္းအနားႀကီးကို ေတြ႔ရွိရသည္။

အထက္တြင္ ေဖၚျပခဲ့သည့္အတုိင္း အဂၤလိပ္တို႔ထံ တင္ျပေတာင္း ဆိုခ်က္မ်ားအေပၚ တုန္႔ျပန္မႈမရွိခဲ့သည္တေၾကာင္း၊ ဦးႏုအစိုးရ ဦးေဆာင္သည့္ ဖဆပလအစိုးရထံမွ ေက်နပ္ဖြယ္ေသာ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားမရ မရွိျခင္း ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မူလႏုိင္ငံေရးနည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားသည္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္သို႔ ေရာက္ၾကရသည္။ ထုိသို႔လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားရျခင္းကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ေသာအခါ အဂၤလိပ္၏ ထိေရာက္ေသာ ေသြးထုိးမႈကိုလည္း မေတြ႔ရွိရေပ။ ထိုအခ်ိန္က တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ ဒုဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာစမစ္ဒြန္း(ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္) ဗုိလ္မႉးခ်ဳပ္ေစာၾကာဒုိး၊ ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာဆင္ျမဴရယ္ရွီးရႈိ (ေလတပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္)တို႔ကလည္း စြက္ဖက္ပတ္သက္မႈ မရွိခဲ့ျခင္းတို႔က သက္ေသခံလ်က္ရွိသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ အေျခအေနမ်ိဳးရွိေနစဥ္တြင္ (၂၈၊ ၁၊ ၄၉)ရက္ေန႔ ညတြင္ အလံုစမ္းေခ်ာင္းရွိ ကရင္ရပ္ကြက္တြင္ တင္းမာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာေသာ အေျခအေနမ်ားျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ေကအင္န္ယူအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးျဖစ္သူ သရာသာထုိသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႏုထံ တယ္လီဖံုးျဖင့္ ဆက္သြယ္၍ အေျခ အေနကို ထိန္းသိမ္းေပးပါရန္တင္ျပရာ ဦးႏုက ထိုအစီအစဥ္ကို ဗုိလ္ေနဝင္း က ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၿပီး၊ ဗုိလ္ေနဝင္းထံတုိက္ရိုက္စကားေျပာ ေစခဲ့ပါသည္။ ဗုိလ္ေနဝင္းကလည္း ကရင္အမ်ိဳးသားတို႔၏ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္၍ မိမိအစီအစဥ္ကို ယံုၾကည္ရန္ေျပာသည္။ သရာသာထုိအား လုံျခံဳံေရးအတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေနရာတခုတြင္ အထူး အခြင့္အေရးမ်ားေပး၍ထားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ စမ္းေခ်ာင္း၊ သမုိင္း၊ ခဝဲၿခံႏွင့္ အင္းစိန္တို႔တြင္ မလိုလားအပ္သည့္ အနိ႒ာရံုမ်ား ေပၚေပါက္ခဲ့ေလသည္။

ဥကၠ႔ေစာဘဦးႀကီး၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ဓာတ္
ဤကဲ့သို႔ ရန္ကုန္၊ သမုိင္း၊ အင္းစိန္တို႔တြင္ စတင္ခဲ့ေသာ မီးပြား ေၾကာင့္ေကအင္န္ယူ၊ ေကအင္န္ဒီအိုႏွင့္ ကရင္လက္နက္ကုိင္တပ္ရင္း သံုးရင္းသည္ တူညီေေသာခံယူခ်က္မ်ား သို႔ေရာက္ရွိၾကေလသည္။ သုိ႔ျဖစ္၍ ဗုိလ္ မႉးႀကီးေစာမင္းေမာင္ဦးစီးေသာ ကရင္ေသနတ္ကိုင္တပ္ရင္း(၁)ဗုိလ္မႉးႀကီး ေစာျမေမာင္ဦးစီးေသာ ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း(၂)၊ ကရင္အမ်ိဳးသား ဗုိလ္မႉးႀကီးတဦး ဦးစီးေသာ ကရင္ေသနတ္ကုိင္တပ္ရင္း (၃)တို႔ သည္လည္း ယင္းတို႔ ေဒသရွိျမိဳ႔မ်ားကို သိမ္းဆည္းခဲ့သည့္အျပင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ေတာ္ကို သိမ္းဆည္းရန္ အဆင့္အထိသို႔ပင္ က်ဆင္းသြားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ကြန္ျမဴနစ္ေတာခိုတပ္မ်ား၊ အမ္အန္ဒီအို (ေခၚ) မြန္အမ်ိဳးသား ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔မ်ား (Mon National Defence Organization) တို႔ႏွင့္လည္းေပါင္းစည္း မိၾကေလသည္။

သို႔ရာတြင္ ထုိအခ်ိန္အခါက အေျမာ္အျမင္ႀကီးမားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးေစာဘဦးႀကီးသည္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ ၾကား ဝင္ေစ့စပ္မႈေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္အတြက္ ေကအင္န္ယူတြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉး ဆရာမန္းဂ်ိမ္းထြန္းေအာင္ႏွင့္အတူ အင္းစိန္မွ ရန္ကုန္သို႔လာေရာက္ ေဆြးေႏြးၿပီး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို ရယူႏုိင္ခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထုိးရန္ အဆင့္သို႔ ပင္ေရာက္ရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေခ်။ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ ၏ (Burma and the Constitution) စာအုပ္တြင္ ေစာဟံတာသာေမႊးႏွင့္ ဗုိလ္မႉးေစာေအာင္စိန္တို႔အေပၚ အျပစ္ပံုခ်ခဲ့သည္။ ယင္းပုဂၢိဳလ္ ႏွစ္ဦးကမူ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္အေပၚ ေျပာရန္အေၾကာင္းမရွိေသာ္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပူးတြဲထားေသာ အစီအစဥ္တြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏု ဦးေဆာင္ေသာ ဝန္ႀကီးမ်ားအဖြဲ႔သည္ အင္းစိန္သုိ႔ သြားေရာက္ေသာ္လည္း အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစီအစဥ္သည္ ေအာင္ျမင္ျခင္းမရွိခဲ့ပါ။

ကရင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္
(၁၉၄၇)ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအ ေျခခံဥပေဒအရသံလြင္ခရုိင္ကို ေကာ္သူေလး (Kawthulay) အမည္ျဖင့္ ကရင္ တို႔အတြက္ ေဒသတခုေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

(၁၉၅၁)ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ ဖြဲ႔စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ အက္ဥပေဒအမွတ္-(၆၂)အရ၊ ကရင္ လူမ်ိဳးအမ်ားစု၍ေနထုိင္ၾကေသာ သံလြင္ခရုိင္ (ဝါ) ေကာ္သူေလးေဒသႏွင့္ ဆက္စပ္ရာေဒသမ်ားကို ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္တခုအျဖစ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ “ကရင္ျပည္နယ္”ဟုေခၚတြင္ေစခဲ့ၿပီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၏ ျမိဳ႔မ်ားမွာ ဖါပြန္၊ သံေတာင္၊ ဘားအံ၊ ၾကာအင္း ဆိပ္ႀကီး၊ ေကာ့ကရိတ္ႏွင့္ ျမဝတီတို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းဦးေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ ႏွင့္မုဆိုးေကာ္ကဆာ ေစာဟံတာသာေမႊး ဦးေဆာင္သည့္ ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီတို႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးၾကၿပီးေနာက္ (၁၉၆၄)ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ(၃)ရက္ေန႔မွစ၍ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရသည္ ကရင္ျပည္နယ္ကုိ “ေကာ္သူးေလ” (Kawthoolei) ဟု ေခၚတြင္ေစခဲ့သည္။

သို႔ရာတြင္ မ်ားမၾကာမီကာလတြင္ ေကအာရ္စီေခၚ ကရင္ေတာ္ လွန္ေရးေကာင္စီ၏တပ္မဟာ(၅)မွ တပ္မင္းေစာလင္းထင္ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ျခင္းခံရၿပီးေနာက္ အေျခအေနမ်ားလည္း ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေကအာရ္စီ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ျမိဳ႔ေပၚသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဗုိလ္ေစာလင္းထင္တပ္မဟာမွ စစ္ဗုိလ္ အခ်ိဳ ့ (၉)ႏွစ္ေက်ာ္မွ် အက်ဥ္းခ်ခံရၿပီး၊ သာမန္တပ္သားမ်ားကမူ ေတာတြင္းသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိကုန္ၾကသည္။

(၁၉၇၄)ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဆိုရွယ္လစ္သမတ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒအရ ”ေကာ္သူေလး” ဟူေသာအမည္ကို “ကရင္ျပည္နယ္”ဟူ၍ ျပန္လည္ျပဌာန္း လုိက္သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။

ကရင္လူမ်ိဳးတို႕၏ လက္ရွိအေျခအေန
ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးတို႔သည္ ယဥ္ေက်းမႈရုိးရာဓေလ့ႏွင့္ ဘာ သာစကား၊ စာေပအေရးအသား၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ အမ်ိဳးသားအလံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားသီခ်င္း၊ ရုိးရာျပကၡဒိန္၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ အလံ ေတာ္အစရွိေသာ လူမ်ိဳးတမ်ိဳးတြင္ ရွိအပ္ေသာဂုဏ္အဂၤါမ်ားျဖင့္ ျပည့္စံုလ်က္ရွိသည္။ ဘာသာစကားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Language and the right to communicate စာအုပ္ စာမ်က္ႏွာ(၃)ရွိ What fate awaits the World’s language ေဆာင္းပါးတြင္ Tove Skutnabb-Kangas သုေတသနေဖၚျပခ်က္ Table I ရွိ “208 languages with more than 1 million native users” တြင္ Burmese, Karen, Shan ဟူ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုသံုးမ်ိဳး၏အမည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒုတိယလူဦးေရ အမ်ားဆံုး လူမ်ိဳးဟူ၍ မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး၊ တႏုိင္ငံလံုး၏ (၉)ရာခုိင္ႏႈန္း ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ (၁၉၂၁)ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အရေတြ႔ရွိရသည္။ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကလည္း ကရင္လူမ်ိဳးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ အဖ်င္းဆံုးဆယ္ပံုတပံုရွိၿပီး၊ ရသင့္ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေနသူရိန္ အစည္းအေဝး မိန္႔ခြန္း၌ ျမြက္ၾကားခဲ့သည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ျမန္မာ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လည္းေကာင္း၊ ကရင္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေစာဘဦးႀကီး သည္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးၾကိဳးပမ္းသည့္ကာလတြင္ အတူတကြလက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း က်ဆံုးသြားရၿပီး၊ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ မၾကာမီတြင္ ေစာဘဦးႀကီး က်ဆံုးသြားခဲ့ရသည္။ ဇူလိုင္လ (၁၉)ရက္ ေန႔ေရာက္လွ်င္ ေစာဘဦးႀကီးႏွင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေစာစံေကးတို႔ကို ေအာက္ေမ့ သတိရေနၾကသည္။

တည္တံ့ခုိင္ျမဲ၍ စစ္မွန္ေသာျပည္ေထာင္စုႀကီးသို႕
လြတ္လပ္ေရးဗိသုကာႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ၾကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ (၁၉၄၇)ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒထြက္ေပၚခဲ့ၿပီး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ (၁၉၄၈)ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄)ရက္ေန႔တြင္ လြတ္လပ္ေရးကို ရရွိခဲ့သည္။ တပ္မေတာ္၏ အလိုအတုိင္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ (၁၉၇၄)ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု ဆိုရွယ္လစ္သမတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပဌာန္းႏုိင္ခဲ့ေသာ္လည္း (၁၉၈၈)ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္မွ အာဏာသိမ္း၍ ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပၚထြန္းခဲ့သည့္ အေျခခံဥပေဒ (၂)ရပ္စလံုး ဖ်က္သိမ္း၊ ရပ္စဲျခင္းခံခဲ့ရပါသည္။ (၁၉၈၈)ခုႏွစ္မွစ၍ ယေန႔တုိင္ ႏုိင္ငံေတာ္ဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒမရွိသည့္ အေျခသုိ႔ ေရာက္ရွိေနသည္မွာ (၁၁)ႏွစ္ေက်ာ္မွ်ပင္ ရွိေနၿပီျဖစ္ေပသည္။

လက္ရွိျပည္နယ္(၇)ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္း(၇)တုိင္းတို႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ ေထာင္ထားသည့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေပါင္းစု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွ တန္း တူရည္တူကိုအေျခခံလ်က္ ေခတ္မီတိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေအးခ်မ္းယာယာ၍ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္သုိ႔ အလ်င္အျမန္ ဖြဲ႔စည္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနပါသည္။ ျပည္ေထာာင္စုျမန္မာႏုိင္ငံ တုိင္းရင္းသားအားလံုး၏ အက်ိဳးကိုေရွးရႈလ်က္-
၁) အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမီးျဖစ္သူ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏုိဗယ္ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂုဏ္သေရရွိ ပုဂၢိဳလ္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ အင္အယ္လ္ဒီ(ေခၚ) အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ အေရြးခ်ယ္ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊
၂) ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီမွပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
၃) တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားကိုကုိယ္စားျပဳသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ ညွိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ၾကလွ်င္ တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ၍ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မလြဲမေသြတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ကမၻာ့ကုလသမဂၢႀကီးႏွင့္လည္း ထုိကဲ့သို႔ပင္ သံုးပြင့္ဆုိင္ ညိွႏႈိင္း ေဆြးေႏြးေရးကို ခ်မွတ္လ်က္ ႏုိင္ငံတကာမွလည္း အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္မွသာလ်င္ လြတ္လပ္ေရး ဗိသုကာႏွင့္တပ္မေတာ္ဖခင္ႀကီး ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ေသာ ႏုိင္ငံ ေတာ္သစ္ႀကီးဆီသို႔ ေရာက္ရွိမည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။ ကရင္တုိ႔သည္ ႏုိင္ငံထူေထာင္ရာတြင္ တန္းတူရည္တူ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားရွိေနသည္ျဖစ္ရာ ပါဝင္ခြင့္ရလွ်င္ တမူထူးျခားစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟူ၍လည္း ယံုၾကည္ပါသည္။

ယခုသကၠရာဇ္ (၂ဝဝဝ)ျပည့္ႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ(၁၂)ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၅၃)ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔မွ စတင္၍ တန္းတူရည္ တူျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ဒီမိုကေရစီျပည္ေထာာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံႀကီး ေပၚထြန္းေရးကို သံႏိၷ႒ာန္ခ်မွတ္ တည္ေဆာက္ၾကပါစုိ႔ဟူ၍ ဆႏၵျပဳေမတၱာရပ္ခံလုိက္ပါသည္။ ။

ေစာကေညာ္

Read More...